Naše úspechy 2022/2023

Technická olympiáda – školské kolo

kategória A :

1. miesto – Matej Hudec

2. miesto – Matej Meriač

3. miesto – Tomáš Olekšák

kategória B :

1. miesto – Radoslav Roško

2. miesto – Hana Hiciarová

3. miesto – Tomáš Alex Gombár

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – regionálne kolo

2. miesto – Alexandra Hrbáľová

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

1. miesto – Hana Bottová

2. miesto – Petra Turisová, Natália Liptáková

3. miesto – Tamara Chlebušová, Mário Hatváni

Vybíjaná žiačok ZŠ – okresné kolo

2. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

2. miesto – Hana Bottová

Jazykový kvet – školské kolo

1. kategória

1. miesto – Petra Kožuchová

2. miesto – Tuana Luckmann, Matej Oravec

2. kategória

1. miesto – Matej Germánus

2. miesto – Eliška Beňušová

3. miesto – Mia Zánová

Streľba žiakov ZŠ – okresné kolo

družstvá

1. miesto – družstvo mladších žiakov

jednotlivci

2. miesto – Lenka Hudecová

2. miesto – Martin Beláň

3. miesto – Michal Biž

Technická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Radoslav Roško

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

kategória 1A

1. miesto – Hana Marta Holešová

2. miesto – Jakub Oravec

3. miesto – Onder Botto

kategória 1B

1. miesto – Lukáš Gombár

2. miesto – Natália Liptáková

3. miesto – Tomáš Benický

Geografická olympiáda – školské kolo

kategória G

1. miesto – Kristián Ďurďák

2. miesto – Ivona Bombová

3. miesto – Karolína Schutzová

kategória F :

1. miesto – Liliana Belánová

2. miesto – Timea Balagová

3. miesto – Alex Kučerák

kategória E :

1. miesto – Miriam Regendová

2. miesto – Viktória Kekeňáková

3. miesto – Petra Turisová

Mikulášsky turnaj vo florbale

4. miesto

Vianočný turnaj vo futsale

4. miesto

Dejepisná olympiáda – školské kolo

6. ročník:

1. miesto: Ondrej Botto

2. miesto: Laura Melicherová

7. ročník:

1. miesto: Marko Hanuštiak

2. miesto: Matej Melich

8. ročník:

1. miesto: Lukáš Gombár

2. miesto: Martin Schutz

9. ročník:

1. miesto: Hana Bottová

2. miesto: Mário Hatvani

Pytagoriáda – školké kolo

3.ročník:

1. miesto: Dušan Mihalides

2. miesto: Pavla Sojáková

3. miesto: Teo Goldschmidt

úspešní riešitelia : Peter Javorčík, Viktória Johanová, Mathias Maxim Berki

4.ročník:

1. miesto: Dávid Ivančo

2. miesto: Sebastián Belán

3. miesto: Matej Bolaček

úspešní riešitelia : Boris Kozák, Maximilián Skrutek

5.ročník:

1. miesto: Nina Kubejová

2. miesto: Ivona Bombová

3. miesto: Vincent Artur Ostrowski

úspešní riešitelia : Kristián Ďurďák, Jakub Hodoš, Karolína Schützová, Martin Beláň

6.ročník:

1. miesto: Tadeáš Belák

2. miesto: Ondrej Botto

3. miesto: Viktória Štepáneková

úspešný riešiteľ : Daniela Hlinková

7.ročník:

1. miesto: Tomáš Alex Gombár

2. miesto: Filip Galovič

8.ročník:

1. miesto: Tomáš Olekšák

2. miesto: Maxim Mandalík

3. miesto: Martin Schütz

úspešný riešiteľ  : Matej Hudec

 

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

1. miesto :     Viktória Kekeňáková   

2. miesto:      Petra Turisová            

3. miesto:      Tomáš Benický     

Biologická olympiáda – školské kolo

1. miesto – Zuzana Jaremčuk

2. miesto – Timea Vojčíková

3. miesto – Jakub Vatayy

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

1. miesto – Hana Marta Holešová

1. mieslo – Lukáš Gombár

Šaliansky Maťko – školské kolo

II. kategória :

1. miesto – Alexandra Hrbáľová

2. miesto – Nina Mišánková

3. miesto – Zuzana Secret Havard, Šimon Bendo

III. kategória :

1. miesto- Vktória Štepaneková

2. miesto – Miroslava Máziková

3. miesto – Radoslav Roško, Mia Zánová

Streetbasket žiakov ZŠ – okresné kolo

1. miesto

Šaliansky Maťko – okresné kolo

II. kategória

3. miesto – Alexandra Hrbáľová

III. kategória

3. miesto – Viktória Štepáneková

Streetbasket žiačok ZŠ – okresné kolo

2. miesto

Super Florbal Pohár žiakov  ZŠ – okresné kolo

1. miesto

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

kategória C

1. miesto – Hana Bottová

kategória E

2. miesto – Matej Melich

3. miesto – Marko Hanuštiak

kategória F

2. miesto – Ondrej Botto

Biologická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Ella Machavová

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo

1. miesto – Lukáš Gombár

1. miesto – Hana Marta Holešová

Nohejbal trojíc žiakov – okresné kolo

2. miesto

Fašiangy na Gemeri a Malohonte – regionálne kolo

3. miesto – Hugo Belán

MIDIcoolwolley – okresné kolo

2. miesto

Pytagoriáda – okresné kolo

P3

1. miesto – Teo Goldschmidt

P4

2. miesto – Sebastián Belán

3. miesto – Matej Bolaček

P6

2. miesto – Ondrej Botto

3. miesto – Tadeáš Beľák

P7

2. miesto – Tomáš Alex Gombár

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

poézia 1

3. miesto – Michal Meliška

poézia 2

1. miesto – Daniela Cikrayová

próza 1

3. miesto – Alexandra Hrbáľová

próza 3

1. miesto – Hana Marta Holešová

Biblická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Marko Hanuštiak, Ivona Bombová, Sófia Poliaková

Geografická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Kristián Ďurďák

Mateamtická olympiáda – okresné kolo

kategória Z6 :

1. miesto – Tadeáš Beľák

2. miesto – Ondrej Botto

kategória Z7:

1. miesto Tomáš Alex Gombár

kategória Z8 :

1. miesto – Martin Schutz

Divadlo očami detí

1. miesto – Nina Kubejová

Vesmír očami detí – regionálne kolo

II. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ

1. miesto – Sophia Halmová

2. miesto – Timea Fiťmová

3. miesto  – Zuzana Gomoriová

postup na celoslovenské kolo : Jaroslav Kizek, Eliána Olejníková

III. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ

1. miesto – Diana Toroková

2. miesto – Dávid Hlinka

3. miesto – Adam Durjančík

postup na celoslovenské kolo : Sophia Huťanová, Viktória Kováčová

Futbal žiakov ZŠ – okresné kolo

1. miesto

Futbal žiakov ZŠ – regionálne kolo

3. miesto

Školská atletika starších žiakov – okresné kolo

1. miesto – dievčatá

3. miesto – chlapci

Hrebendova kapsa 2023 – regionálne kolo

Próza

3. miesto – Sabina Rojáková

2. miesto – Bibiana Mladšia

Poézia

2. miesto – Bianka Beňová