Naše úspechy 2019/2020

Horehronské atletické hry

1. miesto – družstvo ZŠ

Cezpoľný beh – okresné kolo

1. miesto – družstvo dievčat

1. miesto – družstvo chlapcov

Technická olympiáda – školské kolo 

 

kategória A

1. miesto – Marewk Gomori

2. miesto – Samuel Kuchta

3. miesto – Dávid Haviar

kategória B

1. miesto – Maxim Mandalík

2. miesto – Barbora Reviľáková

3. miesto – Matej Hudec

Najzručnejší žiak základných škôl regiónu – regionálne kolo

1. miesto – Róber Biž

Basketbal chlapci – okresné kolo

1. miesto

Bedminton dievčatá – okresné kolo

3. miesto

Jazykový kvet – školské kolo

I. kategória Poézia a próza

1. miesto: Hana Holešová

2. miesto: Jakub Oravec

3. miesto: Emma Šeševičková

II. kategória Poézia a próza

1. miesto: Daniela Ďurišková

2. miesto: Daniel Chalupka

3. miesto: Žaneta Štitnická

kategória Monodráma

1. miesto: David Zubák

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

1A kategória

1. miesto – Natália Liptáková

2. miesto – Alexandra Hamarová

3. miesto – Natália Nemcová

1B kategória

1. miesto – Milan Bukóci

2. miesto – Candy Fumero – Diaz

3. miesto – Adam Palušák

Basketbal chlapci – okresné kolo

1. miesto

Basketbal dievčatá – okresné kolo

1. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Ema Kováčová

3. miesto – Zuzana Kiselová

4. miesto – Samuel Čellár

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

1. miesto – Tamara Molentová

Stolný tenis žiakov ZŠ – okresné kolo

3. miesto

Technická olympiáda – okresné kolo

kategória A

1. miesto – Róbert Biž, marek Gomori

kategória B

1. miesto – Diana Slivenská

Spajkyho pohár – krajské kolo

3. miesto

Futsal žiakov ZŠ – okresné kolo

3. miesto

Dejepisná olympiáda – školské kolo

6. ročník :

1. miesto – Miriam Regendová

2. miesto – Viktória Kekeňáková, Bibiana Mladšia

7. ročník :

1. miesto – Barbora Reviľáková

2. miesto – Ema Adamová

8. ročník :

1. miesto – Šimon Slivenský

2. miesto – Viktória Čipková

3. miesto – Jakub Šturmankin

9. ročník :

1. miesto – Eva Candelária Fumero – Diaz

2. miesto – Tomáš Kuchta

3. miesto : Samuel Čellár

Streľba zo vzduchovky – okresné kolo

Mladší žiaci :

3. miesto – Michal Biž

Staršie žiačky :

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Nina Natália Vavreková

Starší žiaci :

1. miesto – Róbert Biž

Školy :

1. miesto – ZŠ J. A. Komenského

Basketbal žiačky ZŠ – regionálne kolo

2. miesto

Basketbal žiaci ZŠ – regionálne kolo

2. miesto

FIRST LEGO LEAGUE – regionálne kolo

Výskumný projekt

1. miesto

 

Geografická olympiáda – školské kolo

1. kategória

1. miesto – Maxim Mandalík

2. miesto – Martin Schutz

2. kategória

1. miesto – Alexandra Hamarová

2. miesto – Diana Vaššová

Šaliansky Maťko – školské kolo

I. kategória

1. miesto – Viktória Štepáneková

2. miesto – Tamara Gonosová

3. miesto – Emma Šeševičková

II. kategória

1. miesto – Hana Marta Holešová

2. miesto – Diana Balážiková

3. miesto – Eliška Beňušová

III. kategória

1. miesto – Petra Jankošíková

2. miesto – Emma Adamová

3. miesto – Beáta Herichová

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

1A kategória

2. miesto – Natália Liptáková

Šaliansky Maťko – okresné kolo

II. kategóroa

2. miesto – Hana Marta Holešová

III. kategória

2. miesto – Petra Jankošíková

ROBOHRANIE 2020 – celoslovenské kolo

1. miesto – Erik Gombár, Milan Bukóci

Matematická olympiáda – okresné kolo

kategória Z9

2. miesto – Ema  Kováčová

3. miesto – Róbert Biž

Technická olympiáda – krajské kolo

Róbert Biž, Marek Gomori – úspešní riešitelia

Florbal žiakov ZŠ – okresné kolo

2. miesto

Volejbal žiačok ZŠ – okresné kolo

1. miesto

Geografická olympiáda – okresné kolo

2. miesto – Alexandra Hamarová

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

1. miesto – Ema Kováčová

2. miesto – Viktória Čipková, Samuel Čellár, Eva Candelária Fumero Diaz

3. miesto – Anna Lacovičová, Sófia Zatrochová

Biologická olympiáda – okresné kolo

1. miesto – Nina Natália Vavreková

Florbal žiačok ZŠ – okresné kolo

1. miesto

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

1. kategória

poézia

1. miesto – Hana Holešová

2. miesto – Nina Mišánková, Viktória Štepáneková

3. miesto – Tomáš Gombár, Hana Hiciarová

próza

1. miesto – Vanda Almáši

2. miesto Daniela Cikrayová, Filip Hižnay

3. miesto – Ivona Bombová, Jakub Oravec

Volejbal žiakov ZŠ – okresné kolo

1. miesto

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

kategória C

1. miesto – candy Fumero Diaz

2. miesto – Tomáš Kuchta

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

II. kategória próza

1. miesto – Tibor Paulík

2.  miesto – Bibiana Beňová

3.   miesto – Beáta Herichová

II. kategória poézia

1.       –

2.  miesto – Sofia Simanová

3.  miesto – Sabína Rojáková, Zuzana Jaremčuk

III. kategória próza

1. miesto – Daniela Ďurišková

2.  miesto – Timea Velková

3.  miesto – Barbora Reviľáková

III. kategória poézia

1.  miesto – Petra Jankóšiková

2.   miesto – Alexandra Hamarová

3.   miesto – Ema Adamová , Dominik Kriška

Biologická olympiáda – krajské kolo

2. miesto – Nina Natália Vavreková