Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

                                             DARUJTE PROSÍM KNIHU ŠKOLSKEJ KNIŽNICI.

Knihy, ktoré nám darujete, využijeme nielen na bežné čitateľské a vzdelávacie aktivity, ale stanú sa i cenným pokladom pre tvorivé vyučovanie čítania. Hlavne však rozšíria našu „otvorenú knižnicu“, ktorá je pre žiakov k dispozícií každý deň. 

Vašou zásluhou sa v deťoch rozhorí plamienok poznávania a školská knižnica sa stane vyhľadávaným a obľúbeným miestom pre väčšinu našich žiakov.