Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Úspechy 2020/2021

Technická olympiáda - školské kolo

Kategória A

1. miesto - Diana Slivenská

2. miesto - Adam Kotlarčík

3. miesto - Leonard Erik Gombár

Kategória B

1. miesto - Nicolas Zán

2. miesto - Jozef Reviľák

3. miesto - Hana Bottová

Najkrajšie kŕmidlo - regionálna súťaž

2. miesto - Gabriel Vladimír Skrutek

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Kategória 1A

1. miesto -  Natália Liptáková

2. miesto -  Tomáš Benický

3. miesto - Natália Nemcová 

Kategória 1B

1. miesto - Samuel Kuchta

2. miesto -  ŠImon Slivenský

3.miesto -  Matúš Pavel Šepík

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

2. miesto - Daniela Ďurišková

Geografická olympiáda - školské kolo

5. ročník

1. miesto - Liliana Belánová

6. ročník

1. miesto - Martin Schutz

8. - 9. ročník

1. miesto - Alexandra Hamarová

2. miesto - Tamara Molentová

3. miesto - Diana Vaššová

Olympiáda ľudských práv - školské kolo

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Matúš Šepík

3. miesto - Šimon Slivenský

Pytagoriáda - školské kolo

kategória P3 :

1. miesto - Ivona Bombová

2. miesto - Matej Slaný

3. miesto - Matej Germánus, Martin Beláň

kategória P4 :

1. miesto - Tadeáš Beľák

kategória P5 :

1. miesto - Vanesa Šuhajová

kategória p6 :

1. miesto - Bianka Beňová

2. miesto - Sabika Rojáková

3. miesto - Viktória Kováčová

kategória P7 :

1. miesto - Natália Liptáková

2. miesto - Jozef Reviľák

3. miesto - Hana Bottová

kategória P8 :

1. miesto - Alexandra Hamarová

2. miesto - Tomáš Kudlák

Dejepisná olympiáda - školské kolo

6. ročník :

1. miesto - Maxim Mandalík

2. miesto - Martin Schutz

3. miesto - Tibor Paulik

7. ročník :

1. miesto - Jozef Reviľák

2. miesto - Sofia Simanová

8. ročník :

1. miesto - Vanesa Bánesová

2. miesto - Barbora Reviľáková

3. miesto - Kristián Varga

9. ročník :

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Šimon Slivenský

Festival 4 živlov - celoslovenské kolo

ocenenie - Leonard Erik Gombár

Technická olympiáda - okresné kolo

kategória A :

1. miesto - Diana Slivenská, Adam Kotlarčík

kategória B :

1. miesto - Nicolas Zán

Biologická olympiáda - školské kolo

1. miesto - Martina Raganová

2. miesto - Tamara Molentová

3. miesto - Laura Ďurejová

kategória D :

1. miesto - Michal Biž

2. miesto - Nikita Slobodnianiuk

3. miesto - Martin Schutz

Zlatá podkova,  zlaté pero, zlatý vlas - regionálne kolo

II. kategória :

1. miesto - Hana Marta Holešová

III. kategória :

2. miesto - Daniela Ďurišková

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - celoslovenské kolo

II. kategória

1. miesto - Hana Marta Holešová

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

kategória 1A

2. miesto - Natália Liptáková

kategória 1B

2. miesto - Samuel Kuchta

Matematická olympiáda - okresné kolo

kategória Z9

1. miesto - Marko Kilik

kategória Z5

Tomáš Alex Gombár

Technická olympiáda - krajské kolo

kategória A 

2. miesto - Diana Slivenská, Adam Kotlarčík

kategória B 

1. miesto - Nicolas Zán

PIKOFYZ - celoslovenský korešpodenčný seminár

kategória 8

1. miesto - Leonard Erik Gombár

Pytagoriáda - okresné kolo

kategória P5

3. miesto - Kristián Nemec

kategória P7

2. miesto - Hana Bottová

kategória P8

3. miesto - Tomáš Kudlák

Biologická olympiáda - okresné kolo

kategória D :

2. miesto - Nikita Slobodianiuk

3. miesto - Michal Biž

Matematická olympiáda - okresné kolo

kategória Z8 :

1. miesto -Leonard Erik Gombár

Jazykový kvet - krajské kolo

1. miesto - jakub Oravec

3. miesto - Daniela Ďurišková

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

poézia :

1. miesto - Tomáš Alex Gombár

3. miesto - Diana Slivenská

próza :

1. miesto - Hana Marta Holešová

1. miesto - Ema Adamová

Jazykový kvet - celoslovenské kolo

1. miesto - jakub Oravec

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

próza - 2. kategória :

2. miesto - Hana Marta Holešová

poézia - 2. kategória :

3. miesto - Tomáš Alex Gombár

próza - 3. kategória :

2. miesto - Ema Adamová