Detská atletika

Detská atletika 

Atletický klub AK ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského v Revúcej sme založili v roku 2016. Vedúcou klubu je Mgr. Jana Vavreková.

Od začiatku sme sa aktívne zapájali do tréningovej a pretekovej činnosti. V priebehu dvoch rokov sme získali úžasné umiestnenia a to v rámci kraja a tiež Slovenska, mali sme majstrov a vicemajstrov SR. V krajskej súťaži mladších žiačok sme si počínali tiež veľmi dobre.

Našu činnosť výrazne pribrzdila a ovplyvnila pandémia, kedy sa deti nemohli stretávať a trénovať. Naštartovať  hlavne starších bolo veľmi ťažké a naša činnosť sa presunula viacmenej na mladších žiakov a Detskú atletiku.

Detská atletika v našej škole prináša deťom radosť, hlavne nižšej vekovej kategórii. Naša škola sa jej venuje už niekoľko rokov. Atletika svojou prirodzenosťou rozvíja pohybové schopnosti u detí, ktoré ich vedia následne využiť v rôznych športoch a všeobecne vedie deti k pohybu ako takému.
Je hravá a zábavná. S deťmi sa pravidelne stretávame na hodinových tréningoch, kde si ani neuvedomia, ako dlho sa aktívne hýbu. Okrem toho, že sa zúčastňujeme na rôznych súťažiach mimo mesta, organizujeme aj klubové preteky u nás v škole. Deti to namotivuje a majú chuť trénovať viac a viac.

Realizácia prebieha v tréningových skupinách :

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.- 7. ročník.

Máme tri kvalifikované trénerky detskej atletiky: Mgr. Alexandra Demianová, Mgr. Katarína Dovčíková, Mgr. Jana Vavreková.

V súčasnosti sa zúčastňujeme v rámci finančných možností pretkov Detskej atletiky a organizujeme vlastné klubové preteky 4x ročne.

V prípade záujmu o Detskú atletiku nás prosím kontaktujte.