Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Didaktické hry a účelové cvičenie

Didaktické hry a účelové cvičenie

24.06.2022

Po niekoľkých rokoch prestávky sa naši žiaci I. stupňa zúčastnili didaktických hier. Zdokonaľovali si pravidlá cestnej premávky na mestskom dopravnom ihrisku.

Festival 4 živlov - Amavet, Bratislava

Festival 4 živlov - Amavet, Bratislava

23.06.2022

V piatok 3. júna deti, ktoré sa hrajú s vedou, oslávili prvo-júnový deň detí hrou na vedcov. A veru, bola to súťaž so všetkým, čo k tomu patrí.

Naši najmenší na výlete

Naši najmenší na výlete

22.06.2022

Prváci a štvrtáci na výlete v ZOO Spišská Nová Ves. Užili sme si to.

DNI MESTA 2022

DNI MESTA 2022

19.06.2022

Naše mažoretky a tanečnice na Dni mesta 2022. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

Letná olympiáda v ŠKD

Letná olympiáda v ŠKD

18.06.2022

14. júna sa v našom Školskom klube detí konali malé Letné olympijské hry.

Všetky novinky

Tretiaci ako jaskyniari a baníci

12.06.2022

Najväčšia radosť v spojení so školou je určite školský výlet. Tá tretiacka radosť nechýbala na školskom výlete dňa 8.6.2022. Najprv sa cítili ako Ján Majko, ktorý objavil najväčšiu jaskyňu Slovenského krasu - Domicu.

Domica sa zaraďuje medzi jaskyne svetového významu a jej krásy a podzemné siene objavovali spolu s netopiermi. Presvedčili sa, že mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov právom radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne.

Popoludní navštívili zážitkové centrumSentinel, ktoré bolo vytvorené rekonštrukciou objektov Baníckeho múzea v Rožňave. V expozícii baníctva a hutníctva Gemera sa zoznámili s históriou gemerského baníctva a hutníctva od praveku po súčasnosť. Nechýbali ukážky prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky.V areáli zážitkového centra tretiakov očarili unikáty - tretí najstarší parný valec na svete a jediný parný nákladný automobil Škoda Sentinel na Slovensku.