Naše úspechy 2020/2021

Technická olympiáda – školské kolo

Kategória A

1. miesto – Diana Slivenská

2. miesto – Adam Kotlarčík

3. miesto – Leonard Erik Gombár

Kategória B

1. miesto – Nicolas Zán

2. miesto – Jozef Reviľák

3. miesto – Hana Bottová

Najkrajšie kŕmidlo – regionálna súťaž

2. miesto – Gabriel Vladimír Skrutek

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Kategória 1A

1. miesto –  Natália Liptáková

2. miesto –  Tomáš Benický

3. miesto – Natália Nemcová

Kategória 1B

1. miesto – Samuel Kuchta

2. miesto –  ŠImon Slivenský

3.miesto –  Matúš Pavel Šepík

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

2. miesto – Daniela Ďurišková

Geografická olympiáda – školské kolo

5. ročník

1. miesto – Liliana Belánová

6. ročník

1. miesto – Martin Schutz

8. – 9. ročník

1. miesto – Alexandra Hamarová

2. miesto – Tamara Molentová

3. miesto – Diana Vaššová

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Matúš Šepík

3. miesto – Šimon Slivenský

Pytagoriáda – školské kolo

kategória P3 :

1. miesto – Ivona Bombová

2. miesto – Matej Slaný

3. miesto – Matej Germánus, Martin Beláň

kategória P4 :

1. miesto – Tadeáš Beľák

kategória P5 :

1. miesto – Vanesa Šuhajová

kategória p6 :

1. miesto – Bianka Beňová

2. miesto – Sabika Rojáková

3. miesto – Viktória Kováčová

kategória P7 :

1. miesto – Natália Liptáková

2. miesto – Jozef Reviľák

3. miesto – Hana Bottová

kategória P8 :

1. miesto – Alexandra Hamarová

2. miesto – Tomáš Kudlák

Dejepisná olympiáda – školské kolo

6. ročník :

1. miesto – Maxim Mandalík

2. miesto – Martin Schutz

3. miesto – Tibor Paulik

7. ročník :

1. miesto – Jozef Reviľák

2. miesto – Sofia Simanová

8. ročník :

1. miesto – Vanesa Bánesová

2. miesto – Barbora Reviľáková

3. miesto – Kristián Varga

9. ročník :

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Šimon Slivenský

 

Festival 4 živlov – celoslovenské kolo

ocenenie – Leonard Erik Gombár

Technická olympiáda – okresné kolo

kategória A :

1. miesto – Diana Slivenská, Adam Kotlarčík

kategória B :

1. miesto – Nicolas Zán

Biologická olympiáda – školské kolo

1. miesto – Martina Raganová

2. miesto – Tamara Molentová

3. miesto – Laura Ďurejová

kategória D :

1. miesto – Michal Biž

2. miesto – Nikita Slobodnianiuk

3. miesto – Martin Schutz

Zlatá podkova,  zlaté pero, zlatý vlas – regionálne kolo

II. kategória :

1. miesto – Hana Marta Holešová

III. kategória :

2. miesto – Daniela Ďurišková

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – celoslovenské kolo

II. kategória

1. miesto – Hana Marta Holešová

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

kategória 1A

2. miesto – Natália Liptáková

kategória 1B

2. miesto – Samuel Kuchta

Matematická olympiáda – okresné kolo

kategória Z9

1. miesto – Marko Kilik

kategória Z5

Tomáš Alex Gombár

Technická olympiáda – krajské kolo

kategória A

2. miesto – Diana Slivenská, Adam Kotlarčík

kategória B

1. miesto – Nicolas Zán

PIKOFYZ – celoslovenský korešpodenčný seminár

kategória 8

1. miesto – Leonard Erik Gombár

Pytagoriáda – okresné kolo

kategória P5

3. miesto – Kristián Nemec

kategória P7

2. miesto – Hana Bottová

kategória P8

3. miesto – Tomáš Kudlák

Biologická olympiáda – okresné kolo

kategória D :

2. miesto – Nikita Slobodianiuk

3. miesto – Michal Biž

Matematická olympiáda – okresné kolo

kategória Z8 :

1. miesto -Leonard Erik Gombár

Jazykový kvet – krajské kolo

1. miesto – jakub Oravec

3. miesto – Daniela Ďurišková

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

poézia :

1. miesto – Tomáš Alex Gombár

3. miesto – Diana Slivenská

próza :

1. miesto – Hana Marta Holešová

1. miesto – Ema Adamová

Jazykový kvet – celoslovenské kolo

1. miesto – jakub Oravec

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

próza – 2. kategória :

2. miesto – Hana Marta Holešová

poézia – 2. kategória :

3. miesto – Tomáš Alex Gombár

próza – 3. kategória :

2. miesto – Ema Adamová