Kontakt

Adresa


Základná škola J. A. Komenského Revúca
Komenského 7
050 01 Revúca
IČO : 037833847

Prevádzková doba


Vrátnica školy : 6:00 – 18:00
Vedenie školy : 7:30 – 15:00
Školský klub detí : 6:30 – 7:30, 11:30 – 17:00
Zariadenie školského stravovania : 6:30 – 14:30

Kontakty


Riaditeľ školy
 : Mgr. Emil Valko, valko@zskomre.sk, 058/2851580, 0901712936

Zástupca riaditeľa pre II. stupeň ZŠ : Mgr. Jana Vavreková, vavrekovajana@gmail.com, 058/2851592

Zástupca riaditeľa pre I. stupeň a ŠKD : Mgr. Adriana Ružiaková, ruziakova@zskomre.sk, 058/2851592

Výchovný poradca : PhDr. Alena Guliariková, guliarikova@zskomre.sk, 058/2851581

Kariérový poradca : Mgr. Mariana Pomaj, pomaj.mariana@gmail.com, 058/2851581

Ekonomické oddelenie :

Bc. Jana Ďurejova Gurská, skola@zskomre.sk, 058/2851581, 0911631835

Monika Nagypálová, skola@zskomre.sk, 058/2851581, 0911631835

Vedúca zariadenia školského stravovania : Monika Belánová, jedalen@zskomre.sk, 058/2851582, 0910725348

Tel. č. –  riaditeľstvo ZŠ : 058/ 285 15 80, 0901712936

Tel. č. –  kancelária ZŠ : 058 / 285 15 81, 0911631835

Tel. č. –  zástupkyne riaditeľa školy : 058/ 285 15 92

Tel. č. –  školská jedáleň pri ZŠ : 058 / 285 15 82, 0910725348

E-mail : skola@zskomre.sk