Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Školská knižnica pri Základnej škole J. A. Komenského Revúca 

Vždy každú STREDU v čase od 12.45  do 13.30 hod. 

Vedúca školskej knižnice :  pani učiteľka Mgr. Adriana Ružiaková