Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Horehronské atletické hry

1. miesto - družstvo ZŠ

Cezpoľný beh - okresné kolo

1. miesto - družstvo dievčat

1. miesto - družstvo chlapcov

Technická olympiáda - školské kolo

kategória A

1. miesto - Marewk Gomori

2. miesto - Samuel Kuchta

3. miesto - Dávid Haviar

kategória B

1. miesto - Maxim Mandalík

2. miesto - Barbora Reviľáková

3. miesto - Matej Hudec

Najzručnejší žiak základných škôl regiónu - regionálne kolo

1. miesto - Róber Biž

Basketbal chlapci - okresné kolo

1. miesto

Bedminton dievčatá - okresné kolo

3. miesto

Jazykový kvet - školské kolo

I. kategória Poézia a próza          

1. miesto: Hana Holešová                                                              

2. miesto: Jakub Oravec                                                             

3. miesto: Emma Šeševičková

II. kategória Poézia a próza        

1. miesto: Daniela Ďurišková                                                             

2. miesto: Daniel Chalupka                                                             

3. miesto: Žaneta Štitnická

kategória Monodráma                

1. miesto: David Zubák

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

1A kategória

1. miesto - Natália Liptáková

2. miesto - Alexandra Hamarová

3. miesto - Natália Nemcová

1B kategória

1. miesto - Milan Bukóci

2. miesto - Candy Fumero - Diaz

3. miesto - Adam Palušák

Basketbal chlapci - okresné kolo

1. miesto

Basketbal dievčatá - okresné kolo

1. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Ema Kováčová

3. miesto - Zuzana Kiselová

4. miesto - Samuel Čellár

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

1. miesto - Tamara Molentová

Stolný tenis žiakov ZŠ - okresné kolo

3. miesto

Technická olympiáda - okresné kolo

kategória A

1. miesto - Róbert Biž, marek Gomori

kategória B

1. miesto - Diana Slivenská

Spajkyho pohár - krajské kolo

3. miesto

Futsal žiakov ZŠ - okresné kolo

3. miesto

Dejepisná olympiáda - školské kolo

6. ročník :

1. miesto - Miriam Regendová

2. miesto - Viktória Kekeňáková, Bibiana Mladšia

7. ročník :

1. miesto - Barbora Reviľáková

2. miesto - Ema Adamová

8. ročník :

1. miesto - Šimon Slivenský

2. miesto - Viktória Čipková

3. miesto - Jakub Šturmankin

9. ročník :

1. miesto - Eva Candelária Fumero - Diaz

2. miesto - Tomáš Kuchta

3. miesto : Samuel Čellár

Streľba zo vzduchovky - okresné kolo

Mladší žiaci :

3. miesto - Michal Biž

Staršie žiačky :

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Nina Natália Vavreková

Starší žiaci :

1. miesto - Róbert Biž

Školy :

1. miesto - ZŠ J. A. Komenského

Basketbal žiačky ZŠ - regionálne kolo

2. miesto

Basketbal žiaci ZŠ - regionálne kolo

2. miesto

FIRST LEGO LEAGUE - regionálne kolo

Výskumný projekt

1. miesto

Geografická olympiáda - školské kolo

1. kategória

1. miesto - Maxim Mandalík

2. miesto - Martin Schutz

2. kategória

1. miesto - Alexandra Hamarová

2. miesto - Diana Vaššová

Šaliansky Maťko - školské kolo

I. kategória

1. miesto - Viktória Štepáneková

2. miesto - Tamara Gonosová

3. miesto - Emma Šeševičková

II. kategória

1. miesto - Hana Marta Holešová

2. miesto - Diana Balážiková

3. miesto - Eliška Beňušová

III. kategória

1. miesto - Petra Jankošíková

2. miesto - Emma Adamová

3. miesto - Beáta Herichová

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

1A kategória

2. miesto - Natália Liptáková

Šaliansky Maťko - okresné kolo

II. kategóroa

2. miesto - Hana Marta Holešová

III. kategória

2. miesto - Petra Jankošíková

ROBOHRANIE 2020 - celoslovenské kolo

1. miesto - Erik Gombár, Milan Bukóci

Matematická olympiáda - okresné kolo

kategória Z9

2. miesto - Ema  Kováčová

3. miesto - Róbert Biž

Technická olympiáda - krajské kolo

Róbert Biž, Marek Gomori - úspešní riešitelia

Florbal žiakov ZŠ - okresné kolo

2. miesto

Volejbal žiačok ZŠ - okresné kolo

1. miesto

Geografická olympiáda - okresné kolo

2. miesto - Alexandra Hamarová

Olympiáda ľudských práv - školské kolo

1. miesto - Ema Kováčová

2. miesto - Viktória Čipková, Samuel Čellár, Eva Candelária Fumero Diaz

3. miesto - Anna Lacovičová, Sófia Zatrochová

Biologická olympiáda - okresné kolo

1. miesto - Nina Natália Vavreková

Florbal žiačok ZŠ - okresné kolo

1. miesto

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

1. kategória

poézia

1. miesto - Hana Holešová

2. miesto - Nina Mišánková, Viktória Štepáneková

3. miesto - Tomáš Gombár, Hana Hiciarová

próza

1. miesto - Vanda Almáši

2. miesto Daniela Cikrayová, Filip Hižnay

3. miesto - Ivona Bombová, Jakub Oravec

Volejbal žiakov ZŠ - okresné kolo

1. miesto

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

kategória C

1. miesto - candy Fumero Diaz

2. miesto - Tomáš Kuchta

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

II. kategória próza

1. miesto - Tibor Paulík

2.  miesto - Bibiana Beňová

3.   miesto - Beáta Herichová

II. kategória poézia

1.       –

2.  miesto - Sofia Simanová

3.  miesto - Sabína Rojáková, Zuzana Jaremčuk

III. kategória próza

1. miesto - Daniela Ďurišková

2.  miesto - Timea Velková

3.  miesto - Barbora Reviľáková

III. kategória poézia

1.  miesto - Petra Jankóšiková

2.   miesto - Alexandra Hamarová

3.   miesto - Ema Adamová , Dominik Kriška

Biologická olympiáda - krajské kolo

2. miesto - Nina Natália Vavreková