Testovanie 9

 

Testovanie 9 2024 – 20. marec 2024

Špecifikácia testov z MAT

Špecifikácia testov zo SJL

Základné informácie a pokyny