Záujmová činnosť

Ponuka záujmových krúžkov v aktuálnom školskom roku :
Atletika – Mgr. K. Dovčíková
Basketbal – Mgr. K. Dovčíková
Čitateľský klub – Mgr. S. Kovalčíková
Detská atletika – Mgr. A. Demianová
Jazykový kvet – Ing. A. Kvetková
Kuchtíci – Ing. G. Simanová, Mgr. E. Krbavcová, Bc. J. Ď. Gurská
Kynologický krúžok – Mgr. V.S. Andrassy
Lego – Mgr. K. Valašteková
Malý futbal – Mgr. R. Gažúr
Matematický krúžok – Ing. R. Pavlikovská, Mgr. M. Pomaj, Mgr. J. valková
Mažoretky – Mgr. M. Pániková
Programátor – Mgr. M. Pomaj
Rybársky krúžok – Mgr. A. Demianová
Športové hry – Mg. R. Gažúr
Tanečný krúžok – Mgr. Ľ. Bižová, Mgr. A. Joachimová
Výtvarný krúžok – Mgr. A. Vargová