Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Úspechy 2011/2012

Obvodové kolo cezpoľný beh

Pavla Kmecová - 1. miesto

Družstvo žiačok školy - 2. miesto

Družstvo chlapcov školy - 5. miesto

Zlatá podkova - regionálne kolo

Petra Benediktyová - 2. miesto - III. kategória

Filip Vavrek - 3. miesto - II. kategória

Volejbal žiakov ZŠ - krajské kolo

Družstvo žiakov ZŠ - 3. miesto

Zlatá podkova - celoslovenské kolo

Petra Benediktyová - 3. miesto - III. kategória

Filip Vavrek - 3. miesto - II. kategória

Florbal st. žiačok ZŠ - obvodné kolo

Družstvo žiačok školy - 2. miesto

Olympiáda SJL - obvodné kolo

Timea Valašteková - 2. miesto

Šaliansky Maťko - okresné kolo

Pavla Kmecová - 1. miesto

Olympiáda anglického jazyka - okresné kolo

Róbert Zeman - 2. miesto

Matematická olympiáda - okresné kolo - kat. Z5

Lenka Trajteľová - 1. miesto

Viktória Zatrochová - 1. miesto

Matej Lábaj - 3. miesto

Geografická olympiáda - okresné kolo

Kat.5

Viktória Zatrochová - 1. miesto

Lenka Trajteľová - 2. miesto

Kat. 6

Andrea Uličná - 1. miesto

Júlia Molentová - 2. miesto

Kat. 8

Martin Hudák - 1. miesto

Šaliansky Maľko - krajské kolo 

Pavla Kmecová - 2. miesto

Orion florbal cup - obvodné kolo

mladší žiaci - 4. miesto

starší žiaci - 3. miesto

staršie žiačky - 2. miesto

Rozprávkové vretienko - obvodné kolo

Filip Vavrek - 2. miesto

Petra Benediktyová - 3. miesto

Futbalový turnaj mladých talentov

mladší žiaci - 3. miesto

Basketbal chlapci - obvodné kolo

chlapci - 3. miesto

Basketbal dievčatá - obvodné kolo

dievčatá - 2. miesto

Volejbal žiačok ZŠ - obvodné kolo

dievčatá - 2. miesto

Kukučínová Revúca - Hviezdoslavov Kubín

I. kategória - próza - Kristína Uličná - 3. miesto

II. kategória - próza - Pavla Kmecová - 1. miesto

III. kategória - próza - Petra Benediktyová - 3. miesto

Vybíjaná žiačok ZŠ - obvodné kolo

dievčatá - 2. miesto

Volejbal žiakov - obvodné kolo

chlapci - 1. miesto

DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA

DDS Portál . 2. miesto 

Divadlo očami detí

Michaela Zajačková, Simona Petríková - 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

Pavla Kmecová - 1. miesto

Pytagoriáda - okresné kolo

Viktória Zatrochová - 3. miesto - kategória P5

Volejbal žiakov ZŠ - krajské kolo

Družstvo žiakov ZŠ - 3. miesto

Malý futbal mladších žiakov - obvodné kolo

Družstvo žiakov  ZŠ - 3. miesto 

Vitajte v našom regióne 2012 - SACR - Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu- celoštátne kolo

CK TRIPTOUR - 3. miesto

Matematický klokan 2012

Školák 5 - Lenka Trajteľová - úspešnosť - 96,7 %, percentil  - 99,5 %

Školák 5 - Viktória Zatrochová - úspešnosť - 95,8 % , percentil - 99,4 %

Hviezdoslavov Kubín - Francisciho Hnúšta - regionálne kolo

DRK Endemit - 1. miesto v II. kategórii divadiel poézie

Matematická olympiáda - okresné kolo

Kat. Z 6

Andrea Uličná - 1. miesto

Kat. Z. 8

Simona Huťanová - 2. miesto

Hádzaná dievčat - krajské kolo

Družstvo dievčat - 2. miesto

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

Pavla Kmecová - 3. miesto

Sládkovičova Radvaň 2012 - krajská prehliadka v umeleckom prednese

Detský recitačný kolektív  ENDEMIT - 2. miesto

Civilná ochrana očami detí - okresné kolo výtvarnej súťaže

Sára Ružániová - 2. miesto

Slávik Slovenska - obvodné kolo

Romana Poprocká - 1. kategória - 1. miesto

Ján Dacho - 2. kategória - 1. miesto

Na bicykli bezpečne - okresné kolo

žiaci ZŠ - 1. miesto

Futbalový turnaj  O pohár starostu obce Lubeník

žiaci ZŠ - 1. miesto