Naše úspechy 2021/2022

Technická olympiáda – školské kolo 

kategória A

1. miesto : Diana Slivenská

2. miesto : Adam Kotlarčík

3. miesto : Leonard Erik Gombár

kategória B :

1. miesto : Matej Meriač

2. miesto : Tomáš Olekšák

3. miesto : Martin Schutz

Bedminton žiakov ZŠ – okresné kolo

2. miesto – žiaci ZŠ

2. miesto – žiačky ZŠ

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – školské kolo

1. kategória

1. miesto – Daniela Cikrayová

2. kategória

1. miesto – Hana Marta Holešová, Viktória Štepáneková

2. miesto – Miroslava Máziková

3. miesto – Filip Hižnay, Mia Zánová

3. kategória

1. miesto – Petra Jankóšiková

2. miesto – Viktória Kováčová

3. miesto – Ema Adamová

Olympiáda zo slovenského jazyka a lieteratúry – školské kolo

1. miesto – Diana Slivenská

1. miesto – Alexandra Hamarová

2. miesto – Ema Adamová

3. miesto – Diana Vaššová

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

kategória 1A

1. miesto – Lukáš Gombár

2. miesto – Petra Hudecová

3. miesto – Hana Marta Holešová

kategória 1B

1. miesto – Natália Liptáková

2. miesto – Petra Jankošíková

3. miesto – Bibiana Mladšia

Jazykový kvet – školské kolo

kategória ISCED 1 :

1.miesto Matej Germánus

2.miesto Vincent Artur Ostrowski , Martin Beláň

3.miesto Tobias Homoly

kategória ISCED 2 :

1.miesto Hana Marta Holešová

2.miesto Tadeáš Beľák

3.miesto Mia Zánová

Technická olympiáda – okresné kolo

kategória B

1. miesto – Matej Meriač

kategória A

1. miesto – Adam Kotlarčík – Diana Slivenská

XIX. Deň štúrovskej poézie – regionálne kolo

I. kategória

3. miesto – Hana Marta Holešová

Geografická olympiáda – školské kolo

kategória G

1. miesto – Alex Kučerák

2. miesto – Laura Melicherová

3. miesto – Cheyenne Medve

kategória F

1. miesto –  Michaela Buchtová

2. miesto – Timea Balagová

3. miesto – Liliana Belánová

kategória E

1. miesto – Diana Vaššová

2. miesto – Alexandra Hamarová

3. miesto – Martina Pervanová

Pytagoriáda – školské kolo

kategória P3 :

1. miesto – Sebastián Belán

2. miesto – Matej Bolaček

3. miesto – Markus Pakes

ďalší úspešní riešitelia : Dávid Ivančo, Boris Kozák, Alexandra Hrbáľová

kategória P4 :

1. miesto – Tobiás Zán

2. miesto – Kristián Ďurďák

3. miesto : Karolína Schutzová, Ivona Bombová

ďalší úspešný riešiteľ : Martin Beláň, Matej Slaný, Matej Germánus

kategória P5 :

1. miesto – Onder Botto

2. miesto – Tadeáš Beľák

3. miesto – Viktória Štepáneková, Daniela Hlinková

kategória P6 :

1. miesto – Kristián Nemec

2. miesto – Tomáš Alex Gombár

3. miesto –  Michal Siman

kategória P7 :

1. miesto – Tomáš Olekšák

2. miesto – Martin Schutz

3. miesto – Matej Hudec

ďalší úspešní riešitelia : Bianka Beňová, Viktória Kováčová

kategória P8 :

1. miesto – Natália Liptáková

Dejepisná olympiáda – školské kolo

kategória F

1. miesto – Marko Hanuštiak

2. miesto – Matej Herich

kategória E

1. miesto – Martin Schutz

kategória D

1. miesto – Miriam Regendová

2. miesto – Viktória Kekeňáková

kategória C

1. miesto – Barbora Reviľáková

2. miesto – Alexandra Hamarová

3. miesto – Kristián Varga

Biologická olympiáda – školské kolo

1. miesto – Sófia Simanová

2. miesto – Ivana Simanová

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

kategória 1A

3. miesto – Lukáš Gombár

Matematická olympiáda – okresné kolo

kategória Z5

1. miesto – Ondej Botto

2. miesto – Adam Leštál

kategória Z9

1. miesto – Erik Leonard Gombár

Technická olympiáda – krajské kolo

kategória A

3. miesto – Diana Slivenská

kategória B

2. miesto – Matej Meriač

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

kategória F

1. miesto –  Marko Hanuštiak

kategória E

2. miesto – Martin Schutz

Biologická olympiáda – okresné kolo

kategória C-P

1. miesto – Erik Leonard Gombár

Geografická olympiáda – okresné kolo

kategória E :

3. miesto – Alexandra Hamarová

kategória G :

2. miesto – Laura Melicherová

Šaliansky Maťko – okresné kolo

II. kategória :

3. miesto – Viktória Štepáneková

III. kategória :

1. miesto – Hana Marta Holešová

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

2. kategória

poézia

1. miesto – Viktória Štepáneková

2. miesto – Tomáš Alex Gombár, Mia Zánová

3. miesto – Terézia Šebóková

próza

1. miesto – Tamara Gonosová

2. miesto – Miroslava Máziková

3. kategória

próza

1. miesto – Ema Adamová

1. kategória

poézia

1. miesto – Jakub Hodoš

2. miesto – Sára Toporová, Daniela Cikrayová

3. miesto – Nela Palečeková, Matej Germánus

próza

1. miesto – Alexandra Hrbálová

Biologická olympiáda – krajské kolo

kategória C

1. miesto – Erik Leonard Gombár

Stolný tenis žiakov – okresné kolo

3. miesto – družstvo chlapcov

Fašiangy na Gemeri a Malohonte 2022 – regionálne kolo

cena poroty – Kinga Drausová, Matej Slaný, Nina Kubejová

Stolný tenis žiačok – okresné kolo

3. miesto – družstvo dievčat

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Poézia 1 :

3. miesto – Jakub Hodoš

Poézia 2 :

2. miesto – Viktória Štepáneková

Próza 1 :

2. miesto – Alexandra Hrbáľová

Próza 2 :

3. miesto – Tamara Gonosová

Próza 3 :

1. miesto – Ema Adamová

Dejepisná olympiáda – krajské kolo

kategória E :

4. miesto – Martin Schutz

Pytagoriáda – okresné kolo

P3 :

1. miesto – Dávid Ivančo

3. miesto – Matej Bolaček

P4 :

3. miesto – Karolína Schutzová

P5 :

2. miesto – Tadeáš Belák

3. miesto – Daniela Hlinková

P7 :

2. miesto – Matej Hudec

3. miesto – Tomáš Olekšák

P8 :

1. miesto – Natália Liptáková

Vybíjaná mladších žiačok – okresné kolo

3. miesto – družstvo žiačok

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

1. miesto – Alexandra Hrbáľová

Biologická olympiáda – krajské kolo

1. miesto – Leonard Erik Gombár

Biologická olympiáda – okresné kolo

2. miesto – Adam Tvrdoň

Biologická olympiáda – celoslovenské kolo

5. miesto – Leonard Erik Gombár

Šaliansky Maťko – krajské kolo

1. miesto – Hana Marta Holešová

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

3. miesto – Alexandra Hrbáľová

Jazykový kvet – krajské kolo

2. miesto – Matej Germánus

3. miesto – Tobias Homoly

2. miesto – Hana Marta Holešová

Čokoládová tretra – celoslovenské kolo

3. miesto – Matúš Makróczy

Divadlo očami detí 2022

Jakub Nagypál

Eliana Olejníková

Rastislav Haviar

Som proti násiliu

Mia Zánová

Sabina Rojáková

Šaliansky Maťko – celoslovenské  kolo

1. miesto – Hana Marta Holešová

Hrebendova kapsa

1. miesto – Viktória Štepanekova

2. miesto – Sabina Rojáková