Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Medzinárodný deň školských knižníc 2016 - PLAVBA PONORKOU DO HLBOKOMORSKÝCH ROZPRÁVOK - 24.10.2016

V školskej čitárni sa rozozvučal reprodukovaný hlas herca Roba Rotha. Zazneli rozprávky mladej autorky Moniky Kompaníkovej o rybe Bibe.

Žiaci od druhého po štvrtý ročník sústredene počúvali, aby vedeli odpovedať na súťažné otázky malého testu pozornosti a porozumenia. Štvorčlenné družstvá z každej triedy po vypočutí ukážky spoločne vypracovali pracovný list so šiestimi úlohami.  

Vlastnú predstavivosť zapojili do kreslenia najlepšieho kamaráta ryby Biby hada Rada.

Podutie malo podnietiť fantáziu a záujem o čítanie u našich malých čitateľov. Či sa nám to podarilo, uvidíme v budúcej návštevnosti našej školskej knižnice.

Prečo je dobré čítať?

·         vďaka čítaniu si rozširujete slovnú zásobu a fantáziu

·         dozviete sa nové informácie

·         spoznávate svet okolo seba

·         máte sa o čom rozprávať s kamarátmi

·         zaženiete nudu

·         pomôžete si v štúdiu

FOTO : 

SPOLOČNÉ ČÍTANIE ROZPRÁVKY - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC - 24.10.2016

V pondelok 24. 10. 2016 o 9.00 hodine všetci žiaci našej školy položili perá a ceruzky a začítali sa do kníh. Malí veľkí bez rozdielu, učitelia aj vedenie školy sa aspoň na chvíľu zastavili a ponorili sa do ríše rozprávok.

Podujatie bolo organizované za účelom podpory školského roka 2016/2017 ako Roka čitateľskej gramotnosti a za účelom posilnenia pocitu spolupatričnosti a súdržnosti.

 

Ak sme zasiali aspoň malé semienko zvedavosti a chcete si dočítať knihu, tešíme sa na vás v školskej knižnici. Čaká tam veľa zaujímavých a hlavne nových kníh.

FOTO : 

Burza kníh - 14.11.2016

Knihy ako jedno z najstarších médií stále majú a vždy budú mať svoje čaro.  Rozhodli sme sa preto upozorniť na knihu ako takú a samotné čítanie výnimočným dňom. V pondelok ráno 14.11.2016  sa vestibul Základnej školy J. A. Komenskéhov Revúcejpremenil na malé kníhkupectvo. Jednotlivéknihydarované žiakmi a priateľmi školy sme rozložili do priestoru na lavicea „predaj“ sa začal. Samozrejme, za symbolické ceny. Za vyzbierané peniažky z tejto burzy škola zakúpi úplne nové a voňavé knihy do školskej knižnice. Každý žiak si ich môže prelistovať, ohmatať, najmä prečítať si ich a ocitnúť sa tak v akomkoľvek príbehu so svojím obľúbeným hrdinom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí na našu burzu prispeli darovanými knihami aj tým, ktorí si knihy zakúpili pre vlastné potešenie alebo potešenie svojich najbližších.

 

Milí naši čitatelia, nezabudnite, nové knihy si môžete požičať v školskej knižnici každú stredu v čase od 12:45 do 13:30.

10.11.2016 -Večer s knihou v ZŠ J. A. Komenského

Keď sme prišli s nápadom večerného čítania v čitárni Základnej školy J. A. Komenského , nevedeli sme, či v dnešnej pretechnizovanej dobe

plnej mobilov, tabletov, počítačov a internetu niekto prejaví záujem o čítanie s nami. Ako prvých sme oslovili piatakov, pretože tí nám aj na hodinách literatúry s radosťou rozprávajú o knihách, ktoré doma čítajú. Boli sme dosť v rozpakoch, keď sme zisťovali, koľko detí by prišlo na náš večerné stretnutie. Dali sa spočítať na prstoch oboch rúk... Ak by prišiel čo i len jeden žiak, aj tak by sme s ním s radosťou čítali. Vo štvrtok 10. novembra teda pripravujeme čitáreň. Atmosféru večerného čítania navodzujeme okrem kníh aj čajovými sviečkami, voňavými koláčikmi a čajíkom. Pomaly začínajú prichádzať naši piataci a my sa veľmi tešíme, že nie len sami, ale aj s rodičmi, starými rodičmi. Je nás spolu vyše tridsať! Večerné čítanie môže začať. Najskôr dávame priestor na predstavenie kníh, ktoré si detičky doniesli so sebou. Pýtame sa, prečo ich zaujala práve táto kniha, čítajú nám krátke úryvky. Zaujíma nás aj to, podľa čoho si deti vyberajú knihu. Robíme pokus – z našich kníh čítame len názov knihy, pýtame sa, po ktorej knihe by určite siahli. Vyhrala jednoznačne kniha Našej mama hrabe. J Zaujala aj kniha Tajomstvo príborníka, v ktorej sa budú môcť dočítať o téme veľmi diskutovanej - o holokauste, ale vo forme prijateľnej ich veku. Teší nás, že so záujmom počúvali aj o knihe Rozprávky do tmy, ktorú ilustrovali nevidiace a slabo vidiace deti. Čas, ako vždy, neuveriteľne rýchlo letí a my o 20:00 hlásime, že pre dnes končíme. Samozrejme, že deti protestujú. Ešte by ostali. Veď nie každý sa dostal k tomu, aby nám povedal niečo o knihe, ktorú práve číta.  Ani sa nemusíme pýtať, či by si takéto večerné čítanie ešte chceli zopakovať. Sami nám hovoria, že by bolo lepšie, ak by to bolo nabudúce v piatok, aby sa im ráno nevstávalo ťažko do školy. Aj my už vieme, čo nabudúce urobíme inak, ale teraz to neprezradíme. Už teraz sa na vás všetkých, ktorí máte radi pekné knihy a čítanie pri sviečkach, tešíme.

 

                                                                   Mgr. Viera Suchá, PhDr. Alena Guliariková, Mgr. Ingrid Šavlíková

Čitateľský klub – stretnutia v stredu

Stáva sa tradíciou, že každú stredu sa stretávajú mladší žiaci v školskej knižnici a venujú sa zaujímavým čitateľským činnostiam. Dobre zásobená školská knižnica dáva možnosti na aktívne využívanie voľného času. Pod vedením pani učiteľky Kovalčíkovej a Ružiakovej žiaci čítajú, listujú v knihách, besedujú o nich a robia si krátke pracovné listy. Ilustrácie a autori kníh sú vďačnou témou na debaty. Tešíme sa zo záujmu detí o čítanie kníh. Svedčia o tom aj výpožičky v knižnici.

Ak sa chcete pripojiť, radi Vás privítame, budeme sa aj hrať a kresliť. Každú stredu od 12.45 do 13.30 hod.

Máme preukazy s čiarovým kódom do knižnice

Chválime sa s novými preukazmi do školskej knižnice. Je to systém Clavius, ktorý nám umožňuje požičiavanie kníh na SUPER PREUKAZY s čiarovým kódom. Urýchľuje to prácu knihovníka aj vybavovanie žiakov v knižnici. Každý žiak školy dostal svoj preukaz do školskej knižnice.  Teraz už len veríme, že preukazy nezapadnú do šuflíka a budú sa využívať čo najviac.