Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

ÚSPECHY 2021/2022

Technická olympiáda - školské kolo

kategória A

1. miesto : Diana Slivenská

2. miesto : Adam Kotlarčík

3. miesto : Leonard Erik Gombár

kategória B :

1. miesto : Matej Meriač

2. miesto : Tomáš Olekšák

3. miesto : Martin Schutz

Bedminton žiakov ZŠ - okresné kolo

2. miesto - žiaci ZŠ

2. miesto - žiačky ZŠ

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - školské kolo

1. kategória

1. miesto - Daniela Cikrayová

2. kategória

1. miesto – Hana Marta Holešová, Viktória Štepáneková

2. miesto – Miroslava Máziková

3. miesto – Filip Hižnay, Mia Zánová

3. kategória

1. miesto – Petra Jankóšiková

2. miesto – Viktória Kováčová

3. miesto – Ema Adamová

Olympiáda zo slovenského jazyka a lieteratúry - školské kolo

1. miesto - Diana Slivenská

1. miesto - Alexandra Hamarová

2. miesto - Ema Adamová

3. miesto - Diana Vaššová

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

kategória 1A

1. miesto - Lukáš Gombár

2. miesto - Petra Hudecová

3. miesto - Hana Marta Holešová

kategória 1B

1. miesto - Natália Liptáková

2. miesto - Petra Jankošíková

3. miesto - Bibiana Mladšia

Jazykový kvet - školské kolo

kategória ISCED 1 :

1.miesto Matej Germánus


2.miesto Vincent Artur Ostrowski , Martin Beláň


3.miesto Tobias Homoly

kategória ISCED 2 :

1.miesto Hana Marta Holešová


2.miesto Tadeáš Beľák


3.miesto Mia Zánová
 

Technická olympiáda - okresné kolo

kategória B

1. miesto - Matej Meriač

kategória A

1. miesto - Adam Kotlarčík - Diana Slivenská

XIX. Deň štúrovskej poézie - regionálne kolo

I. kategória

3. miesto - Hana Marta Holešová

Geografická olympiáda - školské kolo

kategória G

1. miesto - Alex Kučerák

2. miesto - Laura Melicherová

3. miesto - Cheyenne Medve

kategória F

1. miesto -  Michaela Buchtová

2. miesto - Timea Balagová

3. miesto - Liliana Belánová

kategória E

1. miesto - Diana Vaššová

2. miesto - Alexandra Hamarová

3. miesto - Martina Pervanová

Pytagoriáda - školské kolo

kategória P3 :

1. miesto - Sebastián Belán

2. miesto - Matej Bolaček

3. miesto - Markus Pakes

ďalší úspešní riešitelia : Dávid Ivančo, Boris Kozák, Alexandra Hrbáľová

kategória P4 :

1. miesto - Tobiás Zán

2. miesto - Kristián Ďurďák

3. miesto : Karolína Schutzová, Ivona Bombová

ďalší úspešný riešiteľ : Martin Beláň, Matej Slaný, Matej Germánus

kategória P5 :

1. miesto - Onder Botto

2. miesto - Tadeáš Beľák

3. miesto - Viktória Štepáneková, Daniela Hlinková

kategória P6 :

1. miesto - Kristián Nemec

2. miesto - Tomáš Alex Gombár

3. miesto -  Michal Siman

kategória P7 :

1. miesto - Tomáš Olekšák

2. miesto - Martin Schutz

3. miesto - Matej Hudec

ďalší úspešní riešitelia : Bianka Beňová, Viktória Kováčová

kategória P8 :

1. miesto - Natália Liptáková

Dejepisná olympiáda - školské kolo

kategória F

1. miesto - Marko Hanuštiak

2. miesto - Matej Herich

kategória E

1. miesto - Martin Schutz

kategória D

1. miesto - Miriam Regendová

2. miesto - Viktória Kekeňáková

kategória C

1. miesto - Barbora Reviľáková

2. miesto - Alexandra Hamarová

3. miesto - Kristián Varga

Biologická olympiáda - školské kolo

1. miesto - Sófia Simanová

2. miesto - Ivana Simanová

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

kategória 1A

3. miesto - Lukáš Gombár

Matematická olympiáda - okresné kolo

kategória Z5

1. miesto - Ondej Botto

2. miesto - Adam Leštál

kategória Z9

1. miesto - Erik Leonard Gombár

Technická olympiáda - krajské kolo

kategória A

3. miesto - Diana Slivenská

kategória B

2. miesto - Matej Meriač

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

kategória F

1. miesto -  Marko Hanuštiak

kategória E

2. miesto - Martin Schutz

Biologická olympiáda - okresné kolo

kategória C-P

1. miesto - Erik Leonard Gombár

Geografická olympiáda - okresné kolo

kategória E : 

3. miesto - Alexandra Hamarová

kategória G : 

2. miesto - Laura Melicherová

Šaliansky Maťko - okresné kolo

II. kategória :

3. miesto - Viktória Štepáneková

III. kategória :

1. miesto - Hana Marta Holešová

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

2. kategória

poézia

1. miesto - Viktória Štepáneková

2. miesto - Tomáš Alex Gombár, Mia Zánová

3. miesto - Terézia Šebóková

próza

1. miesto - Tamara Gonosová

2. miesto - Miroslava Máziková

3. kategória

próza

1. miesto - Ema Adamová

1. kategória

poézia

1. miesto - Jakub Hodoš

2. miesto - Sára Toporová, Daniela Cikrayová

3. miesto - Nela Palečeková, Matej Germánus

próza

1. miesto - Alexandra Hrbálová

Biologická olympiáda - krajské kolo

kategória C

1. miesto - Erik Leonard Gombár

Stolný tenis žiakov - okresné kolo

3. miesto - družstvo chlapcov

Fašiangy na Gemeri a Malohonte 2022 - regionálne kolo

cena poroty - Kinga Drausová, Matej Slaný, Nina Kubejová

Stolný tenis žiačok - okresné kolo

3. miesto - družstvo dievčat

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Poézia 1 :

3. miesto - Jakub Hodoš

Poézia 2 :

2. miesto - Viktória Štepáneková

Próza 1 :

2. miesto - Alexandra Hrbáľová

Próza 2 :

3. miesto - Tamara Gonosová

Próza 3 :

1. miesto - Ema Adamová

Dejepisná olympiáda - krajské kolo

kategória E :

4. miesto - Martin Schutz

Pytagoriáda - okresné kolo

P3 :

1. miesto - Dávid Ivančo

3. miesto - Matej Bolaček

P4 :

3. miesto - Karolína Schutzová

P5 :

2. miesto - Tadeáš Belák

3. miesto - Daniela Hlinková

P7 :

2. miesto - Matej Hudec

3. miesto - Tomáš Olekšák

P8 :

1. miesto - Natália Liptáková 

Vybíjaná mladších žiačok - okresné kolo

3. miesto - družstvo žiačok

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

1. miesto - Alexandra Hrbáľová

Biologická olympiáda - krajské kolo

1. miesto - Leonard Erik Gombár

Biologická olympiáda - okresné kolo

2. miesto - Adam Tvrdoň

Biologická olympiáda - celoslovenské kolo

5. miesto - Leonard Erik Gombár

Šaliansky Maťko - krajské kolo

1. miesto - Hana Marta Holešová

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

3. miesto - Alexandra Hrbáľová

Jazykový kvet - krajské kolo

2. miesto - Matej Germánus

3. miesto - Tobias Homoly

2. miesto - Hana Marta Holešová

Čokoládová tretra - celoslovenské kolo

3. miesto - Matúš Makróczy

Divadlo očami detí 2022

Jakub Nagypál

Eliana Olejníková

Rastislav Haviar

Som proti násiliu

Mia Zánová

Sabina Rojáková

Šaliansky Maťko - celoslovenské  kolo

1. miesto - Hana Marta Holešová

Hrebendova kapsa

1. miesto - Viktória Štepanekova

2. miesto - Sabina Rojáková