Ľudia

Meno a oddelenie Kontakt Email
Andrea Belánová
upratovačka
Prevádzkové oddelenie
vrátnica školy
058/2851581
skola@zskomre.sk
Mgr. Erika Krbavcová
vychovávateľ
Školský klub detí
zborovňa ŠKD
058/2851581
skola@zskomre.sk
Jaroslav Bukovický
kurič, údržbár
Prevádzkové oddelenie
vrátnica školy
058/2851581
skola@zskomre.sk
Mgr. Natália Debnárová
učiteľ
Učitelia I. stupeň ZŠ
zborovňa
058/2851581
skola@zskomre.sk
Elena Žiaková
pomocná sila
Školská kuchyňa
školská kuchyňa
0582851582
jedalen@zskomre.sk
Mgr. Beáta Zacharová
učiteľ
Učitelia I. stupeň ZŠ
zborovňa
0582851581
zacharova@zskomre.sk
Mgr. Jana Vavreková
učiteľ
Zástupca riaditeľa
zástupca riaditeľa školy
0582851592
vavrekovajana@gmail.com
Mgr. Agáta Vargová
učiteľ
Učitelia I. stupeň ZŠ
zborovňa
0582851581
agatavargova33@gmail.com
Mgr. Jana Valková
učiteľ
Učitelia II. stupeň ZŠ
zborovňa
058/2851581
janka.valkov@gmail.com
Mgr. Emil Valko
učiteľ
Riaditeľ školy
riaditeľňa
0582851580
0901712936
valko@zskomre.sk
Mgr. Katarína Valašteková
učiteľ
Učitelia I. stupeň ZŠ
zborovňa
0582851581
valastekova@zskomre.sk
Slavomíra Švecová
pomocná sila
Školská kuchyňa
školská kuchyňa
0582851582
jedalen@zskomre.sk
Magdaléna Simanová
pomocná kuchárka
Školská kuchyňa
školská kuchyňa
0582851582
jedalen@zskomre.sk
Ing Gabriela Simanová
učiteľka 2.stupeň
Učitelia II. stupeň ZŠ
zborovňa
058 2851581
simanova@zskomre.sk
Mgr. Adriana Ružiaková
učiteľ
Zástupca riaditeľa
zástupcovia riaditeľa školy
0582851592
ruziakova@zskomre.sk
1 2 3 4