Organizácia školského roku

Organizácia vyučovania v  školskom roku 2023/2024

Vyučovanie v 1. polroku : 4.9.2023 – 31.1.2024

Vyučovanie v 2. polroku : 1.2.2024 – 28.6.2024

Jesenné prázdniny : 30.10.2023 –  31.10.2023

Vianočné prázdniny : 23.12.2023 – 7.1.2024

Jarné prázdniny : 19.2.2024 – 23.2.2024

Veľkonočné prázdniny : 28.3.2024 – 2.4.2024

Letné prázdniny : 1.7.2024 – 1.9.2024