Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Záujmové krúžky v školskom roku 2023-2024

19.09.2023

Ponuka záujmových krúžkov v novom školskom roku.

Deň otvorených dverí v múzeu

Deň otvorených dverí v múzeu

18.09.2023

18.9. sa žiaci našej školy zúčastnili dňa otvorených dverí pri príležitosti 161. výročia založenia prvého slovenského gymnázia v Revúcej.

Dopravná výchova v Školskom klube detí

Dopravná výchova v Školskom klube detí

14.09.2023

V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti,

Dejepisná exkurzia

Dejepisná exkurzia

13.09.2023

Dňa 13.9.2023 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili literárno dejepisnej je exkurzie v Liptovskom Mikuláši a vo Vrbici.

Tablety v ŠKD

Tablety v ŠKD

12.09.2023

Moderné technológie si našli svoje miesto aj v školskom klube detí.

Všetky novinky

Záujmové krúžky v školskom roku 2023-2024

19.09.2023

Ponuka záujmových krúžkov v novom školskom roku.

Milí žiaci, vážení rodičia, prichádzame s ponukou záujmových krúžkov na šk. rok 2023/24. V prípade záujmu prosíme odovzdať triednemu učiteľovi vzdelávací poukaz, ktorý Vaše dieťa dostane v najbližších dňoch.
Ďakujeme za podporu.

 

Mgr. Alexandra Demianová - Detská atletika 1. - 2. ročník - streda - 13:30 - 14:30

Mgr. Alexandra Demianová - Detská atletika 3. ročník - streda - 14:30 - 15.30

Mgr- Katarína Dovčíková - Atletika 4. - 6. ročník - pondelok - 13:30 - 14:30

Mgr. Katarína Dovčíková - Basketbal 4. - 6. ročník - štvrtok - 13:30 - 14:30

Mgr. Roland Gažúr - Športové hry - chlapci - 7. - 9. ročník - piatok - 14:30 - 15:30

Mgr. Alexandra Demianová - Rybársky krúžok - utorok - 12:30 - 13:30

Mgr. Roland Gažúr - Malý futbal - 3. - 4. ročník - piatok - 13:30 - 14:30

Mgr. Simona Kovalčíková - Čitateľský klub - pondelok - 13:30 - 14:30

Mgr. Mariana Pomaj - Matematický krúžok - 8. ročník - streda - 13:45 - 14:45

Mgr. Mariana Pomaj - Programátor - 5. - 9. ročník - pondelok - 13:30 - 14:30

Ing. Gabriela Simanová - Kuchtíci - 1. - 4. ročník - štvrtok - 13:00 - 14:00

Mgr. Viera Suchá - Kynologický krúžok - podľa dohody

Mgr. Viera Suchá - Školský časopis - pondelok - 13:30 - 14:30

Ing. Alena Kvetková - Jazykový kvet - pondelok - 13:30 - 14:30

Mgr. Agáta Vargová - Výtvarný krúžok - 1. - 4. ročník - pondelok - 13:30 - 14:30

Mgr. Katarína Valašteková - LEGO - pondelok - 13.00 - 14:00

Mgr. Jana Valková - Matematický krúžok - 9. ročník - štvrtok - 13:30 - 14:30

Mgr. Martina Chrapánová - Netradičné športy - 5. - 9. ročník - RINGO - pondelok - 14:30 - 15:30

Ing. Renáta Pavlikovská - Matematický krúžok - Testovanie 9 - pondelok - 13:45 - 14.45

Mgr. Erika Krbavcová - Klebetník - 6. ročník - pondelok - 13:30 - 14:30

Mgr. Ľubica Bižová - Tanečný krúžok - piatok - 13:30 - 14:30

Mgr. Miriama Pániková - Mažoretky - streda - 13:30 - 14:30