Naše úspechy 2023/2024

Technická olympiáda – školské kolo

kategória A :

  1. miesto – Lukáš Gombár
  2. miesto – Matej Meriač
  3. miesto – Martin Schütz
kategória B :

        1. miesto – Radoslav Roško

         2. miesto – Dávid Ivančo

         3. miesto – Rastislav Haviar

 

 
 
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas -školské kolo
 I. kategória 
           1. miesto – Lilien Blahútová
           2. miesto – Ela Pribolová
           3. miesto – Filip Franko, Pavla Sojáková
 II. kategória
           1. miesto – Alexandra Hrbáľová
           2. miesto – Zuzka Secret Havard. Daniela Cikrayová
           3. miesto – Šimon Bendo
III. kategória
           1. miesto – Mia Zánová, Miroslava Máziková
 
 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

1. miesto – Viktória Kováčová

2. miesto – Andrea Fečkaninová

3. miesto – Jakub Vattay

Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas – regionálne  kolo
II.kategória
3. miesto – Alexandra Hrbáľová 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

2. miesto – Viktória  Kováčová

Jazykový kvet 2024 – školské kolo

Anglický jazyk

1. miesto – Jakub Kilík

2. miesto – Emma Urcová, Tuana Luckman

3. miesto – Anna Šeševičková, Petra Kožuchová

Nemecký jazyk

1.miesto – Tuana  Luckman

Ruský jazyk

1.miesto – Miliena Zolotenko

Technická olympiáda – okresné kolo
1. miesto – Lukáš Gombár, Matej Meriač
Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

kategória 1A

1.miesto – Jakub Oravec

2.miesto – Alexandra Šepíková

3.miesto – Ondej Botto

kategória 1B

1.miesto – Lukáš Gombár

2.miesto- Hana Marta Holešová

3.miesto – Tatiana Tvrdoňová