Fotogaléria

Lyžiarsky kurz – Tále – 2024

Karneval

Šťastný Valentín

Školská knižnica

Sobota s Ámoskom

Čítame pre radosť

Mladí rybári

Kŕmenie vtáctva

Deň otvorených dverí 2024

O troch grošoch

Rodičovská návšteva

Vianoce v ŠKD

Vianoce v škole

Školské vianočné trhy

Vianočný RINGO turnaj

Druháci v ríši rozprávok

Na návšteve u tretiakov

Rodičia na návšteve v 1A triede

Ekoburza

Piatacke Vianoce

II. kolo Atletickej ligy materských škôl

Nedaj sa, hovor o tom !

Kynologický krúžok

Navštívil nás Mikuláš