Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Záložka do knihy spája školy

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi  základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Našou partnerskou školou sa stala pre tento školský rok 2016/2017  ZŠ s MŠ Čimhova. Naše triedy 4. A, 4. B pripravili záložky s veľkou nápaditosťou a snahou. Do obálky pre svojich kamarátov pridali aj zopár fotiek nášho druhého domova, našej školy. Očakávanie vystriedala veľká radosť, keď naši žiaci dostali poštovú zásielku z Čimhovej / vôbec sme netušili kde to je / . Čakali v nej na nich krásne originálne záložky s prírodnými motívmi. Tešíme sa na spoluprácu aj pri ďalších realizovaných projektoch.

Tu je pozdrav od našich priateľov - čitateľov zo ZŠ s MŠ Čimhová.

Tu sú naše záložky putujúce do Čimhovej