Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Vnútorný mzdový predpis 2019 - k nahliadnutiu u riaditeľa školy

Kolektívna zmluva 2022 - k nahliadnutiu u predsedu  ZO OZPŠaV

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2022 - k nahliadnutiu u predsedu ZO OZPŠaV