Naše úspechy 2023/2024

Technická olympiáda – školské kolo

kategória A :

  1. miesto – Lukáš Gombár
  2. miesto – Matej Meriač
  3. miesto – Martin Schütz
kategória B :

        1. miesto – Radoslav Roško

         2. miesto – Dávid Ivančo

         3. miesto – Rastislav Haviar

 

 
 
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas -školské kolo
 I. kategória 
           1. miesto – Lilien Blahútová
           2. miesto – Ela Pribolová
           3. miesto – Filip Franko, Pavla Sojáková
 II. kategória
           1. miesto – Alexandra Hrbáľová
           2. miesto – Zuzka Secret Havard. Daniela Cikrayová
           3. miesto – Šimon Bendo
III. kategória
           1. miesto – Mia Zánová, Miroslava Máziková
 
 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

1. miesto – Viktória Kováčová

2. miesto – Andrea Fečkaninová

3. miesto – Jakub Vattay

Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas – regionálne  kolo
II.kategória
3. miesto – Alexandra Hrbáľová 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

2. miesto – Viktória  Kováčová

Jazykový kvet 2024 – školské kolo

Anglický jazyk

1. miesto – Jakub Kilík

2. miesto – Emma Urcová, Tuana Luckman

3. miesto – Anna Šeševičková, Petra Kožuchová

Nemecký jazyk

1.miesto – Tuana  Luckman

Ruský jazyk

1.miesto – Miliena Zolotenko

Technická olympiáda – okresné kolo
1. miesto – Lukáš Gombár, Matej Meriač
Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

kategória 1A

1.miesto – Jakub Oravec

2.miesto – Alexandra Šepíková

3.miesto – Ondej Botto

kategória 1B

1.miesto – Lukáš Gombár

2.miesto- Hana Marta Holešová

3.miesto – Tatiana Tvrdoňová

Dejepisná olympiáda – školské kolo

kategória F

1.miesto – Kristián Ďurďák

kategória E

1.miesto – Jakub Oravec

kategória D

1.miesto – Marko Hanuštiak

2.miesto -Matej Melich

3.miesto – Filip Hamar

kategória C

1.miesto – Matej Meriač

 

Streľba zo vzduchovej pušky – okresné kolo

mladšie žiačky

1.miesto – Lenka Hudecová

mladší žiaci

1.miesto – Martin Beláň

2.miesto – Michal Ondrik

družstva mladších žiakov

1.miesto – Lenka Hudecová, Martin Beláň, Michal Ondrik

Šaliansky Maťko – školské kolo
III. kategória
1.miesto – Viktória Štepáneková
2.miesto – Terézia Vaššová, Nina Mišánková
3.miesto – Tamara Gonosová
II. kategória
1.miesto – Alexandra Hrbáľová
2.miesto – Viktória Adamová
3.miesto – Silvia Slivenská, Ela Dorková
I. kategória
1.miesto – Juraj Siman
2.miesto – Sandra Čechová
3.miesto – Sofia Herichová
Olympiáda v anglickom jazyku- okresné kolo

kategória 1A

3.miesto – Jakub Oravec

kategória 1B

1.miesto – Lukáš Gombár

Matematická olympiáda – okresné kolo

kategória Z5

1.miesto – Dávid Ivančo

Biologická olympiáda – školské kolo

1.miesto – Timea Vojčíková

2.miesto – Maxim Mandalík

3.miesto -Sabína Rojáková

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

1.miesto – Matej Melich

2.miesto -Marko Hanuštiak

1.miesto – Kristián Ďurďák

3.miesto – Jakub Oravec

 

Majstrovstvá okresu v šachu

1.miesto – Jakub Štumankin, Michal Siman, Tadeáš Beľák

Basketbal 3×3 dievčat ZŠ – okresné kolo

2.miesto

Basketbal 3×3 chlapci ZŠ – okresné kolo

2.miesto

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
1.kategória

Poézia:
1. miesto: Rayyan Libáková
2. miesto: Ela Pribolová
3. miesto: Emma Urcová

Próza:
1. miesto: Martin Pribola
2. miesto: Juraj Siman
3. miesto : Lilien Blahútová

2. kategória

Poézia: 

1. miesto: Saskia May Liptáková 

2. miesto: Terézia Vaššová 

3. miesto: Ela Dorková 

Próza: 

1. miesto: Alexandra Hrbáľová 

2. miesto: Daniela Cikrayová, Lenka Hudecová

3. miesto: Zuzana Secret Havard, Nina Mišanková

3. kategória

Poézia: 

1. miesto: Tomáš Gombár 

2. miesto: Andrea Fečkaninová, Viktória Štepáneková 

3. miesto: Miroslava Máziková 

Próza: 

1. miesto: Hana Marta Holešová 

2. miesto: Tamara Gonosová

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Poézia 1

3.miesto : Rayyan Libáková

Próza 1

2.miesto : Martin Pribola

Poézia 2

2.miesto : Sasyia May Liptáková

Próza 2

2. miesto : Alexandra Hrbáľová

Próza 3

1.miesto : Hana Marta Holešová

Diavadlo očami detí – regionálne kolo

II.kategória

2.miesto : Barbora Hadžegová

III. kategória

1.miesto : Nina Machavová

Super Florbal Pohár – okresné kolo

1.miesto : chlapci

Vybíjaná žiačok – okresné kolo

2.miesto : dievčatá

Matematická olympiáda – okresné kolo

Z7

1.miesto : Ondrej Botto

3.miesto : Tadeáš Beľák

 

 

Pytagoriáda – okresné kolo

P3

1.miesto : Félix Antal

P4

1.miesto : Teo Goldschmidt

P5

2.miesto : Dávid Ivančo

P6

1.miesto : Martin Beláň

P7

1.miesto : Tadeáš Beľák

P8

1.miesto : Tomáš Alex Gombár:

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

1.miesto : Hana Marta Holešová

3.miesto : Martin Pribola

MIDIcoolwolley žiakov ZŠ  – okresné kolo

2.miesto

MIDIcoolwolley žiačok ZŠ – okresné kolo

2.miesto

Jazykový kvet  2024 – krajské kolo

1.miesto – Jakub Kilik

1.miesto – divadelný súbor

1.miesto – Tuana Luckmann

Sládkovičova  Radvaň – krajské kolo

3.miesto – Hana Marta Holešová

Futbal žiakov ZŠ – okresné kolo

2.miesto