Konzultačné hodiny

 

Meno a priezvisko

Deň

Od -do

Mgr. Bižová Ľubica

štvrtok

13:45-14:45

Mgr. Pániková Miriama

pondelok

13:45-14:45

Mgr. Demianová Alexandra

streda

13:30-14:30

Mgr. Dovčíková Katarína

pondelok

13:30-14:30

Mgr. Chrapánová Martina

pondelok

13:30-14:30

Mgr. Gažúr Roland

štvrtok

13:30-14:30

PhDr. Guliariková Alena

streda

13:45-14:45

Mgr. Joachímová Anna

pondelok

13:45-14:45

PaedDr. Hláveková Ľubomíra

štvrtok

12:45-13:45

Mgr. Krbavcová Erika

štvrtok

13:30-14:30

Mgr. Medvecová Lucia

pondelok

12:45-13:45

Mgr. Kovalčíková Simona

piatok

13:30-14:30

Mgr. Pipasík Ivan

streda

13:30-14:30

Mgr. Pomaj Mariana

štvrtok

13:45-14:45

Mgr. Potocká Katarína

pondelok

13:45-14:45

Mgr. Pavlikovská Renáta

štvrtok

13:30-14:30

Ing. Simanová Gabriela

streda

13:45-14:45

Ing. Kvetková Alena

streda

13:30-14:30

Mgr. Suchá Viera

pondelok

13:30-14:30

Mgr. Valašteková Katarína

pondelok

13:30-14:30

Mgr. Vargová Agáta

pondelok

13:45-14:45

Mgr. Valková Jana

štvrtok

13:30-14:30

Mgr. Zacharová Beáta

štvrtok

13:30-14:30

Mgr. Debnárová Natália

pondelok

13:00-14:00

Ing. Germánusová Zuzana

pondelok

13:30-14:30

Mgr. Meriačová Miroslava

štvrtok

12:30-13:30

Bc. Hicárová Ema

streda

13:45-14:45

Kotzmanová Petra

pondelok

13:45-14:45

Kováčová Adriana

pondelok

13:45-14:45

Drausová Miriama

pondelok

10:00-11:00

Bc. Karabínošová Lucia

streda

13:45-14:45