Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pocasie

Aktuality 2019/2020

Letné prázdniny

12.07.2020

Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2020 do 1. septembra 2020. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020. Prajeme všetkým príjemné prežitie letných prázdnin.

Tanečný venček 2020

Tanečný venček 2020

08.07.2020

Aj tento školský rok, napriek mnohým problém, ukončili naši absolventi - žiaci deviateho ročníka tanečným venčekom.

Príhovor riaditeľa školy

01.07.2020

Vážení kolegovia, milí žiaci, desať mesiacov školského vyučovania, rozdelených na sedem mesiacov prezenčného školského vyučovania

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

30.06.2020

Odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka na Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej prebehlo štandardným spôsobom ako na iných školách, pre ktoré platí aktuálna legislatíva ministerstva školstva.

Naši najlepší

Naši najlepší

30.06.2020

Aj na záver tohto školského roku sme oceňovali našich najlepších.

Matematický klokan

30.06.2020

V tento školský rok sa výnimočne konala súťaž Matematický klokan písomne v pondelok 9.6.2020 a online jednotlivé dni druhého júnového týždňa podľa kategórii. Naši žiaci i v tejto súťaži dosiahli pekné výsledky.

Prevádzka ŠKD 30.6.2020

28.06.2020

Ranný ŠKD 30.6.2020 nebude v prevádzke, popoludňajší ŠKD končí o 14.30. hod. .

Odovzdávanie učebníc

28.06.2020

V prípade, že žiaci neodovzdajú učebnice do 30.6.2020, odovzdajú učebnice v septembri 2020.

Časový a priestorový harmonogram ukončenia školského roku - 30.6.2020

26.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram ukončenia školského roku 2019-2020 dňa 30.6.2020.

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 22. 6. 2020

20.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 22.6.2020.

Informácie k vyučovaniu žiakov od 22. 6. 2020

19.06.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 22.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

18.06.2020

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020

18.06.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

17.06.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 6. - 9. ročníka od 22.6.2020 na vyučovanie bude potrebné pri vstupe do školy predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Rozhodnutie ministra školstva SR

16.06.2020

Rozhodnutie ministra školstva SR o obnovení vyučovania od 22.6.2020.

OZNAM ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

08.06.2020

Oznamujeme všetkým žiakom, ktorí majú požičané knihy zo školskej knižnice, že ich môžu doniesť v dopoludňajších hodinách do pripraveného boxu pri vstupe do školy. Knihy je potrebné vrátiť najneskôr do 22. júna 2020.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte nášmu RZ 2% z Vašej dane

30.04.2020

Vážení rodičia, priatelia školy, budeme veľmi radi, ak 2% z Vašej dane venujete Rodičovskému združeniu pri našej Základnej škole J. A. Komenského

Usmernenie na hodnotenie žiakov

30.04.2020

Informácie o hodnotení žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020.

Všetky novinky
počítadlo.abz.cz