Naše úspechy 2018/2019

1. kolo FLORBALL SK LIGA 

1. miesto – chlapci

1. miesto – dievčatá

Cezpoľný beh – okresné kolo

 

1. miesto – Molentová Tamara, Ďurišková Lucia, Vavreková Nina Natália

2. miesto – Štempelová Alexandra, Hudecová Michaela, Alexandra Hižnayová

3. miesto – Biž Róbert, Medvec Marek, Škorňa Dávid

1. miesto Molentová Tamara

2. miesto – Ďurišková Lucia

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – školské kolo

1. kategória

1. miesto – Viktória Kováčová

2. miesto – Petra Hudecová

3. miesto – Marco Tatarko

2. kategória :

1. miesto – Ema Adamová

2. miesto – Lucia Brdárska

3. kategória :

1. miesto – Timea Velková

2. miesto – Helena Slivenská

3. miesto – Daniela Ďurišková

Horehronské hry

1. miesto – Lucia Ďurišková – 60 m

1. miesto – Lucia Ďurišková – skok do diaľky

1. miesto – Kornélia Chlebušová – skok do výšky

1. miesto – Nina Natália Vavreková – kriketka

2. miesto – Miroslav Ferenc – kriketka

2. miesto – Dávid škorňa – skok do diaľky

3. miesto – Róbert Biž – 800 m

3. miesto – starší žiaci – štafeta – 4 x 60 m

3. miesto – mladšie žiačky – štafeta – 4 x 60 m

Vybíjaná – okresné kolo

4. miesto

Detský štafetový beh – krajské kolo

4. miesto

Stolný tenis – obvodné kolo

4. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

1. miesto – Helena Slivenská

2. miesto – Veronika Tardová

2. miesto – Zuzana Kiselová

2. miesto – Michaela Galovičová

Bedminton – obvodné kolo

2. miesto – družstvo chlapcov

3.  miesto – družstvo dievčat

Technická olympiáda – školské kolo

Kategória A :

1. miesto – Milan Smolko

2. miesto – Dávid Eštvančík, Milan Bukóci

3. miesto – Róbert Biž

Kategória B :

1. miesto – Adam Kotlarčík

2. miesto – Alexandra Hamarová

3. miesto – Samuel Kuchta

2. kolo FLORBALL SK LIGA

1. miesto – dievčatá

4. miesto – chlapci

Basketbal dievčatá – obvodné kolo

1. miesto

Dejepisná olympiáda – školské kolo

9. ročník – kategória C

1. miesto Lukáš Micski

2. miesto Marek Medvec

8. ročník –  kategória D

1. miesto Eva Candelaria Fumero-Diaz

2. miesto Róbert Biž

7. ročník – kategória E

1. miesto Jakub Slivenský

2. miesto Marko Kilík

6. ročník – kategória F

1. miesto Alexandra Hamarová

2. miesto Petra Jankóšiková

Jazykový kvet 2018 – školské kolo

Kategória ISCED 1

1. miesto – Hana Holešová

2. miesto – Ema Hviščová

3. miesto – Matej Meriač

Kategória ISCED 2

1. miesto – Daniela Ďurišková

2. miesto – Žaneta štítnická, Daniel Halúpka

3. miesto – Eva Candelária Fumero – Diaz

Olympiáda SJL – okresné kolo

2. miesto – Michaela Galovičová

Futsal – obvodné kolo

2. miesto

Olympiáda ANJ – školské kolo

1. miesto – Adam Palušák

2. miesto – Daniela Ďurišková

3. miesto – Samuel Kuchta

1. miesto – Patrícia Hudecová

2. miesto – Róbert Humeník

3. miesto – Eva Fumero-Diaz

Technická olympiáda – okresné kolo

1. kategória :

1. miesto – Adam Kotlarčík

2. kategória :

1. miesto – Róbert Biž, Lukáš Berzéty

Spajkyho krajský pohár

1. miesto

4. miesto

FLL – LEGO – krajské kolo

8. miesto

Geografická olympiáda – školské kolo

kategória – 8. – 9.

1. miesto . Helena Slivenská

2. miesto – Róbert Biž

kategória – 7. – 6.

1. miesto – Jakub Šturmankin

2. miesto – Tamara Molentová

kategória – 5.

1. miesto – Natália Liptáková

2. miesto – Hana Bottová

Krajská strelecká liga

1. miesto

2. miesto

Streľba zo vzduchovky – obvodné kolo

1. miesto – starší žiaci

2. miesto – mladší žiaci

1. miesto – Róbert Biž

1. miesto – Nina Natália Vavreková

2. miesto – Alexandra Štempelová

2. miesto – Michal Biž

3. miesto – Tamara Molentová

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

1. miesto – Candy Fumero Diaz, Ema Kováčová

2. miesto – Zuzana Kiselová, Helena Slivenská

3. miesto – Veronika Tardová, Peter Viest, Samuel Čellár, Anina Fumero Diaz, Sandra Glucknerová

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

kategória 1B

3. miesto – Patrícia Hudecová

Šaliansky Maťko 2019 – okresné kolo

II. kategória

3. miesto – Miroslav Zavacký

III. kategória

1. miesto – Daniela Ďurišková

Robohranie 2019

3. miesto – Leonard Erik Gombár, Milan Bukóci

Matematická olympiáda  – okresné kolo

kategória Z5

1. miesto – Natália Liptáková

Florbal žiačok ZŠ – obvodné kolo

2. miesto

Florbal žiakov ZŠ – obvodné kolo

1. miesto

Technická olympiáda – krajské kolo

4. miesto – Róbert Biž, Lukáš Berzéty

2. kolo – FLORBALL SK LIGA – krajské kolo

3. miesto – dievčatá

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

kategória D

1. miesto – Eva Candelária Fumero-Diaz

Biologická olympiáda – okresné kolo

kategória C – projektová časť

1. miesto – Michaela Galovičová

Basketbal dievčat ZŠ  – regionálne kolo

2. miesto

Volejbal chlapci ZŠ – obvodné kolo

3. miesto

Volejbal dievčatá ZŠ – okresné kolo

1. miesto

Florbal chlapci ZŠ – regionálne kolo

2. miesto

Volejbal žiačok ZŠ – regionálne kolo

1. miesto

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – obvodné kolo

3. miesto

Zimná Kalokagatia 2019

1 km – mladšie žiačky

2. miesto – Alexandra Štempelová

3. miesto – Tamara Molentová

BIATLON – štafety – mladší žiaci

2. miesto – Michal Biž a martin Galovič

BIATLON – štafety – mladšie žiačky

3. miesto – Nina Natália Vavreková

Športová fotografia

2. miesto – Nina Natália Vavreková

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Poézia

1. miesto – Hana Marta Holešová

2. miesto – Tomáš Gombár

3. miesto – Sofia Huťanová

Próza

1. miesto – Eliška Beňušová

2. miesto – Tomáš Zachar., Tadeáš Belák

3. miesto – Viktória Kováčová

2. kategória

Poézia

1. miesto – Diana Slivenská

2. miesto – Natália Nemcová

3. miesto – Sofia simanová

Próza

1. miesto – Ema Adamová

2. miesto – Natália Liptáková

3. miesto – Hana Bottová

3. kategória

Poézia

1. miesto – Helena Slivenská

Próza

1. miesto – Daniela Ďurišková

2. miesto – Timea Velková

Turnaj v stolnom tenise

2. miesto

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Poézia

1. kategória

1. miesto – Hana Marta Holešová

2. kategória

3. miesto – Diana Slivenská

3. kategória

3. miesto – Helena Slivenská

Próza

1. kategória

1. miesto – Eliška Beňušová

3. kategória

1. miesto – Daniela Ďurišková

Pytagoriáda – okresné kolo

kategória P8 :

1. miesto – Róbert Biž

2. miesto – Ema Kováčová

kategória P7 :

2. miesto – Marko Kilik

kategória P3 :

1. miesto – Kristián Nemec

4. žiacka chodecká liga

3. miesto – Alexandra Štempelová

3. miesto – Matúš Makróczy

Detská divadelná Revúca

strieborné pásmo – DDS Portál

Detská divadelná Revúca – výtvarná súťaž

II. kategória :

2. miesto – Juraj Šturmankin

3. miesto – Sára Šepíková

čestné uznanie  – Melánia Mračnová, Hana Bottová, Diana Rošková,

III. kategória  :

2. miesto – Milan Bukóci

2. miesto  – Anna lacovičová

2. miesto – Oxana Senková

čestné uznanie – Tamara Molentová, Michaela Hudecová,

Matematická olympiáda – okresné kolo

kategória Z7

3. miesto – Šimon Slivenský

4. miesto – Martin Siman

Revúcke chodecké preteky

2. miesto – Nina Natália Vavreková

2. miesto – Leonard Erik Gombár

3. miesto – Alexandra Štempelová

3. miesto – Róbert Biž

5. miesto – Filip Galovič

6. miesto – Matej Hudec

7. miesto – Tobias Paleček

8. miesto – Viktória Kováčová

9. miesto – Alexandra Hižnayová

10. miesto – Zuzana Viestová

11. miesto – Kristína Trávničková

11. miesto – Stela Levická

12. miesto – Viktória Kekeňáková

12. miesto – Sabína Rojáková

Jazykový kvet 2019 – krajské kolo

1. miesto – Hana Marta Holešová

1. miesto – Daniela Ďurišková

2. miesto – detský divadelný súbor

3. miesto – detský divadelný súbor

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

2. miesto – Helena Slivenská

3. miesto – Eliška Beňušová

Slávik Slovensko 2019 – školské kolo

1. miesto – Emma Hviščová

Medzníky 2. svetovej vojny

2. miesto

Malý futbal mladších žiakov – okresné kolo

1. miesto

Na bicykli bezpečne 2019 – okresné kolo

1. miesto

Mladí záchranári – okresné kolo

1. miesto

1. kolo krajkej súťaže v atletike žiactva

Marián Antal – 60 m – finále B

Dávid Mihál – 60 m – finále A, skok do diaľky – 2. miesto

Ivana Simanová – 60 m – finále A, 1000 m  – 1. miesto

Hanka Bottová – 1000 m – 2. miesto, 60 m – finále B

Daniela Hlinková – 1000 m – 3. miesto

Stela Levická – 1000 m – 3. miesto

Tamara Molentová – 2000 m  – 4. miesto

Nela  Chlabušová – 100 m prekážky – 3. miesto

Lucia Ďurišková – 100 m  prekážky – 4. miesto, 60 m – finále B

Alexandra Štempelová – 3 km chôdza – 1. miesto

Zuzana Kiselová – vrh guľou – 1. miesto

Nina Vavreková – hod oštepom – 1. miesto, vrh guľou – 2. miesto, hod diskom – 3. miesto

Tamara Chlebušová – hod kriketkou – 2. miesto

Petra Hudecová – hod kriketkou – 4. miesto

Atletická súťaž O pohár rektora TU

1. miesto – Ivana Simanová

3. miesto – Dávid Mihál

Orientačný beh – krajské kolo

2. miesto – Róbert Biž

3. miesto – chlapci

4. miesto – dievčatá

Atletika žiakov a žiačok ZŠ – okresné kolo

1. miesto – ZŠ J. A. Komenského

1. miesto – chlapci

1. miesto – dievčatá

1. miesto – Zuzana Kiselová – vrch guľou

2. miesto – Nina Natália Vavreková – vrch guľou

2. miesto – Lukáš Uhlár – vrch guľou

1. miesto – Nina Natália Vavreková – hod loptičkou

1. miesto – Lucia Ďurišková – skok do diaľky

2. miesto – Kornélia Chlebušová – skok do diaľky

1. miesto – Dávid Škorňa – skok do diaľky

1. miesto – Lucia Ďurišková – beh na 60 m

2. miesto – Kornélia Chlebušová – beh na 60 m

2. miesto – Dávid Škorňa – beh na 60 m

1. miesto – Tamara Molentová – beh na 800 m

Atletika žiakov a  žiačok ZŠ – krajské kolo

3. miesto – družstvo dievčat

1. miesto – Zuzana KIselová – vrh guľou

Turnaj chlapcov v malom futbale

1. miesto – chlapci A

3. miesto – chlapci B

Atletika mladších žiakov – krajské kolo

1. miesto – Sofia Simanová – hod kriketkou

1. miesto – Sofia Simnaová – vrh guľou

1. miesto – Alexandra Štempelová – chôdza na 2000 m

1. miesto – Ivana Simanová – skok do diaľky

2. miesto – Alexandra Štempelová – vrh guľou

2. miesto – Ivana Simanová  – hod kriketkou

3. miesto – Dominik Šuhaj – beh na 1000 m

3. miesto – Dominik Šuhaj – vrh guľou

3. miesto – Hana Bottová – beh na 1000 m

3. miesto – Petra Hudecová – vrh guľou

3. miesto – Hana Bottová, Petra Hudecová, Stella Levická, Sabina Rojáková – štafeta 4 x 60 m

Jazykový kvet 2019 – celoslovenské kolo

2. miesto – Daniela Ďurišková

2. miesto – Hana Marta Holešová

P-T-S – 2019 – Šamorín

3. miesto – Nina natália Vavreková – hod oštepom

Majstrovstvá mesta revúca vo florbale mladších žiakov

1. miesto – A družstvo