Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Úspechy 2016/2017

Úspechy žiakov školy v školskom roku 2016/2017

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - školské kolo

1. kategória : 

1. miesto : Ema Adamová

2. miesto : Natália Nemcová
 
2. kategória : 

1. miesto : Helena Slivenská, Tamara Molentová

2. miesto : Samuel Čellár

 

Cezpoľný beh - obvodné kolo

Chlapci :

3. miesto : Krokavec Roman, Marchevský Martin, Kožuh Jakub

Dievčatá :

3. miesto : Molentová Tamara, Vavreková Natália Nina, Štempelová Alexandra

Jednotlivci :

3. miesto : Krokavec Roman

 

Basketbal chlapci - obvodné kolo

2. miesto

 

Športové hry žiakov 3. a 4. ročníka - školské kolo

Dievčatá :

1. miesto : Sofia Simanová

2. miesto : Tamara Chlebušová 

3. miesto : Diana Slivenská 

Chlapci :

1. miesto : Martin Gömöri 

2. miesto : Roland Ružáni 

3. miesto : Jozef Reviľák 

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - regionálne kolo

1. kategória :

2. miesto :  Ema Adamová

2. kategória :

2. miesto : Helena Slivenská

 

Basketbal dievčatá - obvodné kolo

4. miesto

 

Festival vedy a techniky - AMAVET - regionálne kolo

Nina Natália Vavreková - postup do celoslovenského kola

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

1. miesto : Lenka Halušková

2. miesto : Katarína Regendová

3. miesto : Veronika Profantová

 

Vybíjaná najmladší žiaci a žiačky ZŠ - obvodné kolo

3. miesto

 

Futsal žiakov ZŠ - obvodné kolo

3. miesto

 

Technická olympiáda - školské kolo

Kategória 5.- 7. ročník

Chlapci : 

1. miesto : Róbert Biž

2. miesto : Matej Kornel Révesz

3. miesto : Peter Viest

Dievčatá : 

1. miesto : Nina Kováčová, Candy Fumero Diaz

2. miesto : Helena Slivenská

Kategória 8. - 9. ročník

Chlapci : 

1. miesto : Ján Repák

2. miesto : Martin Ferdinandy

3. miesto : Jakub Kotlarčík

Dievčatá : 

1. miesto : Veronika Smolková

2.  miesto : Monika Takáčová

 

Festival vedy a techniky AMAVET - celoštátne kolo

Nina Natália Vavreková - cena poroty festivalu vedy a techniky AMAVET

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

3. miesto - Lenka Halušková

 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Kategória 1 A :

1. miesto - Candelaria Fumero Diaz

2. miesto - Dávid Hutka

3. miesto - Matúš Poprocký

Kategória 1 B :

1. miesto - Michal Holý

2. miesto - Petra Mladšia

3. miesto - Ivana Urbániková

 

Detská atletika - krajské kolo

3. miesto : družstvo mladších žiakov

 

Jazykový kvet 2016 - školské kolo

1. kategória

1. miesto : Adriana Fumero-Diaz

2. miesto : Daniela Durjančíková

3. miesto : Alexandra Fryčová

2. kategória

1. miesto : Nina Bendulová

2. miesto : Valentýn Gildein

3. miesto : Martina Kováčiková

 

Technická olympiáda - okresné kolo

kategória 5. - 7. ročník

1. miesto - Róbert Biž

kategória 8. - 9. ročník

1. miesto - Ján Repák - Martin Ferdinandy

 

Dejepisná olympiáda - školské kolo

6. ročník:

1. miesto: Ema Kováčová

2. miesto: Eva Candelaria Fumero-Diaz, Marek Gömöri

3.miesto: Helena Slivenská

7. ročník:

1.miesto: Kristína Ferdinandy

2.miesto: Lukáš Micski

3.miesto: Peter Viest

8.ročník:

1.miesto: Kristína Kiselová

2.miesto: Jakub Slivenský

3.miesto: Martina Kováčiková

9.ročník:

1.miesto: Martin Ferdinandy

2.miesto: Katarína Regendová

 

Vianočná žiacka hala

2. miesto : 300 m : Lucia Ďurišková 

3. miesto : 150 m : Roman Krokavec

1. miesto : skok : Roman Krokavec

 

Volejbal chlapci - obvodné kolo

1. miesto : družstvo chlapcov

 

Volejbal dievčatá - obvodné kolo

3. miesto : družstvo dievčat

 

Olympiáda ľudských práv - školské kolo

1. miesto: Katarína Regendová 

2. miesto: Kristína Kiselová

3. miesto: Martin Ferdinandy

 

Pytagoriáda - školské kolo

Kategória P3:    

1.miesto: Natália Liptáková

2.miesto: Martin Galovič

Kategória P5:    

1.miesto: Nina Bendulová

2.miesto: Martin Zeman

 3.miesto: Matúš Poprocký

Kategória P6:    

1.miesto: Ema Kováčová

2.miesto: Helena Slivenská

3.miesto: Samuel Čellár

Kategória P7:    

1.miesto: Roman Pavlikovský

 

Geografická olympiáda - školské kolo

5. ročník :

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Nina Bendulová

3. miesto - Samuel Kuchta

6. a 7. ročník :

1. miesto - Marek Medvec

2. miesto - Veronika Tardová

3. miesto Eva Candelária Fumero-Diaz

8. ročník :

1. miesto - Nikola Máliková

2. miesto - Jakub Slivenský

3. miesto - Vanessa Širilová

9. ročník :

1. miesto - Katarína Regendová

2. miesto - Michal Holý

3. miesto - Marcel Babiak

 

Šaliansky Maťko - školské kolo

1. Kategória :   

1. miesto  : Eliška Beňušová

2. miesto   : Sofia  Hanuštiaková

2. Kategória :

1. miesto : Ema  Adamová

2. miesto  : Nina Natália Vavreková

2. miesto  : Patrik  Lakatoš

3. miesto  : Michaela  Hudecová

3. miesto  : Simona  Juhásová

3. miesto  : Diana  Slivenská

3. kategória

1. miesto  : Róbert  Biž

 

Šaliansky Maťko - obvodné kolo

1. kategória :

1. miesto : Eliška Beňušová

 

Olympiáda v anglickom jazyku- obvodné kolo

3. miesto :  Michael Holý

 

Halové majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu 

1. miesto : skok do diaľky : Roman Krokavec

1. miesto : beh na 60 m : Roman Krokavec

 

Regionálne kolo - volejbal chlapci

1. miesto

 

Okresné kolo - matematická olympiáda

úspešní riešiteľ - Ivan Urbániková

úspešní riešiteľ - Ivana Urbániková

 

Obvodné kolo - florbal žiakov

2. miesto 

 

Krajské kolo - volejbal chlapci

2. miesto

 

Okresné kolo - geografická olympiáda

Kategória G :

2. miesto - Tamara Molentová

Kategória F :

2. miesto - Marek Medvec

 

Obvodné kolo - dejepisná olympiáda

Kategória F :

1. miesto - Eva Candelária Fumero Diaz

 

Obvodné kolo - florbal dievčatá

1. miesto

 

Fašiangy na Gemeri a Malohonte 2017 - regionálne kolo

I. kategória 

1. miesto - Alexandra Hižnayová

2. miesto - Barbora Reviľáková 

II. kategória

1. miesto - Róbert Biž

 

Diplom za kreativitu - Alexandra Kavková 

 

Olympiáda ľudských práv - obvodné kolo

2. miesto - Katarína Regendová

 

Atletika starší žiaci - majstrovstvá SR

Skok do diaľky : 

1. miesto - Roman Krokavec

2. miesto - Filip Špak

Beh na 60 m : 

2.miesto - Roman Krokavec

4. miesto - Filip Špak 

 

Florbal žiačok ZŠ - regionálne kolo

2. miesto 

 

Jazykový kvet - regionálne kolo

Divadlo :

1 miesto - divadelný súbor

Próza :

1. miesto - Nina Bendulová

1. miesto - Ariana Fumero Diaz

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

1. kategória - poézia

1. miesto - Leonard Erik Gombár

2. miesto - Eliška Beňušová, Viktória Kováčová

3. miesto - Ivanka Simanová, Peter Bosý, Alexandra Hižnayová

1. kategória - próza

1. miesto - Tibor Pavlík

2. miesto - Natália Liptáková. Adam Tvrdoň

3. miesto - Daniela Durjančíková

2. kategória - poézia

1. miesto - Helena Slivenská

2. miesto - Nina Bendulová, Daniela ĎUrišková, Nina Natália Vavreková

3. miesto  - Matúš Poprocký, Róbert Biž

2. kategória - próza

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Daniela Ganajová, Samuel Čellár

3. miesto - Martin Zeman

3.  kategória - poézia

2. miesto - Jakub Barták

3. kategória - próza

1. miesto - Pavlína Derdáková

 

Bedminton žiakov ZŠ - obvodné kolo

3. miesto - družstvo chlapcov

3. miesto - družstvo dievčat

 

Zimná kalokagatia 2017

Biatlon

1. miesto - Alexandra Štempelová

2. miesto - Tamara Molentová

 

Detská divadelná Revúca 2017- obvodné kolo

1. miesto - DDS Portál pri ZŠ

 

Hviezdoslavov Kubín – Kukučínova Revúca - obvodné kolo

Poézia

1. kategória:

2. miesto – Leonard Erik Gombár


Poézia

2. kategória:

1. miesto – Helena Slivenská


Próza

2. kategória:

2. miesto – Tamara Molentová
Próza

3. kategória:

3. miesto – Michaela Galovičová

 

Matematická olympiáda - okresné kolo

Kategória Z6 : 

1. miesto - Ema Kováčová

3. miesto - Helena Slivenská

Kategória Z7 : 

3. miesto - Pavlikovský Roman

Kategória Z8 : 

2. miesto - Nikola Kubusová

 

Olympiáda evanjelického náboženstva - okresné kolo

1. miesto - Smuel Čellár

 

Vybíjaná dievčatá - obvodné kolo

1. miesto 

 

Jazykový kvet - finále

1. kategória - poézia a próza

1. miesto - Ariana Fumero - Diaz

2. kategória - poézia a próza

1. miesto - Nina Bendulová

2. kategória - dráma - prevzatá próza

1. miesto - divadelný súbor 6.B

 

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

1. kategória - poézia

2. miesto - Leonard Erik Gombár

2. kategória - próza

2. miesto - Tamara Molentová

3. kategória - próza

2. miesto - Michaela Galovičová

 

Slávik Slovenska - školské kolo

1. kategória :

1. miesto : Eliška Beňušová

1. miesto : Alexandra Bíróová

2. kategória :

1. miesto : Matúš Poprocký

1. miesto : Patrik Lipták

3. kategória :

1. miesto : Denisa Antalová

1. miesto : Miriam Veisová

1. miesto : Andrea Bábášová

 

Detská atletika - finále

2. miesto

 

Vybíjaná dievčatá - regionálne kolo

2. miesto

 

Malý futbal starší žiaci - obvodné kolo

3. miesto

 

Štúrov Zvolen - školské kolo

1. kategória :

1. miesto - Helena Slivenská

2. miesto - Nina Bendulová

3. miesto - Daniela Ďurišková

2. kategória :

1. miesto - Michaela Galovičová


Slávik Slovenska 2017 - obvodné kolo

1. kategória :

2. miesto - Alexandra Bíróová

3. kategória :

2. miesto - Pavlína Derdáková

 

Štúrov Zvolen - obvodné kolo

1. kategória :

1. miesto - Helena Slivenská

2. miesto - Nina Bendulová

3. miesto - Daniela Ďurišková

 

Hľadáme nových olympionikov - krajské kolo

60 m

1. miesto - Lucia Ďurišková

 

Detská P-T-S - prvé kolo

1. miesto - chlapci

2. miesto - dievčatá

 

Detská štafetová liga - prvé kolo

2. miesto - chlapci

2. miesto - dievčatá

 

Majstrovstvá kraja - starší žiaci 

60 m 

1. miesto - Roman Krokavec

skok do diaľky

1. miesto - Roman Krokavec

hod guľou 

2. miesto - Nina Natália Vavreková

hod diskom 

3. miesto - Nina Natália Vavreková

 

Jazykový kvet - celoslovenské finále

Prednes anglickej prózy

3. miesto - Arianka Fumero Diaz

4. miesto - Ninka Bendulová

Anglická dráma

4. miesto - divadelný súbor

 

Atletika žiakov a žiačok ZŠ - obvodné kolo

1. miesto - družstvo žiakov a žiačok

Beh na 800 m - dievčatá

3. miesto - Tamara Molentová

Hod kriketovou loptičkou - dievčatá

3. miesto - Nina Natália Vavreková

Skok do diaľky - dievčatá

1. miesto - Lucia Ďurišková

Beh na 60 m - dievčatá

2. miesto - Lucia Ďurišková

3. miesto - Adriana Tóthová

Hod kriketovou loptičkou - chlapci

2. miesto - René Miklóš

Skok do diaľky - chlapci

1. miesto - Roman Krokavec

 

Atletika žiakov a žiačok ZŠ - krajské kolo

beh na 60 m

1. miesto - Roman Krokavec

2. miesto - Filip Špak

beh na 300 m

1. miesto - Filip Špak

vrh guľou

1. miesto - Veronika Smolková

hod kriketkou

2. miesto - Sára Krštieňová

skok do diaľky

2. miesto - Roman Krokavec

 

3. kolo - atletika mladšie žiačky - krajské kolo

 

vrh guľou

1. miesto - Nina Vavreková

2. miesto - Zuzana Kiselová

 

Štúrov Zvolen - celoslovenské kolo

3. miesto - Helena Slivenská

 

MIDI COOLL VOLEY - krajské kolo

2. miesto - chlapci ZŠ

 

Detská P-T-S - celoslovenské kolo

3. miesto 

 

Kalokagatia - mestské kolo

1. miesto