Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ pri ZŠ J.A.KOMENSKÉHO

Školský klub detí v šk. roku 2022/2023 je organizovaný v 5 - tich oddeleniach pod vedením vychovávateliek ŠKD :

1. odd.         Monika Eštvančíková

2. odd.         Mgr. Emíla Javorčíková

3. odd.         Katarína Halušková

4. odd.         Erika Korenová

5. odd.         Mgr. Jarmila Rojáková

Prevádzka ŠKD  je od  6.30 hod. – 7.20 hod.  -  11.30 hod. -  16.00 hod. 

V  období mimoriadneho stavu sa prevádzkové hodiny upravujú podľa aktuálnej situácie prezenčného vyučovania v ZŠ.

Činnosť ŠKD sa realizuje v súlade s Výchovným programom ŠKD : 

Každý mesiac organizujeme rôzne akcie, zamerané na vedomostnú, i zábavnú oblasť.

O našich akciách si rodičia môžu vždy prečítať a pozrieť fotky na  web stránke školy aj na FB školy .

Poplatok za ŠKD : 7,50 € / mesiac

TLAČIVÁ :

Žiadosť o zníženie príspevku v ŠKD

DOKUMENTY :

Školský poriadok v ŠKD

Zo života nášho školského klubu detí :

Jablčkova cesta

Dopravná výchova v ŠKD

Bezpečne v našom ŠKD :

Nová herňa ŠKD vybavené interaktívnou podlahou