Profil verejného obstarávateľa

„Toto je PROFIL verejného obstarávateľa, v ktorom sa do zriadenia elektronického úložiska Úradom pre verejné obstarávanie (v zmysle ustanovení par. 113, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení) budú zverejňovať informácie o prebiehajúcich verejných obstáravaniach a oznámeniach, ktoré sa ich týkajú, v rozsahu stanovenom zákonom č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení.

ZŠ J. A. Komenského, Revúca

Štatutárny zástupca: Mgr. Emil Valko

Sídlo:  Komenského 7, 050 01  Revúca

IČO:   37833847
DIČ:   2021668231

E-mail: zskomre@zskomre.edu.sk

Telefon: +421582851580

Fax:       +421582851592