Naše úspechy 2016/2017

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – školské kolo

1. kategória : 

1. miesto : Ema Adamová

2. miesto : Natália Nemcová

2. kategória : 

1. miesto : Helena Slivenská, Tamara Molentová

2. miesto : Samuel Čellár

Cezpoľný beh – obvodné kolo

Chlapci :

3. miesto : Krokavec Roman, Marchevský Martin, Kožuh Jakub

Dievčatá :

3. miesto : Molentová Tamara, Vavreková Natália Nina, Štempelová Alexandra

Jednotlivci :

3. miesto : Krokavec Roman

Basketbal chlapci – obvodné kolo

2. miesto

Športové hry žiakov 3. a 4. ročníka – školské kolo

Dievčatá :

1. miesto : Sofia Simanová

2. miesto : Tamara Chlebušová

3. miesto : Diana Slivenská

Chlapci :

1. miesto : Martin Gömöri

2. miesto : Roland Ružáni

3. miesto : Jozef Reviľák

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – regionálne kolo

1. kategória :

2. miesto :  Ema Adamová

2. kategória :

2. miesto : Helena Slivenská

Basketbal dievčatá – obvodné kolo

4. miesto

Festival vedy a techniky – AMAVET – regionálne kolo

Nina Natália Vavreková – postup do celoslovenského kola

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

1. miesto : Lenka Halušková

2. miesto : Katarína Regendová

3. miesto : Veronika Profantová

Vybíjaná najmladší žiaci a žiačky ZŠ – obvodné kolo

3. miesto

Futsal žiakov ZŠ – obvodné kolo

3. miesto

Technická olympiáda – školské kolo

Kategória 5.- 7. ročník

Chlapci : 

1. miesto : Róbert Biž

2. miesto : Matej Kornel Révesz

3. miesto : Peter Viest

Dievčatá : 

1. miesto : Nina Kováčová, Candy Fumero Diaz

2. miesto : Helena Slivenská

Kategória 8. – 9. ročník

Chlapci : 

1. miesto : Ján Repák

2. miesto : Martin Ferdinandy

3. miesto : Jakub Kotlarčík

Dievčatá : 

1. miesto : Veronika Smolková

2.  miesto : Monika Takáčová

Festival vedy a techniky AMAVET – celoštátne kolo

Nina Natália Vavreková – cena poroty festivalu vedy a techniky AMAVET

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

3. miesto – Lenka Halušková

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Kategória 1 A

 :

1. miesto – Candelaria Fumero Diaz

2. miesto – Dávid Hutka

3. miesto – Matúš Poprocký

Kategória 1 B :

1. miesto – Michal Holý

2. miesto – Petra Mladšia

3. miesto – Ivana Urbániková

Detská atletika – krajské kolo

3. miesto : družstvo mladších žiakov

Jazykový kvet 2016 – školské kolo

1. kategória

1. miesto : Adriana Fumero-Diaz

2. miesto : Daniela Durjančíková

3. miesto : Alexandra Fryčová

2. kategória

1. miesto : Nina Bendulová

2. miesto : Valentýn Gildein

3. miesto : Martina Kováčiková

Technická olympiáda – okresné kolo

kategória 5. – 7. ročník

1. miesto – Róbert Biž

kategória 8. – 9. ročník

1. miesto – Ján Repák – Martin Ferdinandy

Dejepisná olympiáda – školské kolo

6. ročník:

1. miesto: Ema Kováčová

2. miesto: Eva Candelaria Fumero-Diaz, Marek Gömöri

3.miesto: Helena Slivenská

7. ročník:

1.miesto: Kristína Ferdinandy

2.miesto: Lukáš Micski

3.miesto: Peter Viest

8.ročník:

1.miesto: Kristína Kiselová

2.miesto: Jakub Slivenský

3.miesto: Martina Kováčiková

9.ročník:

1.miesto: Martin Ferdinandy

2.miesto: Katarína Regendová

Vianočná žiacka hala

2. miesto : 300 m : Lucia Ďurišková

3. miesto : 150 m : Roman Krokavec

1. miesto : skok : Roman Krokavec

Volejbal chlapci – obvodné kolo

1. miesto : družstvo chlapcov

Volejbal dievčatá – obvodné kolo

3. miesto : družstvo dievčat

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

1. miesto: Katarína Regendová

2. miesto: Kristína Kiselová

3. miesto: Martin Ferdinandy

Pytagoriáda – školské kolo

Kategória P3:    

1.miesto: Natália Liptáková

2.miesto: Martin Galovič

Kategória P5:

1.miesto: Nina Bendulová

2.miesto: Martin Zeman

3.miesto: Matúš Poprocký

Kategória P6:

1.miesto: Ema Kováčová

2.miesto: Helena Slivenská

3.miesto: Samuel Čellár

Kategória P7:    

1.miesto: Roman Pavlikovský

Geografická olympiáda – školské kolo

5. ročník :

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Nina Bendulová

3. miesto – Samuel Kuchta

6. a 7. ročník :

1. miesto – Marek Medvec

2. miesto – Veronika Tardová

3. miesto Eva Candelária Fumero-Diaz

8. ročník :

1. miesto – Nikola Máliková

2. miesto – Jakub Slivenský

3. miesto – Vanessa Širilová

9. ročník :

1. miesto – Katarína Regendová

2. miesto – Michal Holý

3. miesto – Marcel Babiak

Šaliansky Maťko – školské kolo

1. Kategória :   

1. miesto  : Eliška Beňušová

2. miesto   : Sofia  Hanuštiaková

2. Kategória :

1. miesto : Ema  Adamová

2. miesto  : Nina Natália Vavreková

2. miesto  : Patrik  Lakatoš

3. miesto  : Michaela  Hudecová

3. miesto  : Simona  Juhásová

3. miesto  : Diana  Slivenská

3. kategória

1. miesto  : Róbert  Biž

Šaliansky Maťko – obvodné kolo

1. kategória :

1. miesto : Eliška Beňušová

Olympiáda v anglickom jazyku- obvodné kolo

3. miesto :  Michael Holý

Halové majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu 

1. miesto : skok do diaľky : Roman Krokavec

1. miesto : beh na 60 m : Roman Krokavec

Regionálne kolo – volejbal chlapci

1. miesto

Okresné kolo – matematická olympiáda

úspešní riešiteľ – Ivan Urbániková

úspešní riešiteľ – Ivana Urbániková

Obvodné kolo – florbal žiakov

2. miesto

Krajské kolo – volejbal chlapci

2. miesto

Okresné kolo – geografická olympiáda

Kategória G :

2. miesto – Tamara Molentová

Kategória F :

2. miesto – Marek Medvec

Obvodné kolo – dejepisná olympiáda

Kategória F :

1. miesto – Eva Candelária Fumero Diaz

Obvodné kolo – florbal dievčatá

1. miesto

Fašiangy na Gemeri a Malohonte 2017 – regionálne kolo

I. kategória

1. miesto – Alexandra Hižnayová

2. miesto – Barbora Reviľáková

II. kategória

1. miesto – Róbert Biž

Diplom za kreativitu – Alexandra Kavková

Olympiáda ľudských práv – obvodné kolo

2. miesto – Katarína Regendová

Atletika starší žiaci – majstrovstvá SR

Skok do diaľky :

1. miesto – Roman Krokavec

2. miesto – Filip Špak

Beh na 60 m :

2.miesto – Roman Krokavec

4. miesto – Filip Špak

Florbal žiačok ZŠ – regionálne kolo

2. miesto

Jazykový kvet – regionálne kolo

Divadlo :

1 miesto – divadelný súbor

Próza :

1. miesto – Nina Bendulová

1. miesto – Ariana Fumero Diaz

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

1. kategória – poézia

1. miesto – Leonard Erik Gombár

2. miesto – Eliška Beňušová, Viktória Kováčová

3. miesto – Ivanka Simanová, Peter Bosý, Alexandra Hižnayová

1. kategória – próza

1. miesto – Tibor Pavlík

2. miesto – Natália Liptáková. Adam Tvrdoň

3. miesto – Daniela Durjančíková

2. kategória – poézia

1. miesto – Helena Slivenská

2. miesto – Nina Bendulová, Daniela ĎUrišková, Nina Natália Vavreková

3. miesto  – Matúš Poprocký, Róbert Biž

2. kategória – próza

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Daniela Ganajová, Samuel Čellár

3. miesto – Martin Zeman

3.  kategória – poézia

2. miesto – Jakub Barták

3. kategória – próza

1. miesto – Pavlína Derdáková

Bedminton žiakov ZŠ – obvodné kolo

3. miesto – družstvo chlapcov

3. miesto – družstvo dievčat

Zimná kalokagatia 2017

Biatlon

1. miesto – Alexandra Štempelová

2. miesto – Tamara Molentová

Detská divadelná Revúca 2017- obvodné kolo

1. miesto – DDS Portál pri ZŠ

Hviezdoslavov Kubín – Kukučínova Revúca – obvodné kolo

Poézia

1. kategória:

2. miesto – Leonard Erik Gombár

Poézia

2. kategória:

1. miesto – Helena Slivenská

Próza

2. kategória:

2. miesto – Tamara Molentová
Próza

3. kategória:

3. miesto – Michaela Galovičová

Matematická olympiáda – okresné kolo

Kategória Z6 :

1. miesto – Ema Kováčová

3. miesto – Helena Slivenská

Kategória Z7 :

3. miesto – Pavlikovský Roman

Kategória Z8 :

2. miesto – Nikola Kubusová

Olympiáda evanjelického náboženstva – okresné kolo

1. miesto – Smuel Čellár

Vybíjaná dievčatá – obvodné kolo

1. miesto

Jazykový kvet – finále

1. kategória – poézia a próza

1. miesto – Ariana Fumero – Diaz

2. kategória – poézia a próza

1. miesto – Nina Bendulová

2. kategória – dráma – prevzatá próza

1. miesto – divadelný súbor 6.B

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

1. kategória – poézia

2. miesto – Leonard Erik Gombár

2. kategória – próza

2. miesto – Tamara Molentová

3. kategória – próza

2. miesto – Michaela Galovičová

Slávik Slovenska – školské kolo

1. kategória :

1. miesto : Eliška Beňušová

1. miesto : Alexandra Bíróová

2. kategória :

1. miesto : Matúš Poprocký

1. miesto : Patrik Lipták

3. kategória :

1. miesto : Denisa Antalová

1. miesto : Miriam Veisová

1. miesto : Andrea Bábášová

Detská atletika – finále

2. miesto

Vybíjaná dievčatá – regionálne kolo

2. miesto

Malý futbal starší žiaci – obvodné kolo

3. miesto

Štúrov Zvolen – školské kolo

1. kategória :

1. miesto – Helena Slivenská

2. miesto – Nina Bendulová

3. miesto – Daniela Ďurišková

2. kategória :

1. miesto – Michaela Galovičová

Slávik Slovenska 2017 – obvodné kolo

1. kategória :

2. miesto – Alexandra Bíróová

3. kategória :

2. miesto – Pavlína Derdáková

Štúrov Zvolen – obvodné kolo

1. kategória :

1. miesto – Helena Slivenská

2. miesto – Nina Bendulová

3. miesto – Daniela Ďurišková

Hľadáme nových olympionikov – krajské kolo

60 m

1. miesto – Lucia Ďurišková

Detská P-T-S – prvé kolo

1. miesto – chlapci

2. miesto – dievčatá

Detská štafetová liga – prvé kolo

2. miesto – chlapci

2. miesto – dievčatá

Majstrovstvá kraja – starší žiaci 

60 m

1. miesto – Roman Krokavec

skok do diaľky

1. miesto – Roman Krokavec

hod guľou

2. miesto – Nina Natália Vavreková

hod diskom

3. miesto – Nina Natália Vavreková

Jazykový kvet – celoslovenské finále

Prednes anglickej prózy

3. miesto – Arianka Fumero Diaz

4. miesto – Ninka Bendulová

Anglická dráma

4. miesto – divadelný súbor

Atletika žiakov a žiačok ZŠ – obvodné kolo

1. miesto – družstvo žiakov a žiačok

Beh na 800 m – dievčatá

3. miesto – Tamara Molentová

Hod kriketovou loptičkou – dievčatá

3. miesto – Nina Natália Vavreková

Skok do diaľky – dievčatá

1. miesto – Lucia Ďurišková

Beh na 60 m – dievčatá

2. miesto – Lucia Ďurišková

3. miesto – Adriana Tóthová

Hod kriketovou loptičkou – chlapci

2. miesto – René Miklóš

Skok do diaľky – chlapci

1. miesto – Roman Krokavec

Atletika žiakov a žiačok ZŠ – krajské kolo

beh na 60 m

1. miesto – Roman Krokavec

2. miesto – Filip Špak

beh na 300 m

1. miesto – Filip Špak

vrh guľou

1. miesto – Veronika Smolková

hod kriketkou

2. miesto – Sára Krštieňová

skok do diaľky

2. miesto – Roman Krokavec

3. kolo – atletika mladšie žiačky – krajské kolo

vrh guľou

1. miesto – Nina Vavreková

2. miesto – Zuzana Kiselová

Štúrov Zvolen – celoslovenské kolo

3. miesto – Helena Slivenská

MIDI COOLL VOLEY – krajské kolo

2. miesto – chlapci ZŠ

Detská P-T-S – celoslovenské kolo

3. miesto

Kalokagatia – mestské kolo

1. miesto