Naše úspechy 2017/2018

Päťboj mladšieho žiactva – Majstrovstvá Slovenska

Lucia Ďurišková – 6. miesto

Majstrovstva Slovenska staršieho žiactva 

Roman Krokavec – 2. miesto

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – školské kolo

 

Helena Slivenská – 1. miesto – 3. kategória

Petra Jankošíková – 1. miesto – 2. kategória

Viktória Kováčová – 1. miesto – 1. kategória

Ema Adamová – 2. miesto – 2. kategória

Natália Liptáková – 2. miesto – 1. kategória

Martina Halušková – 3. miesto – 2. kategória

Horehronské hry 

Lucia Ďurišková – 1.  miesto – skok do diaľky

Nina Natália Vavreková – 2. miesto – hod kriketkou

Roman Krokavec – 2. miesto – 60 m

Alexandra Štempelová – 2. miesto – chôdza na 1 000 m

Lucia Ďurišková – 2. miesto – 60 m

Róbert Biž, Milan Smolko, Lukáš Kilik, Tomáš Galovič – 3. miesto – štafeta 60 m

Majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu mladšieho žiactva a prípraviek

Nina Natália Vavreková – 2. miesto –  vrh guľou

Nina Natália Vavreková – 3. miesto – hod kriketovou loptičkou

Cezpoľný beh – obvodné kolo

družstvo dievčat – 1. miesto

družstvo chlapcov – 2. miesto

družstvo dievčat – 3. miesto

Matej Paluš – 2. miesto

Tamara Molentová – 3. miesto

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – regionálne kolo

Helena Slivenská – 3. miesto – 3. kategória

Basketbal chlapci – okresné kolo

1. miesto

Basketbal dievčatá – okresné kolo

3. miesto

Bedminton chlapci dievčatá – obvodné kolo

2. miesto – chlapci

2. miesto – dievčatá

Technická olympiáda – školské kolo

Kategória A

1. miesto  – K. Revesz

2. miesto – M. Medvec

3. miesto – D. Kóre

Kategória B

1. miesto – H. Slivenská

2. miesto – D. Slivenská

3. miesto – R. Biž

Detský štafetový cezpoľný beh – krajské kolo

3. miesto – Ninka Vavreková, Lucka Ďurišková, Martin Siman a Marián Antal.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

1. miesto – Nikola Máliková

2. miesto – Pavlína Derdáková

3. miesto – Nikola Kubusová

Detská atletika – 2. kolo – krajské kolo

2. miesto – družstvo A

5. miesto – družstvo B

Jazykový kvet 2018 – školské kolo

1. kategória :

Natália Liptáková – 1. miesto

Hana Holešová – 2. miesto

Eliška Beňušová – 3. miesto

2. kategória :

Daniela Ďurišková – 1. miesto

Sandra Glucknerová – 2. miesto

Adam Plaušák – 3. miesto

Dejepisná olympiáda – školské kolo

kategória F:
 
Šimon Slivenský – 1. miesto
Nina Natália Vavreková – 2. miesto
 
kategória E:
 
Candelaria Fumero-Diaz – 1. miesto
Ema Kováčová – 2. miesto
 
kategória D :
 
Samuel Novysedlák – 1. miesto
Roman Pavlikovský – 2. miesto
 
kategória C:
 
Kristína Kiselová – 1. miesto
Peter Pipasík – 2. miesto
 

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

 
kategória 1A :
 
Eva Candelária Fumereo Diaz – 1. miesto
Milan Bukóci – 2. miesto
Adam Palušák – 3. miesto
 
kategória 1B :
 
Patrícia Hudecová – 1. miesto
Nikola Kubusová – 2. miesto
Nina Vrancová – 3. miesto
 

Stolný tenis žiakov ZŠ

 
družstvo chlapcov – 1. miesto
 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

 
Nikola Máliková – 1. miesto
 

Technická olympiáda – okresné kolo

 
Helena Slivenská – 1. miesto
 

Futsal – obvodné kolo

 
družstvo chlapcov – 4. miesto
 

Streľba zo vzduchovky – obvodné kolo

 
Nina Natália Vavreková – 1. miesto
 
Tamara Molentová – 2. miesto
 
Alexandra Štempelová – 3. miesto
 
družstvo mladších žiakov – 1. miesto
 

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

 
Kristína Kiselová – 1. miesto
 
Nikola Máliková – 1. miesto
 
Martina Kováčiková – 2. miesto
 
Filip Špak – 3. miesto
 
Michaela Galovičová – 3. miesto
 

Pytagoriáda – školské kolo

 
Helena Slivenská, Roman Pavlikovský, Natália Liptáková, Martin Kuchta, Marko Kilik – 1. miesto
 
Tomáš Kudlák, Ema Kováčová, Hana Bottová – 2. miesto
 
Leonard Erik Gombár, Eva Candelária Fumero – Diaz – 3. miesto
 

Geografická olympiáda – škoslké kolo

kategória 5. ročník :
Uhľár Jakub – 1. miesto
Peter Levický – 2. miesto
Diana Slivenská – 3. miesto
kategŕia 6. – 7. ročník :
Eva Candelária Fumero-Diaz – 1. miesto
Tamara Molentová – 2. miesto
Róbert Biž – 3. miesto
kategória 8. – 9. ročník :
Natália Máliková – 1. miesto
Diana Dorčáková – 2. miesto
Marek Medvec – 3. miesto
 

Halové majstrovstvá kraja mladších žiakov a prípraviek

 
Nina Natália Vavreková – 1. miesto – vrh guľou
Zuzana Kiselová – 2. miesto – vrh guľou
Matej Hudec – 3. miesto – 1000 m
Alexandra Hižnayová – 4, miesto – 600 m
Lucia Ďurišková – 5. miesto – 60 m
Nina Natália Vavreková – 5. miesto  – 1500 m
Miška Hudecová – 5. miesto – 1000 m
Miška Hudecová – 5. miesto – diaľka
Miroslav Ferenc – 5. miesto – 60 m prekážky
Tomáš Galovič – 5. miesto – 1000 m
Peter Levický – 5. miesto – 1000 m chôdza
Marian Antal  –  6. miesto – 60 m
Jakub Šturmankin – 6. miesto – skok do výšky
Martin Siman – 8. miesto – 600 m
Leo Kapusta – 8. miesto – 1000 m
Bianka Čipková  – 10. miesto – vrh guľou
 

Olympiáda va anglickom jazyku – okresné kolo

 
kategória 1A
Eva Candelária Fumero Diaz – 2. miesto
 

Halové majstrovstvá kraja východ

 
Nina Natália Vavreková – 1. miesto – vrh guľou
Zuzana Kiselová – 2. miesto – vrh guľou
Alexandra Hižnayová – 1. miesto – 600 m
Sára Krštieňová – 2. miesto – skok do diaľky
Roman Krokavec – 3. miesto – skok do diaľky
Marian Antal – 3. miesto – 60 m
 

Florbal žiakov ZŠ – obvodné kolo

 
1. miesto
 

Šaliansky Maťko – okresné kolo 

 
Eliška Beňušová – 1. miesto
Ema Adamová – 1. miesto
 

Florbal žiačok ZŠ – obvodné kolo

 
1. miesto
 

Volejbal dievčat ZŠ – obvodné kolo

 
3. miesto
 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo 

 
Kategória C :
 
1. miesto – Kristína Kiselová
 
Kategória E :
 
Fumero Diaz Eva Candelária
 

Volejbal chlapci – obvodné kolo

 
1. miesto
 

Majstrovstvá SR v atletike žiačok

 
3. miesto – Nina Natália Vareková – vrh guľou
 

Olympiáda ľudských práv – okresné kolo

 
2. miesto – Kristína Kiselová
 

Volejbal chlapci – regionálne kolo

 
1. miesto
 

Jazykový kvet – semifinále – krajské kolo

 

1. kategória – anglický jazyk – poézia a próza – prevzatá tvorba 

2. miesto – Natália Liptáková

2. kategória – anglický jazyk – poézia a próza – prevzatá tvorba 

1. miesto – Daniela Ďurišková

1. kategória – anglický jazyk – dráma – prevzatá tvorba 

1. miesto – divadelný súbor ZŠ J. A. Komenského

2. kategória – anglický jazyk – dráma – prevzatá tvorba

2. miesto – divadelný súbor ZŠ J. A. Komenského

Vybíjaná diečat – okresné kolo

1. miesto

Florbal chlapci – regionálne kolo

2. miesto

Florbal dievčatá – regionálne kolo

2. miesto

Basketbal chlapci – regionálne kolo

2. miesto

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

I. kategória – próza

1. miesto – Eliška Beňušová

2. miesto – Andrea Fečkaninová

2. miesto – Tibor Pavlík

3. miesto – Tomáš Zachar

I. kategória – poézia

1. miesto – Hana Marta Holešová

2. miesto – Tomáš Alex Gombár

3. miesto – Viktória Kováčová

Pytagoriáda – obvodné kolo

kategória P8 : 

1. miesto – Roman Pavlikovský

kategória P7 : 

1. miesto – Ema Kováčová

kategória P6 : 

2. miesto – Marko Kilik

3. miesto – Šimon Slivenský

kategória P5 : 

4. miesto – Martin Kuchta

6. miesto – Tomáš Kudlák

kategória P4 : 

3. miesto – Natália Liptáková

kategória P3 : 

3. miesto – Matej Hudec

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Poézia

2. kategória :

1. miesto – Erik Leonard Gombár

2. miesto – Barbora Reviľáková

3. kategória :

1. miesto – Helena Slivenská

Próza

2. kategória :

1. miesto – Tamara Molentová

2. miesto – Daniela Ďurišková

2. miesto – Martina Raganová

3. miesto – Michaela Hudecová

3. miesto – Petra Jankošíková

3. kategória :

1. miesto – Michaela Galovičová

Vybíjaná mladších žiačok ZŠ – regionálne kolo

1. miesto

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Poézia – 1. kategória

1. miesto – Hana Marta Holešová

Poézia – 2. kategória

3. miesto – Erik Leonard Gombár

Poézia – 3. kategória

3. miesto – Helena Slivenská

Próza – 1. kategória

1. miesto – Eliška Beňušová

Próza – 2. kategória

2. miesto – Tamara Molentová

Próza – 3. kategória

2. miesto – Michaela Galovičová

11. ročník stolnotenisového turnaja Jelšava

2. miesto družstvo chlapcov

Detská divadelná Revúca – okresné kolo

2. miesto – DDS Portál

Medzníky 2. svetovej vojny – obvodné kolo

1. miesto

Hviezdoslavov Kubín 2018 – regionálne kolo

1. kategória – poézia

1. miesto – Hana Marta Holešová

Jazykový kvet – krajské kolo

1. miesto – mladší žiaci

1. miesto – starší žiaci

3. miesto – Natália Liptáková

2. miesto – Danilea Ďurišková

Kukučínová literárna Revúca

zlaté pásmo – Martina kováčiková

strieborné pásmo – Nina Vrancová

Matemtická olympiáda – okresné kolo

Z6 

2. miesto – Marko Kilik

4. miesto – martin Siman

5. miesto – Šimon Slivenský

Z7

1. miesto – Ema Kováčová

Z8

3. miesto – Roman Pavlikovský

Atletika družstiev – krajské kolo

1. miesto

Medzinárodná atletická súťaž – Maďarsko

1. miesto – Nina Natália Vavreková – hod guľou

Malý futbal starších žiakov – obvodné kolo

2. miesto

Malý futbal mladších žiakov – obvodné kolo

3. miesto

Cezpoľný beh 

1. miesto – Michaela Hudecová

2. Matej Hudec

5. ročník O pohár Slávie TU Košice

1. miesto – Juraj Šturmankin

2. miesto – Filip Galovič

2. miesto – Lucia Ďurišková

Na bicykli bezpečne 2018 – okresné kolo

2. miesto

Štúrov Zvolen – školské kolo

1. kategória

1. miesto – Daniela Ďurišková

2. miesto – Adam Kotlarčík

3. miesto – Ariana Fumero – Diaz

3, miesto – Diana Slivenská

2. kategória

1. miesto – Helena Slivenská

Štúrov Zvolen – okresné kolo 

1. miesto – Helena Slivenská

3. miesto – Ema Adamová

Slávik Slovenska – školské kolo

1. kategória

1. miesto – Eliška Beňušová

2. miesto – Tatiana Tvrdoňová

3. miesto – Tamara Novysedláková

2. kategória

1. miesto – Dávid Zubák

2. miesto – Patrik Lipták

3. kategória

1. miesto – Miriam Veisová, A. Babášová

2. miesto – Petra Trebunová

Atletika družstiev žiakov ZŠ – okresné kolo 

1. miesto

Štúrovská poézia

1. miesto – Helena Slivenská

Majstrovstvá kraja v atletike dorasteniek

1. miesto – Nina Natália Vavreková – hod oštepom

2. miesto – Nina Natália Vavreková – beh na 1500 m

3. miesto – Nina Natália Vavreková – vrh gulou

Čokoládová tretra – krajské kolo

2. miesto – Dávid Mihál

Čokoládová tretra – celoslovenské kolo

3. miesto – Dávid Mihál

Atletika – majstrovstvá kraja

1. miesto – Roman Krokavec – 60 m

1. miesto – Nina Natália Vavreková – vrh guľou

2. miesto – Sára Krštieňová – hod kriketkou

2. miesto – Filip Špak – 60 m

3. miesto – Zuzana Kiselová – vrh guľou

3. miesto – Matej Paluš – skok do diaľky

Atletika – Majstrovstvá Slovenska

1. miesto – Roman Krokavec – 60 m

1. miesto – Nina Natália Vavreková – biatlon

2. miesto – Tamara Molentová – biatlon

3. miesto – Alexandra Štempelová – biatlon

Majstrovstvá mesta Revúca vo florbale mladších žiakov ZŠ

3. miesto