Naše úspechy 2012/2013

Cezpoľný beh

1. miesto Obvodné  kolo v cezpoľnom behu žiačok ZŠ

3. miesto  Obvodné  kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ

Národná cyklistická súťaž

1. miesto v  Národnej cyklistickej súťaže o pohár olympijského víťaza Antona Tkáča – Andrea Uličná

Školy tvoria Eko – mapu

1. miesto v projekte “ Školy tvoria Eko – mapu „

Zlatá podkova, zlaté pero , zlatý vlas

1. miesto v II. kategórii v regionálnom kole Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Pavla Kmecová

2. miesto v I. kategórii v regionálnom kole Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas- Sára Ružániová

2. miesto v I. kategórii v celoslovenskom kole Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas- Sára Ružániová

Basketbal chlapcov

3. miesto v obvodnom kole

Futbalový turnaj mladých talentov U12

 – 2. miesto

Geografická olympiáda – školské kolo

5.ročník

1. Kristína Uličná

2. Romana Hlinková

3. Ivana Urbániková

6.ročník:

1.Matej Lábaj

2.Lenka Trajteľová

3. Viktória Zatrochová

7.ročník:

1.Andrea Uličná

2. Júlia Molentová

3. Dávid Širilla

8.ročník:

1.Marian Andrášik

2. Patrik Škorňa

9.ročník

1. Branislav Dorčák

2.Martin Hudák

3. Martin Gatial

Informatická súťaž iBobor:

kategória 5.-7. ročník

1.Petra Mladšia 5.A

2.Andrea Uličná 7.A

kategória 8.-9.ročník

1.Simona Huťanová

1.Klaudia kováčová

1..Branislav Dorčák

1.Martin Hudák

1.Marek Dacho

Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo

1. miesto :Martin Hudák

2. miesto: Klaudia Kováčová

2. miesto:Patrik Siman

2. miesto:Filip Číž

3. miesto: Michal Lábaj

Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo

1.Martin Hudák

Olympiáda z ANJ – školské kolo

1. kategória:

1.miesto: Júlia Molentová

2.miesto: Július Číž

3.miesto: Andrea Uličná

2.kategória:

1.miesto: Michal Lábaj

2.miesto: Branislav Dorčák

3.miesto: Martin Hudák

Dejepisná olympiáda – šk. kolo

6. ročník:

1. miesto    Lenka Trajteľová

2. miesto    Viktória Zatrochová

7.ročník:

1.miesto      Andrea Uličná

8.ročník:

1.miesto   Zuzana Derdáková

2.miesto  Marián Andrášik

9.ročník:

1.miesto  Michal Lábaj

2.miesto  Patrik Siman

Vianočný florbalový turnaj:

1. miesto –  Team – Ďuriška Ľuboš, Lábaj Matej, Laciak Dávid –

2. miesto – Team – Hutka Dominik, Barnák Kristián –

3. miesto – Team – Škorňa, Ovšonka F., Kočiš –

4. miesto – Team – Bukóci, Kriak, Ovšonka J. –

5. miesto – Team – Tóth, Fulop, Sagan –

6. miesto – Team – Gatial, Barták, Holý

Pytagoriáda – školské kolo

3.ročník

1. Roman Pavlikovský

2. Veronika Tardová

4.ročník:

1. Romana Poprocká

2. Nikola Kubusová

5.ročník:

1.Petra Mladšia

2.Ivana Urbániková

6.ročník:

1. Lenka Trajteľová

2. Viktória Zatrochová

Obvodné kolo Olympiáda v anglickom jazyku

3. miesto Júlia Molentová

3.miesto  Michal Lábaj

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

 
kategória E – 7. ročník – 1. miesto – Andrea Uličná
 
kategória C – – 9. ročník – 1. miesto – Michal Lábaj
 
 

Biologická olympiáda – okresné kolo

 
1. miesto  Diana Repáková
 

Geografická olympiáda – okresné kolo

 

5. ročník – 1.m Kristína Uličná

6.ročník – 1.m Lenka Trajteľová

2.m Matej Lábaj

7.ročník- 1.m Andrea Uličná

3.m Júlia Molentová

Matematická olympiáda – obvodné kolo

5. ročník – 2. m. Petra Mladšia

Florbal Cup – obvodné kolo

starší chlapci – 3. miesto

staršie dievčatá – 2. miesto

 mladšie dievčatá – 1. miesto
 

Rozprávkové vretienko -okresné kolo

1.kategória – Sárka Ružániová  1.m

2.kategória – Pavla Kmecová 1.m

Obvodné kolo vo vybíjanej žiačok –

 2m

Obvodné kolo volejbal chlapci

 – 3m

Hviezdoslavov Kubín 

obvodné kolo

Poézia

1.kat.  2m. Paulína Derdáková

2.kat.  1.m Júlia Molentová

3m. Kristína Uličná

Recitačný súbor ENDEMIT – 1m.

Pytagoriáda

kat. P7  

3.m Andrea Uličná

kat. P6

1.m Lenka Trajteľová

kat.P3

1.m Roman Pavlikovský

1.m Veronika Tardová

Florbal Cup – regionálne kolo – 

dievčatá 2. m

Detská divadelná Revúca – regionálne kolo – DDS POrtál pri ZŠ J. A. Komenského – 

2. m

Florbal Cup – regionálne kolo mladsie ziacky 

– 3. m

Volejbal – obvodné kolo – dievčatá

 – 1. m

Geografická olympiáda – krajské kolo

6.m Andrea Uličná

úspešný riešiteľ – Matej Lábaj

Regionálne kolo  Hviezdoslavov Kubín

Poézia 1.kat.

    Pavlína Derďáková 1.m

Poézia 2.kat. 

   Júlia Molentová  3.m

Próza 2.kat.      

Paula Kmecová 2.m

Vitajte v našom regióne 3m.- celoslovenské kolo

Matematická olympiáda obvodné kolo

L. Trajteľová 2.m

Andrea Uličná 2.m

Matematický klokan

Klokanko 1:

M. Poprocký 1.A    100%

M. Kilík 1.B     100%

Klokanko 4

4.B   N. Kubusová   82,2%

Školák 6 

L.Trajteľová 6.A       91,7%

Malý futbal obvodné kolo 2 m

Slávik Slovenska obvodné kolo

1.kat. Roman Pavlikovský 3.A  2. miesto

2.kat. Viktória Zatrochová 6.A 1.miesto

3.m  Michaela Štullerová 9.A 2.miesto

Biblická olympiáda

Jana Máliková -1 .m seniorálne kolo

13.m celoslovenské kolo

Minifutbal- O pohár starostu obce lubeník – 2.m