Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov v čase od 14:30 – 15:30

Meno a priezvisko

Deň

Mgr. Bižová Ľubica

Štvrtok

PaedDr. Hláveková Ľubomíra

Pondelok

Mgr. Balážiková Patrícia

Pondelok

Mgr. Demianová Alexandra

Streda

Mgr. Chrapánová Martina

Pondelok

Mgr. Gažúr Roland

Pondelok

PhDr. Guliariková Alena

Streda

Mgr. Joachímová Anna

Pondelok

Mgr. Pervanová Zuzana

Streda

Mgr. Krbavcová Erika

Streda

Mgr. Medvecová Lucia

Pondelok

Mgr. Kovalčíková Simona

Streda

Mgr. Molentová Eva

Utorok

Mgr. Ružiaková Adriana

Pondelok

Mgr. Pipasík Ivan

utorok

Mgr. Pomaj Mariana

streda

Mgr. Potocká Katarína

pondelok

RNDr. Profantová Ľubica

Streda

Ing. Simanová Gabriela

Streda

Ing. Kvetková Alena

Pondelok

Mgr. Suchá Viera

 Streda

Mgr. Valašteková Katarína

Pondelok

Mgr. Vargová Agáta

Pondelok

Mgr. Valková Jana

Utorok

Mgr. Zacharová Beáta

Pondelok