Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Rada školy :
 

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Mgr. Zuzana Pervanová predseda
2. Mgr. Alena Kvetková člen
3. Bc. Jana Ďurejová Gurská člen
4. Mgr. Rastislav Haviar podpredseda
5. PhDr. Romana Oravcová člen
6. Ing. Marcela Gombárová člen
7. PaedDr. Klára Kozáková člen
8. Ing. Viera Hanesovská člen
9. JUDr. Mikuláš Kuchta člen
10. Ing. Milan Poprocký člen
11. Bc. Matej Herich