Naše úspechy 2014/2015

Kalokagatia 2015 – Olympiáda I. B. Zocha

1. miesto

 

MIDICOOL VOLLEY 2015 – krajské kolo

1. miesto

 

XVI. ročník Hrebendova kapsa

Čestné uznanie
Zuzana Lacovičová: Slovenská hádanka

 

MINICOOL VOLLEY 20105 – krajské kolo

1. miesto

 

Sládkovičova Radvaň – krajské kolo

3. miesto – Tamara Molentová

 

Vážime si slobodu

1.miesto – Nina Natália Vavreková

ocenenie – Daniela Ganajová

 

Slávik Slovenska – obvodné kolo

1. kategória 

1. miesto –  Patrik Lipták

2. kategória

1. miesto – Roman Pavlikovský

Míľniky 2.svetovej vojny

1. miesto – Barborka Smereková, Julko Číž a Saška Jánová

 

Obvodné kolo v  malom futbale – starší žiaci

2. miesto

Neber čertovskú drogu – výtvarná súťaž

1. miesto – Candy Fumero Diaz, Aninka Fumero Diaz

2. miesto – Nina Kováčová, Milan Bukóci

3. miesto – Veronika Vrbjarová

 

Obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ

2. miesto

Matematická súťaž Pangea

Filip Vavrek

Petra Mladšia

 

Majstrovstvá SR – volejbal chlapci ZŠ

2. miesto

 

Celoslovenské kolo – Podnikanie v cestovnom ruchu

1. miesto

 

Regionálne kolo – Hviezdoslavov Kubín

1. miesto – Tamara Molentová

 

Okresné kolo – Rozprávkové vretienko

1. miesto – Adam Pulušák

3. miesto – Nina Bendulová

 

Regionálne kolo – prehliadka DDS

3. miesto – DDS PORTÁL

 

Krajské kolo – volejbal chlapci

1. miesto

 

Divadlo očami detí

1. miesto – Martina Kováčiková

2. miesto – Nina Bendulová

 

Obvodné kolo – Hviezdoslavov Kubín

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Nina Natália Vavreková

 

Pytagoriáda – okresné kolo

P8

1. miesto – Viktória Zatrochová

P7

2. miesto – Petra Mladšia

P5

1. miesto – Roman Pavlikovský

P3

1. miesto – Nina Bendulová

3. miesto – Matúš Poprocký

 

Školské kolo – Hviezdoslavov  Kubín

1. kategória

poézia :

1 miesto – Nina Natália  Vavreková

2 miesto – Daniela Ďurišková, Dávid Hutka

3 miesto – Leonard Erik Gombár, Petra Jankošíková

próza :

1. miesto – Tamara Molentová

2 miesto – Daniela Durjančíková, Martin Zeman

3 miesto – Ema Adamová

2 kategória

poézia :

1 miesto – Pavlína Derdáková

2 miesto – Jana Máliková

3 miesto – Ema Kováčová

próza :

1 miesto – Samuel Čellár

2 miesto – Zdenka Dachová

3. miesto – Veronika Vrbjarová

3 katogória

próza :

1 miesto – Kristína Uličná

 

Regionálne kolo – florbal dievčat

4. miesto

 

Mestské kolo olympiády ľudských práv

1. miesto – Filip Vavrek

 

Regionálne kolo výtvarnej súťaže

3. miesto – Daniela Ďurove

 

Regionálne kolo – volejbal chlapci

1. miesto

 

Obvodné kolo dejepisnej olympiády

Kategória C: 

1. miesto: Július Číž

3. miesto: Barbora Smereková

Kategória D: 

1. miesto: Filip Vavrek

2. miesto: Lenka Trajteľová

Kategória E: 

1. miesto: Kristína Uličná

Obvodné kolo vo florbale žiačok

2. miesto

Okresné kolo geografickej olympiády

Kategória G (5.ročník):

3. miesto: Roman Pavlikovský

Kategória F (6.a 7.ročník):

1. miesto: Kristína Uličná

Kategória E (8.a 9.ročník):

3. miesto: Lenka Trajteľová

Obvodné kolo Šaliansky Maťko

1.kategória

2. miesto: Ninka Vavreková

Obvodné kolo vo volejbale žiačok ZŠ

2. miesto

Školské kolo Šaliansky Maťko

1.kategória:

1.miesto: Ninka Vavreková

2. miesto: Martin Zeman

2.kategória:

1.miesto: Samuel Čellár

2.miesto: Martina Sekelyiová

3. kategória:

1.miesto: Pavlína Derdáková

Obvodné kolo vo volejbale žiakov ZŠ

1. miesto – chlapci

 

Okresné kolo Matematickej olympiády

Kategória MO 5

1. miesto – Pavlikovský Roman

 

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Kategória 1A

3.miesto – Mladšia Petra

Kategória 1B

5.miesto – Lábaj Matej

 

Školské kolo geografickej olympiády

5.rocnik
3.miesto – Korenovaná Ivana 5.A
2.miesto – Buchta Tomáš 5.A
1.miesto – Pavlikovský Roman 5.A
 
6.rocnik
3.miesto – Máliková Natália 6.B
2.miesto – Slivenský Jakub 6.C
1.miesto – Máliková Nikola 6.B
 
7.ročnik
3miesto – Cerovský Marcel 7.B
2.miesto – Babiak Marcel 7.B
1.miesto – Uličná Kristína 7.A
 
8.ročnik
3.miesto – Bomba Marek 8.B
2.miesto – Trajteľová Lenka 8.A
1.miesto – Lábaj Matej 8.A
 
9.ročnik
2.miesto – Vrtišová Dominika 9.A
1.miesto – Valíková Pavlína 9.A

Vianočný florbalový turnaj O pohár riaditeľa GMK

4. miesto – mladšie dievčatá

 

Školské kolo – olympiáda z anglického jazyka

Kategória 1A :

1. miesto : Petra Mladšia

2. miesto : Michal Holý

3. miesto : Matej Paľaš

Kategória 1B :

1. miesto : Matej Lábaj

2. miesto : Martin Sagan

3. miesto : Július Čiž

 

Školské kolo – Olympiáda ľudských práv

1. miesto : Filip Vavrek

2. miesto : Matej Lábaj

3. miesto : Lenka Trajteľová

 

Školské kolo – Pytagoriáda

5. ročník :

1. miesto : Roman Pavlikovský

4. ročník :

1. miesto : Róbert Biž

2. miesto : Simona Balagová

3. miesto : Zdenka Dachová, Ivan Segeďa, Ema Kováčová

3. ročník :

1. miesto : Matúš Poprocký

2. miesto : Nina Bendulová, Dávid Hutka

3. miesto : Marko Kilik

4. miesto : Sofia Zatrochová

5. miesto : Alexandra Mešková

6. ročník :

1. miesto : Nikola Máliková

2. miesto : Martina Kováčiková

7. ročník :

Petra Mladšia

8. ročník :

1. miesto : Matej Lábaj

2. miesto : Viktória Zatrochová

3. miesto : Lenka Trajteľová

 

Školské kolo – Olympiáda zo slovenského jazyka

1. miesto: Lenka Trajteľová

2. miesto: Filip Vavrek

3. miesto: Matej Lábaj

Školské kolo- Dejepisná olympiáda

6. ročník

1.miesto: Kristína Kiselová

2.miesto: Nina Vrancová

7. ročník

1.miesto: Kristína Uličná

2.miesto: Matúš Hreňo

8. ročník

1.miesto: Filip Vavrek

2.miesto: Ján Dacho, Lenka Trajteľová

9. ročník

1.miesto: Július Číž

2.miesto: Barbora Smereková

Obvodné kolo –   basketbal starších chlapcov

4. miesto

obvodné kolo – basketbal starších dievčat

4. miesto

Obvodné kolo   –   Cezpoľný beh žiačok ZŠ

1. miesto – Pavla Kmecová, Anna Fujdiarová, Radka Plichtová

Školské kolo – Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

I. kategória:

1.miesto: Adam Palušák 3.B, Samuel Čellár 4.C

2. miesto: Simona Balagová 4.C, Martina Raganová 3.B

3. miesto: Ema Kováčová 4.C, Diana Vassová 2.B

II. kategória

1. miesto: Janka Máliková 5.B