Zápis do I. ročníka

Zápis do I. ročníka našej základnej školy sa uskutoční 9. a 10. apríla 2024 od 13:00 hod- do 16:00 hod v areáli školy

Zapisujú sa  deti, ktoré od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024 dovŕšili resp. dovŕšia 6. roku veku.

Zápis sa uskutoční prezenčnou formou za prítomnosti rodičov a dieťaťa. K dispozícii bude aj elektronická prihláška od 2. 4. 2024.

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa a rodný list dieťaťa.

   Tešíme sa na stretnutie 9. a 10. apríla 2024.

Podrobné pokyny k zápisu do I. ročníka

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ 

Písomné vyhlásenie č. 1

Písomné vyhlásenie č. 2

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 058/2851580, e-mailom : skola@zskomre.sk, resp. osobne v ZŠ.

 
Od septembra 2024 sa budú v našej škole učiť prváčikovia po novom
Viac sa dozviete TU