Rada školy

 

Poradové čísloMeno a priezvisko
1.Mgr. Zuzana Pervanovápredseda
2.Mgr. Alena Kvetkováčlen
3.Bc. Jana Ďurejová Gurskáčlen
4.Mgr. Rastislav Haviarpodpredseda
5.PhDr. Romana Oravcováčlen
6.Ing. Marcela Gombárováčlen
7.PaedDr. Klára Kozákováčlen
8.Mgr. Oľga Hižnayováčlen
9.Mgr. Martina Fabováčlen
10.Jaroslav Vredíkčlen
11.Ersin Metohajro