Naše úspechy 2015/2016

Výtvarná súťaž Vážime si slobodu- obvodné kolo

1. miesto : Alexandra Bokorová

Cezpoľný beh – obvodné kolo

2. miesto – dievčatá

3. miesto – chlapci

Bedminton žiakov ZŠ – obvodné kolo 

2. miesto – chlapci

OXDOG FLORBAL – okresné kolo

1. miesto – chlapci

Technická olympiáda – školské kolo

5. ročník  –  1.miesto –   Helenka Slivenská   –  5.B,    2.miesto –  Ema Kováčová –  5.C,   3.miesto –   Robko Biž –  5.A

7.ročník  –  1.miesto  –  Adam  Benedikty    – 7.B,    2.miesto –  Ján Boldiš   -7.B,     3.miesto –  Paulína Derďáková  – 7.A

8.ročník  –  1.miesto  –  Michal Holý  – 8.A,  2.miesto –  Ján Repák –  8.A, 3.miesto –  Veronika Smolková  – 8.B

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

1. miesto – Matej Lábaj

2. miesto – Ján Dacho

3. miesto – Filip Vavrek

Basketbal žiakov ZŠ – obvodné kolo

2. miesto

Florbal žiakov ZŠ – krajské kolo

4. miesto

Basketbal žiačok ZŠ – obvodné kolo

3. miesto

Populárna hudba BB – celoslovenské kolo

3. miesto – Roman Pavlikovský

Jazykový kvet – školské kolo

. kategória – poézia/próza:

1. Tamara Molentová 4.A

2. Nina Bendulová 4.A

3. Dávid Hutka 4.A

II. kategória – poézia/próza:

1. Kristína Kiselová 7.B

2. Kristína Uličná 8.A

3. Róbert Biž 5.A a Pavlína Derdáková 7.A

Technická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Helena Slivenská

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

1. miesto – Matej Lábaj

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

1. kategória

1. miesto – Nikola Kubusová

2. miesto – Matej Paľaš

3. miesto – Nina Vrancová

2. kategória

1. miesto – Lenka Trajteľová

2. miesto – Martin Sagan

3. miesto – Matej Lábaj, Michal Holý

Pytagoriáda – školské kolo

3. ročník:

1. miesto: Matej Spišák, Sebastián Chovan

2. miesto: Tomáš Kudlák

4. ročník: 

1. miesto: Nina Bendulová

2. miesto: Dávid Hutka

3. miesto: Matúš Poprocký

úspešní riešitelia: Tamara Molentová, Martin Zeman, Martina Máliková, Marko Kilík

5. ročník:

1. miesto: Helena Slivenská

2. miesto: Milan Bukóci

6. ročník: 

1. miesto: Roman Pavlikovský

8. ročník:

1. miesto: Petra Mladšia

Školské kolo Dejepisnej olympiády

6. ročník:

1. miesto: Lucia Klementisová

2. miesto: Samuel Novysedlák , Sandra Glucknerová

7. ročník:

1. miesto: Martina Kováčiková

2. miesto: Jakub Slivenský

8. ročník:

1. miesto: Kristína Uličná

2. miesto: Katarína Regendová

9. ročník: 

1. miesto: Matej Lábaj, Filip Vavrek

2. miesto: Ján Dacho

Školské kolo Geografickej olympiády

5. ročník:

1. miesto: Helena Slivenská

2. miesto: Eva Candelara Fumero Diaz

3. miesto: Róbert Biž

6. ročník:

1. miesto: Roman Pavlikovský

2. miesto: Veronika Tardová

3. miesto: Michaela Galovičová

7. ročník:

1. miesto: Jakub Slivenský

2. miesto: Martina Kováčiková

3. miesto: Peter Pipasík

8. ročník:

1. miesto: Kristína Uličná

2. miesto: Marcel Babiak

3. miesto: Matúš Ďuriška

9. ročník:

1. miesto: Matej Lábaj

2. miesto: Lenka Trajteľová

3. miesto: Filip Ovšonka

Olympiáda ĺudských práv – školské kolo

1. miesto – Lenka Trajteľová

2. miesto – Kristína Uličná

3. miesto – Filip Vavrek, Martin Ferdinandy

Volejbal chlapci – obvodné kolo

1 . miesto

Matematická olympiáda – okresné kolo

Kat . Z – 5

Helena Slivenská – 1. miesto

Kat. Z – 9

Lenka Trajteľová – 1. miesto

Volejbal dievčatá – obvodné kolo

2. miesto

Šalianksy Maťko – školské kolo

1. kategória:

1. Ema Adamová

2. Diana Slivenská

3. Monika Mikolajová

2. kategória:

1. Nina Vavreková

2. Helena Slivenská

3. Adam Palušák

Olympiáda anglického jazyka – obvodné kolo

3. miesto – Petra Mladšia

Volejbal chlapci – regionálne kolo

1. miesto

Volejbal dievčatá – regionálne kolo

4. miesto

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo

2. miesto – Matej Lábaj

Šaliansky Maťko – obvodné kolo

2. kategória

2. miesto – Nina Natália Vavreková

Technická olympiáda – krajské kolo

Úspešný riešiteľ – Helena Slivenská

Geografická olympiáda – okresné kolo

Kategória 8. a 9. ročník

2. miesto – Lenka Trajteľová

3. miesto – Matej Lábaj

Kategória 5. ročník

2. miesto – Eva Candelára Fumero Diaz

3. miesto – Helena Slivenská

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

Kategória C

1. miesto – Matej Lábaj

2. miesto – Ján Dacho

Kategória D

3. miesto – Kristína Uličná

Olympiáda ľudských práv- okresné kolo

3. miesto – Lenka Trajteľová

Pytagoriáda – okresné kolo

Kat. P4

1. miesto – Nina Bendulová

Kat. P5

1. miesto – Helena Slivenská

Kat. P6

1. miesto – Roman Pavlikovský

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

I. kategória

Próza

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Ema Adamová

3. miesto – Daniela Ganajová

Poézia

1. miesto – Nina Bendulová

2. miesto – Adam Palušák

3. miesto – Dávid Hutka

II. kategória

Próza

1. miesto – Helena Slivenská

2. miesto – Róbert Biž

3. miesto – Martin Poprocký

Poézia

1. miesto – Viera Dujničová

II. kategória

Poézia

1. miesto – Paulína Derdáková

Vesmír očami detí – okresné kolo

1. miesto – Nina Natália Vavreková

Junior Internet – celoslovenské kolo

3. miesto – Nina Natália Vavreková

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Poézia – 1. kategória

3. miesto – Nina Bendulová

Próza – 1. kategória

1. miesto – Tamara Molentová

Próza – 2. kategória

1. miesto – Helena Slivenská

Poézia – 3. kategória

2. miesto – Pavlína Derdáková

Vojebal chlapci ZŠ – krajské kolo

1. miesto

Detská divadelná Revúca

1. miesto – divadelný súbor Portál

Vitajte v našom regióne – celoslovenské kolo

1. miesto

Matematická olympiáda – okresné kolo

Kategória M 8

3. miesto – Petra Mladšia

Kategória M 6

3. miesto – Roman Pavlikovský

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

3. miesto – Helena Slivenská

2. miesto – Nina Bendulová

Vybíjaná žiačok ZŠ – obvodné kolo

3. miesto

Jazykový kvet 2016 – krajské kolo

2. miesto – divadelný súbor

4. miesto – Nina Bendulová

Kvalifikačné kolo – malý futbal mladších žiakov

2. miesto

Kvalifikačné kolo – malý futbal starších žiakov

4. miesto

Obvodné kolo – malý futbal mladších žiakov

4. miesto

Krajské kolo – divadlo poézie

3. miesto – divadelný súbor Portál

Obvodné kolo – atletika žiakov ZŠ

1. miesto – staršie žiačky

1. miesto – Sára Krštieňová – skok do diaľky

2. miesto – Anna Fujdiarová – beh na 1000 m

2. miesto – Natália Hogerová – hod granátom

3. miesto – Adriana Tóthová – beh na 60 m

1. miesto – starší žiaci

1. miesto – Roman Krokavec – beh na 60 m

1. miesto – Filip Vavrek – beh na 1000 m

3. miesto – Roman Krokavec – skok do diaľky

1. miesto – mladšie žiačky

2. miesto – Kristína Kiselová – beh na 60 m

2. miesto – Soňa Petrovková – beh na 300 m

2. miesto – Kristína Kiseľová – skok do diaľky

3. miesto – Soňa Petrovková

2. miesto – mladší žiaci

1. miesto – Filip Špak

1. miesto – Jakub Kožuch

1. miesto – skok do diaľky

Školské kolo -rétorika

1. kategória:

1. miesto Helena Slivenská,

2. miesto Eva Candelaria Fumero-Diaz,

3. miesto Nina Natália Vavreková,

diplom za účasť – Dávid Hutka

2. kategória:

1. miesto Matej Lábaj,

2. miesto Pavlína Derdáková

3. miesto Martina Kováčiková,

diplom za účasť Miroslav Melíšek

Vedomostná súťaž – Antické OH

1. miesto – Filip Vavrek, Lanka Trajteľová, Matej Lábaj

Slávik Slovenska – obvodné kolo

1. kategória :

3. miesto – Eliška Beňušová

2. kategória :

2. miesto – Roman Pavlikovský

3. kategória :

1. miesto – Pavlína Derdáková

Štúrov Zvolen – regionálne kolo

1. kategória :

1. miesto – Helena Slivenská

2. miesto – Nina Natália Vavreková

2. kategória :

1. miesto – Matej Lábaj

Hrebendova kapsa 2016 – regionálne kolo

2. miesto – Eva Fumero – Diaz Candelária

Natália Liptáková

1. a 2. miesto – Helena Slivenská

Slávka Strihanová

1. miesto – Nina Vrancová

Medzníky 2. svetovej vojny

1. miesto

MIDICOOLVOLLEY – regionálne kolo

1. miesto

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

1. miesto  – Sófia Zatrochová

Uznanie poroty – Nina Natália Vavreková

Kalokagatia – atletická olympiáda I. B. Zocha 

1. miesto – družstvo chlapcov a dievčat

Volejbal ZŠ – chlapci – Majstrovstvá SR

2. miesto – družstvo chlapcov