Naše úspechy 2011/2012

Obvodové kolo cezpoľný beh

Pavla Kmecová – 1. miesto

Družstvo žiačok školy – 2. miesto

Družstvo chlapcov školy – 5. miesto

Zlatá podkova – regionálne kolo

Petra Benediktyová – 2. miesto – III. kategória

Filip Vavrek – 3. miesto – II. kategória

Volejbal žiakov ZŠ – krajské kolo

Družstvo žiakov ZŠ – 3. miesto

Zlatá podkova – celoslovenské kolo

Petra Benediktyová – 3. miesto – III. kategória

Filip Vavrek – 3. miesto – II. kategória

Florbal st. žiačok ZŠ – obvodné kolo

Družstvo žiačok školy – 2. miesto

Olympiáda SJL – obvodné kolo

Timea Valašteková – 2. miesto

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Pavla Kmecová – 1. miesto

Olympiáda anglického jazyka – okresné kolo

Róbert Zeman – 2. miesto

Matematická olympiáda – okresné kolo – kat. Z5

Lenka Trajteľová – 1. miesto

Viktória Zatrochová – 1. miesto

Matej Lábaj – 3. miesto

Geografická olympiáda – okresné kolo

Kat.5

Viktória Zatrochová – 1. miesto

Lenka Trajteľová – 2. miesto

Kat. 6

Andrea Uličná – 1. miesto

Júlia Molentová – 2. miesto

Kat. 8

Martin Hudák – 1. miesto

Šaliansky Maľko – krajské kolo 

Pavla Kmecová – 2. miesto

Orion florbal cup 

– obvodné kolo

mladší žiaci – 4. miesto

starší žiaci – 3. miesto

staršie žiačky – 2. miesto

Rozprávkové vretienko – obvodné kolo

Filip Vavrek – 2. miesto

Petra Benediktyová – 3. miesto

Futbalový turnaj mladých talentov

mladší žiaci – 3. miesto

Basketbal chlapci – obvodné kolo

chlapci – 3. miesto

Basketbal dievčatá – obvodné kolo

dievčatá – 2. miesto

Volejbal žiačok ZŠ – obvodné kolo

dievčatá – 2. miesto

Kukučínová Revúca – Hviezdoslavov Kubín

I. kategória – próza – Kristína Uličná – 3. miesto

II. kategória – próza – Pavla Kmecová – 1. miesto

III. kategória – próza – Petra Benediktyová – 3. miesto

Vybíjaná žiačok ZŠ – obvodné kolo

dievčatá – 2. miesto

Volejbal žiakov – obvodné kolo

chlapci – 1. miesto

DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA

DDS Portál . 2. miesto

 

Divadlo očami detí

Michaela Zajačková, Simona Petríková – 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

Pavla Kmecová – 1. miesto

Pytagoriáda – okresné kolo

Viktória Zatrochová – 3. miesto – kategória P5

Volejbal žiakov ZŠ – krajské kolo

Družstvo žiakov ZŠ – 3. miesto

Malý futbal mladších žiakov – obvodné kolo

Družstvo žiakov  ZŠ – 3. miesto

 

Vitajte v našom regióne 2012 – SACR – Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu- celoštátne kolo

CK TRIPTOUR – 3. miesto

Matematický klokan 2012

Školák 5 – Lenka Trajteľová – úspešnosť – 96,7 %, percentil  – 99,5 %

Školák 5 – Viktória Zatrochová – úspešnosť – 95,8 % , percentil – 99,4 %

Hviezdoslavov Kubín – Francisciho Hnúšta – regionálne kolo

DRK Endemit – 1. miesto v II. kategórii divadiel poézie

Matematická olympiáda – okresné kolo

Kat. Z 6

Andrea Uličná – 1. miesto

Kat. Z. 8

Simona Huťanová – 2. miesto

Hádzaná dievčat – krajské kolo

Družstvo dievčat – 2. miesto

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

Pavla Kmecová – 3. miesto

Sládkovičova Radvaň 2012 – krajská prehliadka v umeleckom prednese

Detský recitačný kolektív  ENDEMIT – 2. miesto

Civilná ochrana očami detí – okresné kolo výtvarnej súťaže

Sára Ružániová – 2. miesto

Slávik Slovenska – obvodné kolo

Romana Poprocká – 1. kategória – 1. miesto

Ján Dacho – 2. kategória – 1. miesto

Na bicykli bezpečne – okresné kolo

žiaci ZŠ – 1. miesto

Futbalový turnaj  O pohár starostu obce Lubeník

žiaci ZŠ – 1. miesto