Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Úspechy 2015/2016

Výtvarná súťaž Vážime si slobodu- obvodné kolo

1. miesto : Alexandra Bokorová

Cezpoľný beh - obvodné kolo

2. miesto - dievčatá

3. miesto - chlapci

Bedminton žiakov ZŠ - obvodné kolo 

2. miesto - chlapci

OXDOG FLORBAL - okresné kolo

1. miesto - chlapci

Technická olympiáda - školské kolo

5. ročník  -  1.miesto -   Helenka Slivenská   -  5.B,    2.miesto -  Ema Kováčová -  5.C,   3.miesto -   Robko Biž -  5.A    

7.ročník  -  1.miesto  -  Adam  Benedikty    - 7.B,    2.miesto -  Ján Boldiš   -7.B,     3.miesto -  Paulína Derďáková  - 7.A                   

 8.ročník  -  1.miesto  -  Michal Holý  - 8.A,  2.miesto -  Ján Repák -  8.A, 3.miesto -  Veronika Smolková  - 8.B 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

1. miesto - Matej Lábaj

2. miesto - Ján Dacho

3. miesto - Filip Vavrek

Basketbal žiakov ZŠ - obvodné kolo

2. miesto

Florbal žiakov ZŠ - krajské kolo

4. miesto

Basketbal žiačok ZŠ - obvodné kolo

3. miesto

Populárna hudba BB - celoslovenské kolo

3. miesto - Roman Pavlikovský

Jazykový kvet - školské kolo

. kategória – poézia/próza:

1. Tamara Molentová 4.A

2. Nina Bendulová 4.A

3. Dávid Hutka 4.A

II. kategória – poézia/próza:

1. Kristína Kiselová 7.B

2. Kristína Uličná 8.A

3. Róbert Biž 5.A a Pavlína Derdáková 7.A

Technická olympiáda - okresné kolo

1. miesto - Helena Slivenská

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

1. miesto - Matej Lábaj

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

1. kategória

1. miesto - Nikola Kubusová

2. miesto - Matej Paľaš

3. miesto - Nina Vrancová

2. kategória

1. miesto - Lenka Trajteľová

2. miesto - Martin Sagan

3. miesto - Matej Lábaj, Michal Holý

Pytagoriáda - školské kolo

3. ročník:

1. miesto: Matej Spišák, Sebastián Chovan

2. miesto: Tomáš Kudlák

4. ročník: 

1. miesto: Nina Bendulová

2. miesto: Dávid Hutka

3. miesto: Matúš Poprocký

úspešní riešitelia: Tamara Molentová, Martin Zeman, Martina Máliková, Marko Kilík

5. ročník:

1. miesto: Helena Slivenská

2. miesto: Milan Bukóci

6. ročník: 

1. miesto: Roman Pavlikovský

8. ročník:

1. miesto: Petra Mladšia

Školské kolo Dejepisnej olympiády6. ročník:

1. miesto: Lucia Klementisová

2. miesto: Samuel Novysedlák , Sandra Glucknerová

7. ročník:

1. miesto: Martina Kováčiková

2. miesto: Jakub Slivenský

8. ročník:

1. miesto: Kristína Uličná

2. miesto: Katarína Regendová

9. ročník: 

1. miesto: Matej Lábaj, Filip Vavrek

2. miesto: Ján Dacho

Školské kolo Geografickej olympiády

5. ročník:

1. miesto: Helena Slivenská

2. miesto: Eva Candelara Fumero Diaz

3. miesto: Róbert Biž

6. ročník:

1. miesto: Roman Pavlikovský

2. miesto: Veronika Tardová

3. miesto: Michaela Galovičová

7. ročník:

1. miesto: Jakub Slivenský 

2. miesto: Martina Kováčiková

3. miesto: Peter Pipasík

8. ročník:

1. miesto: Kristína Uličná

2. miesto: Marcel Babiak

3. miesto: Matúš Ďuriška

9. ročník:

1. miesto: Matej Lábaj

2. miesto: Lenka Trajteľová

3. miesto: Filip Ovšonka

Olympiáda ĺudských práv - školské kolo

1. miesto - Lenka Trajteľová

2. miesto - Kristína Uličná

3. miesto - Filip Vavrek, Martin Ferdinandy

Volejbal chlapci - obvodné kolo

1 . miesto

Matematická olympiáda - okresné kolo

Kat . Z - 5

Helena Slivenská - 1. miesto

Kat. Z - 9

Lenka Trajteľová - 1. miesto 

Volejbal dievčatá - obvodné kolo

2. miesto

Šalianksy Maťko - školské kolo

1. kategória:

1. Ema Adamová

2. Diana Slivenská

3. Monika Mikolajová

2. kategória:

1. Nina Vavreková

2. Helena Slivenská

3. Adam Palušák

Olympiáda anglického jazyka - obvodné kolo

3. miesto - Petra Mladšia

Volejbal chlapci - regionálne kolo

1. miesto

Volejbal dievčatá - regionálne kolo

4. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - krajské kolo

2. miesto - Matej Lábaj

Šaliansky Maťko - obvodné kolo

2. kategória

2. miesto - Nina Natália Vavreková

Technická olympiáda - krajské kolo

Úspešný riešiteľ - Helena Slivenská

Geografická olympiáda - okresné kolo

Kategória 8. a 9. ročník

2. miesto - Lenka Trajteľová

3. miesto - Matej Lábaj

Kategória 5. ročník

2. miesto - Eva Candelára Fumero Diaz

3. miesto - Helena Slivenská

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Kategória C

1. miesto - Matej Lábaj

2. miesto - Ján Dacho

Kategória D

3. miesto - Kristína Uličná

Olympiáda ľudských práv- okresné kolo

3. miesto - Lenka Trajteľová

Pytagoriáda - okresné kolo

Kat. P4

1. miesto - Nina Bendulová

Kat. P5

1. miesto - Helena Slivenská

Kat. P6

1. miesto - Roman Pavlikovský

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

I. kategória

Próza

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Ema Adamová

3. miesto - Daniela Ganajová

Poézia

1. miesto - Nina Bendulová

2. miesto - Adam Palušák

3. miesto - Dávid Hutka

II. kategória

Próza

1. miesto - Helena Slivenská

2. miesto - Róbert Biž

3. miesto - Martin Poprocký

Poézia

1. miesto - Viera Dujničová

II. kategória

Poézia

1. miesto - Paulína Derdáková

Vesmír očami detí - okresné kolo

1. miesto - Nina Natália Vavreková

Junior Internet - celoslovenské kolo

3. miesto - Nina Natália Vavreková

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Poézia - 1. kategória

3. miesto - Nina Bendulová

Próza - 1. kategória

1. miesto - Tamara Molentová

Próza - 2. kategória

1. miesto - Helena Slivenská

Poézia - 3. kategória

2. miesto - Pavlína Derdáková

Vojebal chlapci ZŠ - krajské kolo

1. miesto

Detská divadelná Revúca

1. miesto - divadelný súbor Portál

Vitajte v našom regióne - celoslovenské kolo

1. miesto

Matematická olympiáda - okresné kolo

Kategória M 8

3. miesto - Petra Mladšia

Kategória M 6

3. miesto - Roman Pavlikovský

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

3. miesto - Helena Slivenská

2. miesto - Nina Bendulová

Vybíjaná žiačok ZŠ - obvodné kolo

3. miesto

Jazykový kvet 2016 - krajské kolo

2. miesto - divadelný súbor

4. miesto - Nina Bendulová

Kvalifikačné kolo - malý futbal mladších žiakov

2. miesto

Kvalifikačné kolo - malý futbal starších žiakov

4. miesto

Obvodné kolo - malý futbal mladších žiakov

4. miesto

Krajské kolo - divadlo poézie

3. miesto - divadelný súbor Portál

Obvodné kolo - atletika žiakov ZŠ

1. miesto - staršie žiačky

1. miesto - Sára Krštieňová - skok do diaľky

2. miesto - Anna Fujdiarová - beh na 1000 m

2. miesto - Natália Hogerová - hod granátom

3. miesto - Adriana Tóthová - beh na 60 m

1. miesto - starší žiaci

1. miesto - Roman Krokavec - beh na 60 m

1. miesto - Filip Vavrek - beh na 1000 m

3. miesto - Roman Krokavec - skok do diaľky

1. miesto - mladšie žiačky

2. miesto - Kristína Kiselová - beh na 60 m

2. miesto - Soňa Petrovková - beh na 300 m

2. miesto - Kristína Kiseľová - skok do diaľky

3. miesto - Soňa Petrovková

2. miesto - mladší žiaci

1. miesto - Filip Špak

1. miesto - Jakub Kožuch

1. miesto - skok do diaľky

Školské kolo -rétorika

 

1. kategória:

1. miesto Helena Slivenská,

2. miesto Eva Candelaria Fumero-Diaz,

3. miesto Nina Natália Vavreková,

diplom za účasť - Dávid Hutka

 

2. kategória:

1. miesto Matej Lábaj,

2. miesto Pavlína Derdáková

3. miesto Martina Kováčiková,

diplom za účasť Miroslav Melíšek

Vedomostná súťaž - Antické OH

1. miesto - Filip Vavrek, Lanka Trajteľová, Matej Lábaj

Slávik Slovenska - obvodné kolo

1. kategória :

3. miesto - Eliška Beňušová

2. kategória :

2. miesto - Roman Pavlikovský

3. kategória :

1. miesto - Pavlína Derdáková

Štúrov Zvolen - regionálne kolo

1. kategória : 

1. miesto - Helena Slivenská

2. miesto - Nina Natália Vavreková

2. kategória : 

1. miesto - Matej Lábaj

Hrebendova kapsa 2016 - regionálne kolo

2. miesto - Eva Fumero - Diaz Candelária

Natália Liptáková

1. a 2. miesto - Helena Slivenská

Slávka Strihanová

1. miesto - Nina Vrancová

Medzníky 2. svetovej vojny

1. miesto

MIDICOOLVOLLEY - regionálne kolo

1. miesto

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

1. miesto  - Sófia Zatrochová 

Uznanie poroty - Nina Natália Vavreková

Kalokagatia - atletická olympiáda I. B. Zocha 

1. miesto - družstvo chlapcov a dievčat

Volejbal ZŠ - chlapci - Majstrovstvá SR

2. miesto - družstvo chlapcov