Naše úspechy 2013/2014

Cezpoľný beh – družstváobvodné kolo
1. miestodievčatá
2. miestochlapci
Cezpoľný beh – jednotlivciobvodné kolo
1. miestoP. Kmecová
4. miestoR . Plichtová
5. miestoE. Šoltýs
6. miestoM. Šmídt
Zlatá podkova                                regionálne kolo
1. miesto    P. Derďáková
Dejepisná olympiáda            školské kolo
6. ročník 
1. miestoK. Uličná
2. miestoZ. Lacovičová
7. ročník 
1. miestoM. Lábaj
2. miestoL. Trajteľová
8. ročník 
1. miestoA. Uličná
2. miestoJ. Molentová
9. ročník 
1. miestoM. Andrášik
 2. miesto                           Z. Derďáková
Pytagoriáda                        školské kolo
3.ročník 
1. miestoE. Kováčová
2. miestoI. Segeďa
3. miestoR. Biž
4. ročník 
1. miestoR.Pavlikovský
2. miestoI. Koreňová
3. miestoV. Tardová
5. ročník 
1. miestoP. Pipasík
6. ročník 
1. miestoI. Urbániková
2. miestoP. Mladšia
3. miestoM- Holý
7. ročník 
1. miestoV. Zatrochová
2. miestoL. Trajteľová
8. ročník 
1. miestoA. Uličná
Olympiáda SJL                     obvodné kolo
1. miestoS. Vrbjarová
Vybíjaná dievčat                           vianočný turnaj
1. miesto6.B
2. miesto6.A
3. miesto5.B
Florbal chlapcov                               vianočný turnaj
1. miesto 
 P. Škorňa
 J. Barnák
 D. Fulop
2. miesto 
 S. Bukóci
 L. Kriak
 J. Barták
3. miesto 
 S. Kočiš
 D. Laciak
 J. Ovšonka
2. miestoregionálne kolo
  
Šaliansky Maťko          školské kolo
II. kategória 
1. miestoP. Derdáková
2. miestoS. Ružániová
3. miestoJ. Máliková
III. kategória 
1. miestoK. Uličná
Olympiáda ANJ            školské kolo
I. kategória 
1. miestoL. Trajteľová
2. miestoM. Lábaj
3. miestoV. Zatrochová
II. kategória 
1. miestoJ. Číž
2. miestoS. Vrbjarová
3. miestoD. Ovšonková
Olympiáda Geografia          školské kolo
5.ročník 
1. miestoKrštieňová
2. miestoPoprocká
3. miestoVojtko
6. ročník 
1. miestoUličná
2. miestoEštvánčiková
3. miestoCerovský
7. ročník 
1. miestoTrajteľová
2. miestoZatrochová
3. miestoBomba
8.ročník 
1. miestoUličná
2. miestoMolentová
9.ročník 
1. miestoAndrášik
2. miestoĎuriška
3. miestoDerdáková
Olympiáda ANJ                    obvodné kolo
2. miestoL. Trajteľová
OlympiádaMAT              okresné kolo
2. miesto

R.Poprocká

 

Šaliansky Maťko                     okresné kolo
1. miesto 3. kategóriaKristína Uličná
2. miesto  2. kategóriaPavlína Derdáková
cena porotySára Ružániová
Geografická olympiáda                   okresné  kolo
5.ročník 
2. miestoR. Poprocká
6. ročník 
2. miestoK. Uličná
7. ročník 
2. miestoM. Bomba
8. ročník 
2. miestoA. Uličná
Dejepisná olympiáda                   obvodné  kolo
6.ročník 
2. miestoK. Uličná
7. ročník 
1. miestoL. Trajteľová
3. miestoM. Lábaj
8. ročník 
2. miestoA. Uličná
9. ročník 
1. miestoZ. Derdáková
2. miestoM. Andrášik
Florbalobvodné kolo
1. miestochlapci
2. miestodievčatá
Olympiáda SJL                         krajské kolo
4.-6. miestoSlávka vrbjarová
Basketbal        obvodné kolo
chlapci             3. miesto
dievčatá 2. miesto
Volejbal      obvodné kolo
chlapci             2. miesto
  
Hviezdoslavov Kubín              obvodné  kolo
1. miesto 1. kategóriaTamara Molentová, Adam Palušák
1. miesto  2. kategóriaSára Ružániová
3. miesto 3.kategóriaPavla Kmecová
1. miesto 3. kategóriaJúlia Molentová
Pytagoriáda                  obvodné  kolo
1. miesto kat. P7Lenka Trajteľová
1. miesto  kat.P6Petra Mladšia
3. miesto kat.P4Roman Pavlikovský
Hviezdoslavov Kubín              regionálne kolo
2. miesto 1. kategória – prózaTamara Molentová
3. miesto 3.kategória – prózaPavla Kmecová
2. miesto 3. kategória – poéziaJúlia Molentová
Matematická olympiáda    okresné kolo
2. miesto 6. ročníkPetra Mladšia
1. miesto 7. ročníkLenka Trajteľová
1. miesto 8. ročníkAndrea Uličná
geografická  olympiáda    krajské  kolo
Andrea Uličná 5. miesto
Slávik Slovenskaobvodné kolo
Roman Pavlikovský1.miesto
Štúrov Zvolenobvodné kolo
Kristína Uličná2.miesto

Hviezdoslavov Kubín

krajské  kolo
Endemit3.miesto
Matematický klokan                       
1.r. Tomáš Kudlák6.B

2.r. Marko  Kilík, Alexandra Raganová 

6.A
4.r. Roman Pavlikovský 
7.r. Lenka Trajteľová 
3. r. Emma Kováčová5.B

Vitajte v našom regióne

celoslovenské   kolo
CK Lykovec3.miesto
Kukučínova lierárna Revúca   
J.Molentová, S.Vrbjarová         strieborné pásmo
výtv. súťaž Civilná ochrana očami detí 
K. Hrbálová  3. miesto
J. Barnáková  1. miesto            
Medzníky 2. svetovej vojny 
  3. miesto