Dokumenty

Dokumenty k nahliadnutiu u riaditeľa školy :

Pracovný poriadok

Organizačný poriadok

Vnútorný mzdový predpis

Kolektívna zmluva

Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu