Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov v čase od 14:30 – 15:30

Meno a priezvisko

Deň

Mgr. Bižová Ľubica

štvrtok

PaedDr. Hláveková Ľubomíra

utorok

Mgr. Demianová Alexandra

pondelok

Mgr. Katarína Dovčíková

pondelok

Mgr. Chrapánová Martina

pondelok

Mgr. Gažúr Roland

pondelok

PhDr. Guliariková Alena

pondelok

Mgr. Joachímová Anna

pondelok

Mgr. Pervanová Zuzana

streda

Mgr. Krbavcová Erika

streda

Mgr. Medvecová Lucia

pondelok

Mgr. Kovalčíková Simona

pondelok

Mgr. Molentová Eva

pondelok

Mgr. Ružiaková Adriana

streda

Mgr. Pipasík Ivan

pondelok

Mgr. Pomaj Mariana

pondelok

Mgr. Potocká Katarína

pondelok

Mgr. Pavlikovská Renáta

streda

Ing. Simanová Gabriela

pondelok

Ing. Kvetková Alena

pondelok

Mgr. Suchá Viera

streda

Mgr. Valašteková Katarína

pondelok

Mgr. Vargová Agáta

pondelok

Mgr. Valková Jana

streda

Mgr. Zacharová Beáta

pondelok