Žiacky parlament

Žiacky parlament :

 
Predseda

Eliška Beňušová

Podpredseda

Ema Šeševičková

Zapisovateľka

Saskia May Liptáková

Členovia

Matej Bolaček, Nina Machavová, Nela  Barboriaková, Alexandra Hrbáľová, Dominika Kováčová, Melánia Barczíková, Soňa Antalová, Jaroslav Kizek,

Matej Melich, Petra Kožuchová, Marko Hanuštiak, Daniela Cikrayová, Filip Hamar, Ivona Bombová, Marco Tatarko, Alexandra Šepíková, Tibor Paulík,

Kinga Drausová, Terézia Vaššová, Dominika Kriaková

 
Aktivity žiackeho parlamentu :

September

Charitatívna zbierka – Biela pastelka.

Október

Halloweenska párty pre ISCED 1 a ISCED 2

November

Organizovanie športových turnajov

December

Súťaž O najkrajšiu vianočnú výzdobu tried ISCED 1, Ekoburza, Vianočné trhy, Vyzdob si svoj perník

Január

Súťaž O najkrajšieho snehuliaka

Február

Lego súťaž pre ISCED 1, Šachový turnaj pre ISCED 2, Fašiangy v ŠKD

Marec

Remeslá – workshopy

Apríl

Veľká  noc v ŠKD, Deň Zeme

Máj

MDD, Letné kino, Rozlúčka v ŠKD