Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Úspechy 2022/2023

Technická olympiáda - školské kolo

kategória A :

1. miesto - Matej Hudec

2. miesto - Matej Meriač

3. miesto - Tomáš Olekšák

kategória B :

1. miesto - Radoslav Roško

2. miesto - Hana Hiciarová

3. miesto - Tomáš Alex Gombár

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - regionálne kolo

2. miesto - Alexandra Hrbáľová

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

1. miesto - Hana Bottová

2. miesto - Petra Turisová, Natália Liptáková

3. miesto - Tamara Chlebušová, Mário Hatváni

Vybíjaná žiačok ZŠ - okresné kolo

2. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

2. miesto - Hana Bottová

Jazykový kvet - školské kolo

1. kategória

1. miesto - Petra Kožuchová

2. miesto - Tuana Luckmann, Matej Oravec

2. kategória

1. miesto - Matej Germánus

2. miesto - Eliška Beňušová

3. miesto - Mia Zánová

Streľba žiakov ZŠ - okresné kolo

družstvá

1. miesto - družstvo mladších žiakov

jednotlivci

2. miesto - Lenka Hudecová

2. miesto - Martin Beláň

3. miesto - Michal Biž

Technická olympiáda - okresné kolo

1. miesto - Radoslav Roško

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

kategória 1A

1. miesto - Hana Marta Holešová

2. miesto - Jakub Oravec

3. miesto - Onder Botto

kategória 1B

1. miesto - Lukáš Gombár

2. miesto - Natália Liptáková

3. miesto - Tomáš Benický

Geografická olympiáda - školské kolo

kategória G

1. miesto - Kristián Ďurďák

2. miesto - Ivona Bombová

3. miesto - Karolína Schutzová

kategória F :

1. miesto - Liliana Belánová

2. miesto - Timea Balagová

3. miesto - Alex Kučerák

kategória E :

1. miesto - Miriam Regendová

2. miesto - Viktória Kekeňáková

3. miesto - Petra Turisová

Mikulášsky turnaj vo florbale

4. miesto

Vianočný turnaj vo futsale

4. miesto

Dejepisná olympiáda - školské kolo

6. ročník:

1. miesto: Ondrej Botto

2. miesto: Laura Melicherová

7. ročník:

1. miesto: Marko Hanuštiak

2. miesto: Matej Melich

8. ročník:

1. miesto: Lukáš Gombár

2. miesto: Martin Schutz

9. ročník:

1. miesto: Hana Bottová

2. miesto: Mário Hatvani

Pytagoriáda - školké kolo

3.ročník:

1. miesto: Dušan Mihalides

2. miesto: Pavla Sojáková

3. miesto: Teo Goldschmidt

úspešní riešitelia : Peter Javorčík, Viktória Johanová, Mathias Maxim Berki

4.ročník:

1. miesto: Dávid Ivančo

2. miesto: Sebastián Belán

3. miesto: Matej Bolaček

úspešní riešitelia : Boris Kozák, Maximilián Skrutek

5.ročník:

1. miesto: Nina Kubejová

2. miesto: Ivona Bombová

3. miesto: Vincent Artur Ostrowski

úspešní riešitelia : Kristián Ďurďák, Jakub Hodoš, Karolína Schützová, Martin Beláň

6.ročník:

1. miesto: Tadeáš Belák

2. miesto: Ondrej Botto

3. miesto: Viktória Štepáneková

úspešný riešiteľ : Daniela Hlinková

7.ročník:

1. miesto: Tomáš Alex Gombár

2. miesto: Filip Galovič

8.ročník:

1. miesto: Tomáš Olekšák

2. miesto: Maxim Mandalík

3. miesto: Martin Schütz

úspešný riešiteľ  : Matej Hudec

Olympiáda ľudských práv - školské kolo

1. miesto :     Viktória Kekeňáková   

2. miesto:      Petra Turisová            

3. miesto:      Tomáš Benický     

Biologická olympiáda - školské kolo

1. miesto - Zuzana Jaremčuk

2. miesto - Timea Vojčíková

3. miesto - Jakub Vatayy

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

1. miesto - Hana Marta Holešová

1. mieslo - Lukáš Gombár

Šaliansky Maťko - školské kolo

II. kategória :

1. miesto - Alexandra Hrbáľová

2. miesto - Nina Mišánková

3. miesto - Zuzana Secret Havard, Šimon Bendo

III. kategória :

1. miesto- Vktória Štepaneková

2. miesto - Miroslava Máziková

3. miesto - Radoslav Roško, Mia Zánová

Streetbasket žiakov ZŠ - okresné kolo

1. miesto

Šaliansky Maťko - okresné kolo

II. kategória

3. miesto - Alexandra Hrbáľová

III. kategória

3. miesto - Viktória Štepáneková

Streetbasket žiačok ZŠ - okresné kolo

2. miesto