Beseda s príslušníkmi Mestskej polície

Dňa 15.11. 2023 sa žiaci 6.  ročníka zúčastnili besedy s príslušníkmi mestskej polície v Revúcej.  Alkohol, cigarety, krádež,  šikanovanie, nástrahy internetu a sociálnych sietí – to všetko boli témy, o ktorých so žiakmi diskutovali. Žiakom vysvetlili, ako majú v  problémových situáciách reagovať, čo je správne v danej situácii urobiť a čo ich už môže ohroziť. Žiakov beseda veľmi zaujala, boli aktívni a zvedaví. Policajtov zahrnuli množstvom otázok, na ktoré dostali odpoveď. Ďakujeme za výbornú besedu a tešíme sa na ďalšie aktivity a preventívne programy v spolupráci s Mestskou políciou. ZŠ