Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok
Cezpoľný beh - družstvá obvodné kolo
1. miesto dievčatá
2. miesto chlapci

 

Cezpoľný beh - jednotlivci obvodné kolo
1. miesto P. Kmecová
4. miesto R . Plichtová
5. miesto E. Šoltýs
6. miesto M. Šmídt

 

Zlatá podkova                                 regionálne kolo
1. miesto     P. Derďáková

 

Dejepisná olympiáda             školské kolo
6. ročník  
1. miesto K. Uličná
2. miesto Z. Lacovičová
7. ročník  
1. miesto M. Lábaj
2. miesto L. Trajteľová
8. ročník  
1. miesto A. Uličná
2. miesto J. Molentová
9. ročník  
1. miesto M. Andrášik
 2. miesto                            Z. Derďáková

 

Pytagoriáda                         školské kolo
3.ročník  
1. miesto E. Kováčová
2. miesto I. Segeďa
3. miesto R. Biž
4. ročník  
1. miesto R.Pavlikovský
2. miesto I. Koreňová
3. miesto V. Tardová
5. ročník  
1. miesto P. Pipasík
6. ročník  
1. miesto I. Urbániková
2. miesto P. Mladšia
3. miesto M- Holý
7. ročník  
1. miesto V. Zatrochová
2. miesto L. Trajteľová
8. ročník  
1. miesto A. Uličná

 

Olympiáda SJL                      obvodné kolo
1. miesto S. Vrbjarová

 

Vybíjaná dievčat                            vianočný turnaj
1. miesto 6.B
2. miesto 6.A
3. miesto 5.B

 

Florbal chlapcov                                vianočný turnaj
1. miesto  
  P. Škorňa
  J. Barnák
  D. Fulop
2. miesto  
  S. Bukóci
  L. Kriak
  J. Barták
3. miesto  
  S. Kočiš
  D. Laciak
  J. Ovšonka
2. miesto regionálne kolo
   

 

Šaliansky Maťko           školské kolo
II. kategória  
1. miesto P. Derdáková
2. miesto S. Ružániová
3. miesto J. Máliková
III. kategória  
1. miesto K. Uličná

 

Olympiáda ANJ             školské kolo
I. kategória  
1. miesto L. Trajteľová
2. miesto M. Lábaj
3. miesto V. Zatrochová
II. kategória  
1. miesto J. Číž
2. miesto S. Vrbjarová
3. miesto D. Ovšonková

 

Olympiáda Geografia           školské kolo
5.ročník  
1. miesto Krštieňová
2. miesto Poprocká
3. miesto Vojtko
6. ročník  
1. miesto Uličná
2. miesto Eštvánčiková
3. miesto Cerovský
7. ročník  
1. miesto Trajteľová
2. miesto Zatrochová
3. miesto Bomba
8.ročník  
1. miesto Uličná
2. miesto Molentová
9.ročník  
1. miesto Andrášik
2. miesto Ďuriška
3. miesto Derdáková

 

Olympiáda ANJ                     obvodné kolo
2. miesto L. Trajteľová
OlympiádaMAT               okresné kolo
2. miesto

R.Poprocká

 

 

Šaliansky Maťko                      okresné kolo
1. miesto 3. kategória Kristína Uličná
2. miesto  2. kategória Pavlína Derdáková
cena poroty Sára Ružániová

 

 

Geografická olympiáda                    okresné  kolo
5.ročník  
2. miesto R. Poprocká
6. ročník  
2. miesto K. Uličná
7. ročník  
2. miesto M. Bomba
8. ročník  
2. miesto A. Uličná
Dejepisná olympiáda                    obvodné  kolo
6.ročník  
2. miesto K. Uličná
7. ročník  
1. miesto L. Trajteľová
3. miesto M. Lábaj
8. ročník  
2. miesto A. Uličná
9. ročník  
1. miesto Z. Derdáková
2. miesto M. Andrášik

 

Florbal obvodné kolo
1. miesto chlapci
2. miesto dievčatá

 

 

Olympiáda SJL                          krajské kolo
4.-6. miesto Slávka vrbjarová

 

 

Basketbal         obvodné kolo
chlapci              3. miesto
dievčatá  2. miesto

 

Volejbal       obvodné kolo
chlapci              2. miesto
   

 

Hviezdoslavov Kubín               obvodné  kolo
1. miesto 1. kategória Tamara Molentová, Adam Palušák
1. miesto  2. kategória Sára Ružániová
3. miesto 3.kategória Pavla Kmecová
1. miesto 3. kategória Júlia Molentová

 

Pytagoriáda                   obvodné  kolo
1. miesto kat. P7 Lenka Trajteľová
1. miesto  kat.P6 Petra Mladšia
3. miesto kat.P4 Roman Pavlikovský

 

Hviezdoslavov Kubín               regionálne kolo
2. miesto 1. kategória - próza Tamara Molentová
3. miesto 3.kategória - próza Pavla Kmecová
2. miesto 3. kategória - poézia Júlia Molentová

 

Matematická olympiáda     okresné kolo
2. miesto 6. ročník Petra Mladšia
1. miesto 7. ročník Lenka Trajteľová
1. miesto 8. ročník Andrea Uličná
geografická  olympiáda     krajské  kolo
Andrea Uličná  5. miesto

 

Slávik Slovenska obvodné kolo
Roman Pavlikovský 1.miesto
Štúrov Zvolen obvodné kolo
Kristína Uličná 2.miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

krajské  kolo
Endemit 3.miesto

 

Matematický klokan                        
1.r. Tomáš Kudlák 6.B

2.r. Marko  Kilík, Alexandra Raganová
 

6.A
4.r. Roman Pavlikovský  
7.r. Lenka Trajteľová  
3. r. Emma Kováčová 5.B

 

Vitajte v našom regióne

celoslovenské   kolo
CK Lykovec 3.miesto

 

Kukučínova lierárna Revúca    
J.Molentová, S.Vrbjarová          strieborné pásmo

 

výtv. súťaž Civilná ochrana očami detí  
K. Hrbálová   3. miesto
J. Barnáková   1. miesto            

 

Medzníky 2. svetovej vojny  

 
 3. miesto