Beseda s okresným prokurátorom

Žiaci 7. ročníka sa stretli na besede s pánom okresným  prokurátorom JUDR. Danielom Prčom a diskutovali o témach ako zákon, o nevyhnutnosti dodržiavania pravidiel, o dôsledkoch ich porušovania, závažných a menej závažných trestných činoch. Takisto sa rozprávali o fajčení, drogách, šikanovaní, kyberšikanovaní. Upozornil žiakov, aby si dávali pozor na to, aké informácie o sebe dávajú na internet a o možnosti ich zneužitia. Pán prokurátor odpovedal na otázky žiakov a na základe konkrétnych príkladov uvádzal ich riešenia. Ďakujeme za besedu. ZŠ