Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

HISTÓRIA KINBALLU

Za vznikom myšlienky Kinball stojí kanaďan Mario Demersen, ktorý svetu ponúkol zaujímavý koncept nového športu. Jeho nápad rozvinula v roku 1987 spoločnosť OMNIKIN, zložená z učiteľov telesnej výchovy, ktorá vytvorila voľno-časovú tímovú aktivitu pre deti a študentov. Použitie veľkej lopty však od začiatku nebolo úplne rovnaké.  Najprv to bola len tréningová lopta pre rôzne iné hry a fitness. Neskôr v roku 1988 sa tento šport stáva obľúbeným, čo spôsobilo aj potrebu vzniku pravidiel. Od roku 1990 sa spoločnosť Omnikin rozhodla vyvážať Kinball do celého sveta. A o pár rokov neskôr, v roku 2006, túto hru hrá viac ako 6 miliónov ľudí v 10 krajinách sveta.

 

KINBALLAKO ŠPORT

Kinball je tímová hra a nová forma cvičenia. Je to šport bez fyzického i slovného násilia. V kinballe je nevyhnutné rešpektovať súperov, pretože sú seberovní a bez diskriminácie. Kinball absolútne vylučuje individualizmus. Hráči sú nútení spolupracovať jeden s druhým pri podávaní i chytaní lopty. Najslabší článok družstva neexistuje, čo pomáha k utužovaniu priateľstiev rôznych vekových kategórií.

 

SYSTÉM HRY

  • naraz proti sebe hrajú tri farebne odlíšené družstvá
  • každé družstvo má štyroch hráčov
  • jedno družstvo útočí, ďalšie dve sa bránia
  • hráči družstiev vytvárajú okolo lopty štvorec
  • hra začína odpálením lopty
  • traja hráči držia loptu a jeden odpaľuje
  • predtým než hráč loptu odpáli musí zavolať „OMNIKIN“ a farbu družstva, ktoré má loptu chytať
  • družstvo, ktoré bolo zavolané, musí loptu chytiť skôr ako spadne na zem
  • oficiálne farby družstiev sú modrá, biela a čierna