Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Ochrana osobných údajov

Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7

050 01 Revúca

IČO: 37833847

Riaditeľ: Mgr. Emil Valko

 

Ochrana osobných údajov v Základnej škole J. A. Komenského 

 

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018:

Ing. Jozef Nosáľ   

Kontakt:+421 904 044 360

Email:ncrcra@gmail.com   

Korešpondenčná adresa:totožná s adresou školy