Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Cezpoľný beh

1. miesto Obvodné  kolo v cezpoľnom behu žiačok ZŠ

3. miesto  Obvodné  kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ

Národná cyklistická súťaž

1. miesto v  Národnej cyklistickej súťaže o pohár olympijského víťaza Antona Tkáča - Andrea Uličná

Školy tvoria Eko - mapu

1. miesto v projekte " Školy tvoria Eko - mapu "

Zlatá podkova, zlaté pero , zlatý vlas

1. miesto v II. kategórii v regionálnom kole Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - Pavla Kmecová

2. miesto v I. kategórii v regionálnom kole Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas- Sára Ružániová

2. miesto v I. kategórii v celoslovenskom kole Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas- Sára Ružániová

Basketbal chlapcov

3. miesto v obvodnom kole

Futbalový turnaj mladých talentov U12 - 2. miesto

 

Geografická olympiáda - školské kolo

5.ročník

1. Kristína Uličná

2. Romana Hlinková

3. Ivana Urbániková

6.ročník:

1.Matej Lábaj

2.Lenka Trajteľová

3. Viktória Zatrochová

7.ročník:

1.Andrea Uličná

2. Júlia Molentová

3. Dávid Širilla

8.ročník:

1.Marian Andrášik

2. Patrik Škorňa

9.ročník

1. Branislav Dorčák

2.Martin Hudák

3. Martin Gatial

 

Informatická súťaž iBobor:

kategória 5.-7. ročník

1.Petra Mladšia 5.A

2.Andrea Uličná 7.A

kategória 8.-9.ročník

1.Simona Huťanová

1.Klaudia kováčová

1..Branislav Dorčák

1.Martin Hudák

1.Marek Dacho

 

Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

1. miesto :Martin Hudák

2. miesto: Klaudia Kováčová

2. miesto:Patrik Siman

2. miesto:Filip Číž

3. miesto: Michal Lábaj

Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo

1.Martin Hudák

Olympiáda z ANJ - školské kolo

1. kategória:

1.miesto: Júlia Molentová

2.miesto: Július Číž

3.miesto: Andrea Uličná

 

2.kategória:

1.miesto: Michal Lábaj

2.miesto: Branislav Dorčák

3.miesto: Martin Hudák

 

Dejepisná olympiáda - šk. kolo

 

6. ročník:

1. miesto    Lenka Trajteľová

2. miesto    Viktória Zatrochová

 

7.ročník:

1.miesto      Andrea Uličná

 

8.ročník:

1.miesto   Zuzana Derdáková

2.miesto  Marián Andrášik

 

9.ročník:

1.miesto  Michal Lábaj

2.miesto  Patrik Siman

 

Vianočný florbalový turnaj:

1. miesto -  Team – Ďuriška Ľuboš, Lábaj Matej, Laciak Dávid -         

2. miesto – Team – Hutka Dominik, Barnák Kristián -                  

3. miesto – Team – Škorňa, Ovšonka F., Kočiš -                         

4. miesto – Team – Bukóci, Kriak, Ovšonka J. -                            

5. miesto – Team – Tóth, Fulop, Sagan -                                          

6. miesto – Team – Gatial, Barták, Holý 

 

Pytagoriáda - školské kolo

3.ročník

1. Roman Pavlikovský

2. Veronika Tardová

 

4.ročník:

1. Romana Poprocká

2. Nikola Kubusová

 

5.ročník:

1.Petra Mladšia

2.Ivana Urbániková

 

6.ročník:

1. Lenka Trajteľová

2. Viktória Zatrochová

 

Obvodné kolo Olympiáda v anglickom jazyku

3. miesto Júlia Molentová

3.miesto  Michal Lábaj

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

 
kategória E - 7. ročník - 1. miesto - Andrea Uličná
 
kategória C - - 9. ročník - 1. miesto - Michal Lábaj
 
 
Biologická olympiáda - okresné kolo
 
1. miesto  Diana Repáková
 
Geografická olympiáda - okresné kolo
 

5. ročník - 1.m Kristína Uličná

6.ročník - 1.m Lenka Trajteľová

                  2.m Matej Lábaj

7.ročník- 1.m Andrea Uličná

                 3.m Júlia Molentová

Matematická olympiáda - obvodné kolo

5. ročník - 2. m. Petra Mladšia

Florbal Cup - obvodné kolo

starší chlapci - 3. miesto

staršie dievčatá - 2. miesto

 mladšie dievčatá - 1. miesto
 
Rozprávkové vretienko -okresné kolo

1.kategória - Sárka Ružániová  1.m

2.kategória - Pavla Kmecová 1.m

 

Obvodné kolo vo vybíjanej žiačok - 2m

Obvodné kolo volejbal chlapci - 3m

Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo

Poézia

1.kat.  2m. Paulína Derdáková

 2.kat.  1.m Júlia Molentová

             3m. Kristína Uličná

Recitačný súbor ENDEMIT - 1m.

 

Pytagoriáda

kat. P7  

3.m Andrea Uličná

kat. P6

1.m Lenka Trajteľová

kat.P3

1.m Roman Pavlikovský

1.m Veronika Tardová

Florbal Cup - regionálne kolo - dievčatá 2. m

Detská divadelná Revúca - regionálne kolo - DDS POrtál pri ZŠ J. A. Komenského - 2. m

Florbal Cup - regionálne kolo mladsie ziacky - 3. m

Volejbal - obvodné kolo - dievčatá - 1. m

Geografická olympiáda - krajské kolo

6.m Andrea Uličná

úspešný riešiteľ - Matej Lábaj

Regionálne kolo  Hviezdoslavov Kubín

Poézia 1.kat.    Pavlína Derďáková 1.m

Poézia 2.kat.    Júlia Molentová  3.m

Próza 2.kat.      Paula Kmecová 2.m

Vitajte v našom regióne 3m.- celoslovenské kolo

Matematická olympiáda obvodné kolo

L. Trajteľová 2.m

Andrea Uličná 2.m

Matematický klokan

Klokanko 1:

M. Poprocký 1.A    100%

M. Kilík 1.B     100%

Klokanko 4    

 4.B   N. Kubusová   82,2%

Školák 6 

L.Trajteľová 6.A       91,7%

 

Malý futbal obvodné kolo 2 m

Slávik Slovenska obvodné kolo

1.kat. Roman Pavlikovský 3.A  2. miesto

2.kat. Viktória Zatrochová 6.A 1.miesto

3.m  Michaela Štullerová 9.A 2.miesto

 

Biblická olympiáda

Jana Máliková -1 .m seniorálne kolo

                             13.m celoslovenské kolo

Minifutbal- O pohár starostu obce lubeník - 2.m